Trình Bày Cấu Trúc Hóa Học Của Atp / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 5/2023 # Top View | Nhatngukohi.edu.vn

Trình Bày Cấu Trúc Hóa Học Và Chức Năng Của Phân Tử Atp

Giải bài 3 trang 56 sách giáo khoa Sinh học 10: Trình bày cấu trúc hóa học và chức năng của phân tử ATP.

Trình bày cấu trúc hóa học và chức năng của phân tử ATP.

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 56 sgk Sinh lớp 10

Cấu trúc hóa học của phân tử ATP:

ATP (ađênôzin triphôtphat) là một phân tử có cấu tạo gồm các thành phần: ađênin, đường ribôzơ và 3 nhóm phôtphat. Đây là một hợp chất cao năng vì liên kết giữa hai nhóm phôtphat cuối cùng trong ATP rất dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng. Chính các nhóm phôtphat đều mang điện tích âm nên khi nằm gần nhau luôn có xu hướng đẩy nhau ra vì thế liên kết này rất dễ bị phá vỡ.

ATP truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua chuyển nhóm phôtphat cuối cùng để trở thành ADP (ađênôzin điphôtphat) và ngay lập tức ADP lại được gắn thêm nhóm phôtphat để trở thành ATP. Ở trạng thái nghỉ ngơi, trung bình mỗi ngày mỗi người sinh sản và phân hủy tới 40kg ATP và mỗi tế bào trong mỗi giây tổng hợp và phân hủy tới 10 triệu phân tử ATP.

Chức năng của phân tử ATP:

+ Tổng hợp nên các chất hóa học mới cần thiết cho tế bào: Những tế bào đang sinh trưởng mạnh hoặc những tế bào tiết ra nhiều prôtêin có thể tiêu tốn tới 75% năng lượng ATP mà tế bào tiết ra.

+ Vận chuyển các chất qua màng: vận chuyển chủ động cần tiêu tốn nhiều năng lượng. Ví dụ, tế bào thận của người cần sử dụng tới 80% ATP sinh sản ra để vận chuyển các chất qua màng trong quá trình lọc máu tạo nước tiểu.

+ Sinh công cơ học: Sự co của các tế bào cơ tim và cơ xương tiêu tốn một lượng ATP khổng lồ. Khi ta nâng một vật nặng thì gần như toàn bộ ATP của tế bào phải được huy động tức thì.

