Xu Hướng 6/2023 # Vượt Trội Hơn Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 8 View | Nhatngukohi.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Vượt Trội Hơn Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết Vượt Trội Hơn Trong Tiếng Tiếng Anh được cập nhật mới nhất trên website Nhatngukohi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Tuy nhiên, Kinh Thánh vượt trội hơn tất cả sách khác.

The Bible, however, is by far the most exceptional of them all.

jw2019

All right, vậy thì cậu đi dự tiệc và giả vờ là mình vượt trội hơn Mike.

All right, then you go to that party, and you pretend to be over Mike.

OpenSubtitles2018.v3

Thứ duy nhất vượt trội hơn thứ đó là một cú lộn ngược.

The only thing that can top that is a reverse back tuck.

OpenSubtitles2018.v3

Tuy nhiên, có những giá trị vượt trội hơn danh vọng, tiền tài và sự giàu có.

But there are values that transcend money, prominence, and material wealth.

jw2019

23 Vua Sa-lô-môn vượt trội hơn mọi vua trên đất về sự giàu có+ và khôn ngoan.

23 So King Solʹo·mon was greater than all the other kings of the earth in riches+ and wisdom.

jw2019

Chúa Giê-su vượt trội hơn Môi-se thế nào trong vai trò:

How is Jesus greater than Moses as

jw2019

Nhưng việc đã xảy ra với Kassim đòi hỏi những tài năng vượt trội hơn tôi nhiều.

But this requires skills far greater than mine.

OpenSubtitles2018.v3

Đó là một chiến thuật vượt trội hơn rất nhiều

It’s a far superior tactic.

OpenSubtitles2018.v3

Xét về mọi mặt , màn hình AMOLED không vượt trội hơn màn hình LCD .

AMOLED does n’t trump LCD in every department .

EVBNews

Đức Giê-hô-va có quyền năng vượt trội hơn bất cứ người nào.

Jehovah is far more powerful than any human.

jw2019

Vậy Oz đã vượt trội hơn Adam.

So Oz is better at both spears and axes than Adam.

ted2019

9 Ta trở nên lớn mạnh và vượt trội hơn mọi người trước ta ở Giê-ru-sa-lem.

* 9 So I grew great and surpassed anyone prior to me in Jerusalem.

jw2019

Tôi nghĩ chỉ có 4 người vượt trội hơn người khác.

I think only four people got through to anyone.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi thấy lối sống ở Hertfordshire vượt trội hơn mong đợi của tôi.

Indeed, I find that society in Hertfordshire quite exceeds my expectations.

OpenSubtitles2018.v3

22 Vua Sa-lô-môn vượt trội hơn mọi vua trên đất về sự giàu có và khôn ngoan.

22 So King Solʹo·mon was greater than all the other kings of the earth in riches and wisdom.

jw2019

Vì sau tất cả, robot của tôi đã vượt trội hơn những học sinh từ khắp mọi nơi.

After all, my robot was surpassing students everywhere.

ted2019

Nếu Renly liên kết với chúng ta, thì quân số của chúng ta vượt trội hơn chúng 2 đánh 1.

If Renly sides with us, we’ll outnumber them two to one.

OpenSubtitles2018.v3

Điều gì khiến Chúa Giê-su vượt trội hơn bất cứ vị vua loài người nào?

What makes Jesus better than any human king?

jw2019

Chiếc máy bay tiêm kích mới vượt trội hơn chiếc Spitfire Mk.

The new fighter outperformed the Spitfire Mk.

WikiMatrix

▪ Các sách tư vấn đang rất được ưa chuộng, nhưng Kinh Thánh vượt trội hơn như thế nào?

▪ In what ways is the Bible different from the many popular self-help guides?

jw2019

+ Dù vậy, tôi sẽ cho anh em thấy một đường lối vượt trội hơn.

+ And yet I will show you a surpassing way.

jw2019

Người Hoa tin rằng có vài con giáp vượt trội hơn so với số còn lại.

The Chinese believe certain animals get on better than the others.

ted2019

Những thiết kế của nước ngoài thực sự vượt trội hơn, đặc biệt là về vũ khí.

The foreign designs were indeed superior, particularly armament.