Các Dạng Bài Tập Hóa Học Chương Trình Lớp 8

Các dạng bài tập hóa học chương trình lớp 8-THCS Chuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học 1/ Nguyên tử (NT): - Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất. Cấu tạo: + Hạt nhân mang điện tích (+)(Gồm: Proton(p) mang điện tích (+) và nơtron không mang điện ). Khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử. + Vỏ nguyên tử chứa 1 hay nhiều electron (e) mang điện tích (-). Electron chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp theo lớp (thứ tự sắp xếp (e) tối đa trong từng lớp từ trong ra ngoài: STT của lớp : 1 2 3 Số e tối đa : 2e 8e 18e Trong nguyên tử: - Số p = số e = số điện tích hạt nhân = sè thø tù cña nguyªn tè trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc - Quan hệ giữa số p và số n : p £ n £ 1,5p ( đúng với 83 nguyên tố ) - Khối lượng tương đối của 1 nguyên tử ( nguyên tử khối ) NTK = số n + số p - Khối lượng tuyệt đối của một nguyên tử ( tính theo gam ) + mTĐ = m e + mp + mn + mP mn 1ĐVC 1.67.10- 24 g, + me 9.11.10 -28 g Nguyên tử có thể lên kết được với nhau nhờ e lớp ngoài cùng. 2/ Nguyên tố hóa học (NTHH): là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân. - Số p là số đặc trưng của một NTHH. - Mỗi NTHH được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái. Chữ cái đầu viết dưới dạng in hoa chữ cái thứ hai là chữ thường. Đó là KHHH - Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng ĐVC. Mỗi nguyên tố có một NTK riêng. Khối lượng 1 nguyên tử = khối lượng 1đvc.NTK NTK = m a Nguyên tử = a.m 1đvc .NTK (1ĐVC = KL của NT(C) (MC = 1.9926.10- 23 g) = 1.9926.10- 23 g= 1.66.10- 24 g) * Bài tập vận dụng: 1. Biết nguyên tử C có khối lượng bằng 1.9926.10- 23 g. Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử Natri. Biết NTK Na = 23. (Đáp số: 38.2.10- 24 g) 2.NTK của nguyên tử C bằng 3/4 NTK của nguyên tử O, NTK của nguyên tử O bằng 1/2 NTK S. Tính khối lượng của nguyên tử O. (Đáp số:O= 32,S=16) 3. Biết rằng 4 nguyên tử Mage nặng bằng 3 nguyên tử nguyên tố X. Xác định tên,KHHH của nguyên tố X. (Đáp số:O= 32) 4.Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử oxi . b)nguyên tử Y nhẹ hơn nguyên tử Magie 0,5 lần . c) nguyên tử Z nặng hơn nguyên tử Natri là 17 đvc . Hãy tính nguyên tử khối của X,Y, Z .tên nguyên tố, kí hiệu hoá học của nguyên tố đó ? 5.Nguyên tử M có số n nhiều hơn số p là 1 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Hãy xác định M là nguyên tố nào? 6.Tổng số hạt p, e, n trong nguyên tử là 28, trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35% .Tính số hạt mỗi loaị .Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử . 7.Nguyên tử sắt có 26p, 30n, 26e a.Tính khối lượng nguyên tử sắt b.Tính khối lượng e trong 1Kg sắt 8.Nguyên tử X có tổng các hạt là 52 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt. a)Hãy xác định số p, số n và số e trong nguyên tử X. b) Vẽ sơ đồ nguyên tử X. c) Hãy viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của nguyên tố X. 9. Một nguyên tử X có tổng số hạt e, p, n là 34. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Tìm tên nguyên tử X. Vẽ sơ đồ cấu tạo của nguyên tử X và ion được tạo ra từ nguyên tử X 10.Tìm tên nguyên tử Y có tổng số hạt trong nguyên tử là 13. Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử. 11. Một nguyên tử X có tổng số hạt là 46, số hạt không mang điện bằng số hạt mang điện. Xác định nguyên tử X thuộc nguyên tố nào ? vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử X ? 12.Nguyên tử Z có tổng số hạt bằng 58 và có nguyên tử khối < 40 . Hỏi Z thuộc nguyên tố hoá học nào. Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử của nguyên tử Z ? Cho biết Z là gì ( kim loại hay phi kim ? ) (§¸p sè :Z thuộc nguyên tố Kali ( K )) Hướng dẫngi¶i : đề bài Þ 2p + n = 58 Û n = 58 - 2p ( 1 ) Mặt khác : p £ n £ 1,5p ( 2 ) Þ p £ 58 - 2p £ 1,5p giải ra được 16,5 £ p £ 19,3 ( p : nguyên ) Vậy p có thể nhận các giá trị : 17,18,19 P 17 18 19 N 24 22 20 NTK = n + p 41 40 39 Vậy nguyên tử Z thuộc nguyên tố Kali ( K ) 13.Tìm 2 nguyên tố A, B trong các trường hợp sau đây : a) Biết A, B đứng kế tiếp trong một chu kỳ của bảng tuần hoàn và có tổng số điện tích hạt nhân là 25. b) A, B thuộc 2 chu kỳ kế tiếp và cùng một phân nhóm chính trong bảng tuần hoàn. Tổng số điện tích hạt nhân là 32. 14: Trong 1 tập hợp các phân tử đồng sunfat (CuSO4) có khối lượng 160000 đvC. Cho biết tập hợp đó có bao nhiêu nguyên tử mỗi loại. 3. Sự tạo thành ion (dành cho HSG lớp 9) Để đạt cấu trúc bão hòa ( 8e ở lớp ngoài cùng hoặc 2e đối với H ) thì các nguyên tử có thể nhường hoặc nhận thêm electron tạo ra những phần mang điện - gọi là ion * Kim loại và Hiđro : nhường e để tạo ion dương ( cation) M - ne ® M n + (Ca - 2e ® Ca 2 + ) * Các phi kim nhận e để tạo ion âm (anion) X + ne ® X n- ( Cl + 1e ® Cl 1- ) * Bài tập vận dụng: 1.Hợp chất X được tạo thành từ cation M+ và anion Y2- . Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố tạo nên. Tổng số proton trong M+ là 11 còn tổng số electron trong Y2- là 50. Xác định CTPT của hợp chất X và gọi tên ? ứng dụng của chất này trong nông nghiệp . Biết rằng 2 nguyên tố trong Y2- thuộc cùng phân nhóm trong 2 chu kỳ liên tiếp của bảng tuần hoàn các ng.tố. Hướng dẫn giải : Đặt CTTQ của hợp chất X là M2Y Giả sử ion M+ gồm 2 nguyên tố A, B : Þ ion M+ dạng : AxBy+ có : x + y = 5 ( 1 ) x.pA + chúng tôi = 11 ( 2) Giả sử ion Y 2- gồm 2 nguyên tố R, Q : Þ ion Y2- dạng : R xQy2- có : x' + y' = 5 (3) Từ ( 1 ) và (2) ta có số proton trung bình của A và B : trong AxBy+ có 1 nguyên tố có p 2,2 Vì He không tạo hợp chất ( do trơ ) nên nguyên tố có p < 2,2 là H ( giả sử là B ) Từ ( 1 ) và ( 2) ta có : x.pA + (5 - x ).1 = 11 Û pA = ( 1£ x < 5 ) X 1 2 3 4 pA 7(N) 4(B) 3(Li) 2,5 (loại) ion M+ NH4+ không xác định ion Tương tự: số proton trung bình của R và Q là : Þ có 1 nguyên tố có số p < 9,6 ( giả sử là R ) Vì Q và R liên tiếp trong nhóm nên : pQ = pR + 8 ( 5 ) Từ (3) ,(4) , ( 5) ta có : x'pR + (5- x')( pR + 8) = 48 Û 5pR - 8x' = 8 Û x' Vậy ion Y2- là SO42- 1 2 3 4 pR 3,2 4,8 6,4 8 ( O ) pQ không xác định ion 16 ( S ) Vậy CTPT của hợp chất X là (NH4 )2SO4 Chuyên đề II. Bài tập về công thức hóa học : a.Tính theo CTHH: 1: Tỡm TP% cỏc nguyờn tố theo khối lượng. * Cách giải: CTHH có dạng AxBy - Tìm khối lượng mol của hợp chất. MAxBy = chúng tôi + y. MB - Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất : x, y (chỉ số số nguyên tử của các nguyên tố trong CTHH) - Tính thành phần % mỗi nguyên tố theo công thức: %A = = Ví dụ: Tìm TP % của S và O trong hợp chất SO2 - Tìm khối lượng mol của hợp chất : MSO2 = chúng tôi + 2. MO = 1.32 + 2.16 = 64(g) - Trong 1 mol SO2 cã 1 mol nguyên tử S (32g), 2 mol nguyªn tö O (64g) - TÝnh thành phần %: %S = = = 50% %O = = = 50% (hay 100%- 50% = 50%) * Bài tập vận dụng: 1: Tính thành phần % theo khối lượng các nguyên tố trong các hợp chất : a/ H2O b/ H2SO4 c/ Ca3(PO4)2 2: Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố có trong các hợp chất sau: CO; FeS2; MgCl2; Cu2O; CO2; C2H4; C6H6. FeO; Fe3O4; Fe2O3; Fe(OH)2; Fe(OH)3. CuSO4; CaCO3; K3PO4; H2SO4. HNO3; Na2CO3. Zn(OH)2; Al2(SO4)3; Fe(NO3)3. (NH4)2SO4; Fe2(SO4)3. 3: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào có hàm lượng Fe cao nhất: FeO ; Fe2O3 ; Fe3O4 ; Fe(OH)3 ; FeCl2 ; Fe SO4.5H2O ? 4: Trong các loại phân bón sau, loại phân bón nào có hàm lượng N cao nhất: NH4NO3; NH4Cl; (NH4)2SO4; KNO3; (NH2)2CO? 2: Tìm khối lượng nguyên tố trong một lượng hợp chất. * C¸ch giải: CTHH cã d¹ng AxBy - TÝnh khèi l­îng mol của hợp chất. MAxBy = chúng tôi + y. MB - T×m khèi l­îng mol cña từng nguyªn tố trong 1 mol hợp chất: mA = chúng tôi , mB = y. MB - TÝnh khối lượng từng nguyªn tố trong l­îng hîp chÊt ®· cho. mA = = , mB = = VÝ dô: T×m khèi l­îng cña C¸c bon trong 22g CO2 Gi¶i: - TÝnh khèi l­îng mol của hợp chất. MCO2 = chúng tôi + 2. MO = 1.12 + 2. 16 = 44(g) - T×m khèi l­îng mol cña từng nguyªn tố trong 1 mol hợp chất: mC = chúng tôi = 1.12 = 12 (g) - TÝnh khối lượng từng nguyªn tố trong l­îng hîp chÊt ®· cho. mC = = = 6(g) * Bài tập vận dụng: 1: Tính khoái löôïng moãi nguyeân toá coù trong caùc löôïng chaát sau: a) 26g BaCl2; 8g Fe2O3; 4,4g CO2; 7,56g MnCl2; 5,6g NO. b) 12,6g HNO3; 6,36g Na2CO3; 24g CuSO4; 105,4g AgNO3; 6g CaCO3. c) 37,8g Zn(NO3)2; 10,74g Fe3(PO4)2; 34,2g Al2(SO4)3; 75,6g Zn(NO3)2. 2: Một người làm vườn đã dùng 500g (NH4)2SO4 để bón rau. Tính khối lượng N đã bón cho rau? B/ LËp CTHH dùa vµo CÊu t¹o nguyªn tö: KiÕn thøc c¬ b¶n ë phÇn 1 * Bài tập vận dụng: 1.Hợp chất A có công thức dạng MXy trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, X là phi kim có 3 lớp e trong nguyên tử. Hạt nhân M có n - p = 4. Hạt nhân X có n'= p' ( n, p, n', p' là số nơtron và proton của nguyên tử M và X ). Tổng số proton trong MXy là 58. Xác định các nguyên tử M và X (§¸p sè : M có p = 26 ( Fe ), X có số proton = 16 ( S ) ) 2. Nguyên tử A có n - p = 1, nguyên tử B có n'=p'. Trong phân tử AyB có tổng số proton là 30, khối lượng của nguyên tố A chiếm 74,19% .Tìm tên của