WikiMatrix

Các Cấu Trúc So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh

So sánh hơn được hiểu là cấu trúc so sánh giữa 2 hay nhiều vật/người với nhau về 1 hay 1 vài tiêu chí. Ta có thể so sánh tính từ, trạng từ, danh từ.

1. So sánh hơn của tính từ và trạng từ

1.1. So sánh hơn với tính từ ngắn và trạng từ ngắn

Cấu trúc: Trong đó:

S-adj-er: là tính từ được thêm đuôi “er”

S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)

S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng 1)

Axiliary V: trợ động từ

(object): tân ngữ

N (noun): danh từ

Pronoun: đại từ

Ví dụ:

1.2. So sánh hơn với tính từ dài và trạng từ dài

Ví dụ:

He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

My friend did the test more carefully than I did = My friend did the test more carefully than me.

So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hình thức so sánh.

Ví dụ:

Ảnh: ppt Online

1.3. Một số lưu ý

Ví dụ:

Ví dụ:

Các trường hợp bất quy tắc

2. So sánh hơn của danh từ

more noun

Cấu trúc: Suject + Verb + fewer + Noun + than + pronoun

less

Trong đó:

Subject: Chủ ngữ

Verb: Động từ làm vị ngữ

More/Fewer/Less: từ để so sánh

Noun: Danh từ

Pronoun: Đại từ

Trong cấu trúc so sánh hơn kém cũng cần phải xác định xem danh từ đó là đếm được hay không đếm được vì trước chúng có dùng:

Fewer (cho đếm được),

less (không đếm được)

More (cho cả 2).

Ví dụ:

I have more books than she. (Tôi có nhiều sách hơn cô ấy)

February has fewer days than March. (Tháng Hai có ít ngày hơn tháng Ba)

Their job allows them less freedom than ours does. (Công việc của họ làm họ có ít sự tự do hơn chúng tôi)

Lưu ý:

Khi more được dùng chung với danh từ, nó thường có nghĩa là ” thêm“. Đôi lúc ta không cần phải dùng Than.

Ví dụ:

Would you like some more coffee? (Anh có muốn dùng thêm cà phê không?)

Khi nghĩa của câu đã rõ ràng, ta có thể bỏ danh từ và chỉ dùng một mình more

Ví dụ:

Do you have enough coffee, or would you like some more? (Anh đã dùng đủ cà phê, hay anh muốn dùng thêm một ít nữa?)

3. So sánh hơn khi chủ ngữ thứ hai là mệnh đề

Thay vì danh từ/đại từ, phần thứ hai trong câu so sánh hơn (phần gạch chân trong ví dụ bên dưới) có thể là mệnh đề.

The journey took than expected. (… longer than people expected it to take)

He finished the second part more quickly than he did the first part. (… more quickly than he finished the first part.)

He always spent more money than George did. (… more money than George spent.)

Lưu ý: Ta dùng than, chứ không phải hay để giới thiệu mệnh đề đứng sau tính từ/trạng từ ở thể so sánh hơn.

Bài 3: Cấu Trúc So Sánh Hơn Kém Trong Tiếng Anh

1. So sánh kém

Công thức: Not so /Not as + adj + as + S (vật thể được so sánh)

Ex: He is not as tall as his brother. (Anh ta không cao bằng anh trai của anh ấy)

My book is not as thick as yours book. (Sách của tôi không dày bằng sách của bạn)

I am not as handsome as him. (Tôi không đẹp trai bằng anh ta)

I wish my presentation is not as bad as yours. (Tôi hy vọng là bài thuyết trình của tôi không tệ như của bạn)

I hope you are not as naughty as your brother. (Mẹ muốn con không nghịch ngợm như anh trai của con)

2. So sánh hơn

Với tính từ ngắn: Adj_er + than + S (vật thể được so sánh)

Ex: She is taller than her sister. (Cô ấy cao hơn cả chị cô ấy)

This flower is prettier than the others. (Bông hoa này đẹp hơn những bông hoa còn lại)

His book is thinner than your book. (Sách của anh ấy dày hơn cả sách của bạn)

Those pictures in that art gallery are uglier than these. (Những bức tranh trong nhà tranh kia xấu hơn những bức tranh này)

In scientific statics, a panther runs faster than a horse. (Theo số liệu khoa học, con báo thường chạy nhanh hơn cả con ngựa)

At this moment I feel angrier than ever. (Lúc này tôi cảm thấy cáu hơn bao giờ hết)

Với tính từ dài: More + adj + than + S (vật thể được so sánh)

Ex: She is more beautiful than her mother. (Cô ấy xinh đẹp hơn mẹ cô ấy)

The Earth is now more polluted than it was 100 years ago. (Trái Đất đang trở nên ô nhiễm hơn so với nó 100 năm trước)

I think I am more handsome than you. (Tôi nghĩ tôi đẹp trai hơn anh)

Her performance was more amazing than we expected. (Màn trình diễn của cô ấy tuyệt vời hơn chúng tôi mong đợi)

3. Phân biệt “tính từ ngắn” và “tính từ dài”

Tính từ ngắn: Là những tính từ có 2 âm tiết trở xuống, khi biến đổi trong mẫu câu so sánh, những tính từ đó được thêm đuôi “er” ở đằng sau. Chẳng hạn như:

Tall – Taller,

Pretty – Prettier,

Large – Larger,

Fast – Faster,

Ugly – Uglier,

Happy – Happier

Tính từ dài: Là những tính từ có 3 âm tiết trở lên và một số trường hợp có 2 âm tiết nhưng vẫn được coi là tính từ dài. Khi biến đổi, chúng ta chỉ cần thêm từ “more” ở trước tính từ đó là được.

Beautiful – More beautiful

Handsome – More handsome (“Handsome” có 2 âm tiết)

Attractive – More attractive

Head Office: 20 Nguyễn Văn Tuyết, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024.629 36032 (Hà Nội) – 0961.995.497 (TP. HCM)

ECORP Bắc Ninh: Đại học May Công nghiệp – 0869116496

Cảm nhận học viên ECORP English.

Khám Phá Lợi Ích Vượt Trội Của Lớp Học Tiếng Anh Trực Tuyến Cùng Chuyên Gia Giáo Dục Tại Ocean Edu

04/05/2020 – 376 lượt xem

Với sự phát triển của công nghệ trong cuộc sống thường nhật và sự lan rộng của đại dịch Coronavirus, đó là một điều hiển nhiên khi ngày càng nhiều học sinh lựa chọn phương pháp học trực tuyến. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người nghi ngờ về sự hiệu quả của việc học tiếng Anh online. Họ nói: Học trực tuyến không cải thiện được kết quả học của học sinh; Bạn sẽ chẳng học được nhiều đâu!; Rằng chất lượng bài học khác xa với những buổi học trên lớp; Rằng nó không thể bằng được cách học truyền thống; Rằng học sinh không có đủ thời gian để tương tác với người khác; Rằng nó buồn tẻ, mất thời gian và không thú vị…

Theo chuyên gia giáo dục tại Ocean Edu, học trực tuyến có rất nhiều thú vị là đằng khác. Thực tế, theo Bộ Giáo dục Mỹ, nhìn chung, học viên học trực tuyến thể hiện tốt hơn so với khi tham gia lớp học truyền thống. Điều này có nghĩa rằng chúng ta cần có cái nhìn khác về phương pháp học này. Nhờ có máy tính, điện thoại thông minh và Wifi, chưa bao giờ là dễ dàng hơn khi bạn muốn học những điều mới lạ bằng việc sử dụng Internet.

Với những chương trình học Online mang lại hiệu quả tích cực như Tiếng Anh trẻ em từ 4-16 tuổi, Luyện thi IELTS, Luyện thi TOEIC, Tiếng Anh giao tiếp quốc tế… “Trường học số” tại Ocean Edu giúp các em học sinh được tiếp cận kiến thức, rèn luyện kĩ năng và học tập liên tục trong mọi điều kiện không gian, thời gian, vượt qua mọi giới hạn. Lớp học trực tuyến tại Ocean Edu “sở hữu” nhiều lợi ích nổi bật, giúp người học an tâm, an toàn và vui học tiếng Anh mỗi ngày.

Theo Mr. Vincent Sheaf Trazo- Foreign ESL/EFL Teacher, đang công tác tại Ocean Edu Times City đã chỉ ra rằng: “Lợi ích đầu tiên của học online đó là SỰ LINH HOẠT. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi theo cách bạn muốn. Điều này không đồng nghĩa với việc khối lượng bài học sẽ ít hơn cho học sinh học online, nó có nghĩa là học sinh sẽ có sự linh hoạt trong việc lựa chọn thời gian, địa điểm và cách học. Tất cả những gì bạn cần là một chiếc máy tính có kết nối Internet. Tất cả những công cụ, bài giảng và bài tập phục vụ bài học sẽ được gửi qua email hoặc một hệ thống ứng dụng.

Tiếp theo đó, lợi ích thứ 2 của việc học Online là SỰ THUẬN TIỆN. Người học hoàn toàn có thể vẫn mặc trên người bộ pijama trong khi làm bài tập hoặc những hoạt động thường nhật. Học tập tại nhà cũng có nghĩa bạn là bạn có thể nghỉ giải lao một chút hoặc ăn vặt mỗi khi cảm thấy cần thiết. Cũng như bạn không cần phải chịu cảnh tắc đường hay không khí ô nhiễm mỗi khi đến trường

Thứ ba, với lớp học online bạn sẽ được TƯƠNG TÁC NHIỀU hơn. Một số người có thể sẽ không đồng ý với quan điểm này, nhưng các nghiên cứu thực tế đã chỉ ra rằng học trực tuyến có thể cải thiện khả năng giao tiếp cho những tính cách nhất định. Các khóa học online giúp cho những học sinh nhút nhát có cơ hội tham gia vào những cuộc thảo luận nhiều hơn là khi đi học trên lớp.Điều này cho phép các con hòa nhập tốt hơn với những học sinh năng động và tự tin hơn khác.

Ngoài ra, các phần mềm học trực tuyến thường bao gồm game và các ứng dụng tăng cường sự giao tiếp được thiết kế để phát triển tốt nhất khả năng của từng học viên. Rất nhiều người nhận thấy việc học dễ dàng hơn khi họ chủ động tham gia vào bài học hơn là việc bị động tiếp nhận kiến thức trên lớp.

Cuối cùng, và tôi phải nói đây là lợi ích quan trọng nhất của việc học trực tuyến là:TIẾT KIỆM HƠN, bạn sẽ chỉ phải mất ít tiền hơn vì nó kinh tế hơn. Học trực tuyến là một cách hiệu quả mà tiết kiệm để cải thiện các kĩ năng ngôn ngữ khi mà số tiền bạn bỏ ra đã bao gồm tất cả. Phí đi lại có thể tốn của bạn tiền triệu mỗi tháng. Và giáo trình có thể tốn của bạn vài trăm nghìn đồng mỗi khóa học mà bạn không hề nhận ra. Trong khi học online, bạn chỉ phải chi trả phí của khóa học. Hơn nữa, bạn đang góp phần vào bảo vệ môi trường bằng việc tiết kiệm rất nhiều giấy nữa.

Với rất nhiều lí do tuyệt vời của học tiếng Anh online, không ngạc nhiên khi rất nhiều người hiện nay đang chuyển dần sang sử dụng Internet. Dù cho bạn là người mới học tiếng Anh, hay đơn giản là muốn cải thiện các kĩ năng của mình, các khóa học online sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình dễ như trở bàn tay.

Thực tế rằng, tại Ocean Edu, chúng tôi đảm báo chất lượng giảng dạy bằng việc thiết kế các khóa học đáp ứng được nhu cầu của bạn cho phương pháp học online. Và cũng giống như các lớp học truyền thống, giáo viên onlinE tại Ocean Edu cũng sử dụng các hoạt động, thảo luận và các diễn đàn giúp học viên tương tác và hứng thú với bài học. Học viên của chúng tôi đều rất thích điều này, vậy còn bạn thì sao?

Theo Mr. Vincent Sheaf Trazo – Foreign ESL/EFL Teacher, Ocean Edu Times City

Cập nhật thông tin chi tiết về Vượt Trội Hơn Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Nhatngukohi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!