nguyên tử A, B và viết CTHH của hợp chất AyB ? Viết PTHH xảy ra khi cho AyB và nước rồi bơm từ từ khí CO2 vào dung dịch thu được 3. Tæng sè h¹t tronghîp chÊt AB2 = 64. Sè h¹t mang ®iÖn trong h¹t nh©n nguyªn tö A nhiÒu h¬n sè h¹t mang ®iÖn trong h¹t nh©n nguyªn tö B lµ 8. ViÕt c"ng thøc ph©n tö hîp chÊt trªn. Hướng dẫn bµi1: Nguyên tử M có : n - p = 4 Þ n = 4 + p Þ NTK = n + p = 4 + 2p Nguyên tử X có : n' = p' Þ NTK = 2p' Trong MXy có 46,67% khối lượng là M nên ta có : (1) Mặt khác : p + y.p' = 58 Þ yp' = 58 - p ( 2) Thay ( 2) vào (1) ta có : 4 + 2p = . 2 (58 - p ) giải ra p = 26 và yp' = 32 M có p = 26 ( Fe ) X thõa mãn hàm số : p' = ( 1£ y £ 3 ) y 1 2 3 P' 32(loại) 16 10,6 ( loại) Vậy X có số proton = 16 ( S ) C/ lËp CTHH dùa vµo Thµnh phÇn ph©n tö,CTHH tæng qu¸t: ChÊt (Do nguyªn tè t¹o nªn) §¬n chÊt Hîp chÊt (Do 1 ng.tè t¹o nªn) (Do 2 ng.tè trë lªn t¹o nªn) CTHH: AX AxBy + x=1 (gåm c¸c ®¬n chÊt kim lo¹i, S, C, Si..) (Qui t¾c hãa trÞ: a.x = b.y) + x= 2(gåm : O2, H2,, Cl2,, N2, Br2 , I2..) Oxit Axit Baz¬ Muèi ( M2Oy) ( HxA ) ( M(OH)y ) (MxAy) 1.LËp CTHH hîp chÊt khi biÕt thµnh phÇn nguyªn tè vµ biÕt hãa trÞ cña chóng C¸ch gi¶i: - CTHH cã d¹ng chung : AxBy (Bao gåm: ( M2Oy , HxA, M(OH)y , MxAy) VËn dông Qui t¾c hãa trÞ ®èi víi hîp chÊt 2 nguyªn tè A, B (B cã thÓ lµ nhãm nguyªn tè:gèc axÝt,nhãm- OH): a.x = b.y = (tèi gi¶n) thay x= a, y = b vµo CT chung ta cã CTHH cÇn lËp. VÝ dô LËp CTHH cña hîp chÊt nh"m oxÝt a b Gi¶i: CTHH cã d¹ng chung AlxOy Ta biÕt hãa trÞ cña Al=III,O=II a.x = b.y III.x= II. y = thay x= 2, y = 3 ta cã CTHH lµ: Al2O3 * Bài tập vận dụng: 1.LËp c"ng thøc hãa häc hîp chÊt ®­îc t¹o bëi lÇn l­ît tõ c¸c nguyªn tè Na, Ca, Al víi (=O,; -Cl; = S; - OH; = SO4 ; - NO3 ; =SO3 ; = CO3 ; - HS; - HSO3 ;- HSO4; - HCO3; =HPO4 ; -H2PO4 ) 2. Cho c¸c nguyªn tè: Na, C, S, O, H. H·y viÕt c¸c c"ng thøc ho¸ häc cña c¸c hîp chÊt v" c¬ cã thÓ ®­îc t¹o thµnh c¸c nguyªn tè trªn? 3. Cho c¸c nguyªn tè: Ca, C, S, O, H. H·y viÕt c¸c c"ng thøc ho¸ häc cña c¸c hîp chÊt v" c¬ cã thÓ ®­îc t¹o thµnh c¸c nguyªn tè trªn? 2.LËp CTHH hîp chÊt khi biÕt thµnh phÇn khèi l­îng nguyªn tè . 1: BiÕt tØ lÖ khèi l­îng c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt. C¸ch gi¶i: - §Æt c"ng thøc tæng qu¸t: AxBy - Ta cã tØ lÖ khèi l­îng c¸c nguyªn tè: = - T×m ®­îc tØ lÖ : = = (tØ lÖ c¸c sè nguyªn d­¬ng, tối giản) - Thay x= a, y = b - Viết thành CTHH. VÝ dô:: Laäp CTHH cuûa saét vaø oxi, bieát cöù 7 phaàn khoái löôïng saét thì keát hôïp vôùi 3 phaàn khoái löôïng oxi. Gi¶i: - §Æt c"ng thøc tæng qu¸t: FexOy - Ta cã tØ lÖ khèi l­îng c¸c nguyªn tè: = = - T×m ®­îc tØ lÖ : = = = = - Thay x= 2, y = 3 - Viết thành CTHH. Fe2O3 * Bài tập vận dụng: 1: Laäp CTHH cuûa saét vaø oxi, bieát cöù 7 phaàn khoái löôïng saét thì keát hôïp vôùi 3 phaàn khoái löôïng oxi. 2: Hîp chÊt B (hîp chÊt khÝ ) biÕt tØ lÖ vÒ khèi l­îng c¸c nguyªn tè t¹o thµnh: mC : mH = 6:1, mét lÝt khÝ B (®ktc) nÆng 1,25g. 3: Hîp chÊt C, biÕt tØ lÖ vÒ khèi l­îng c¸c nguyªn tè lµ : mCa : mN : mO = 10:7:24 vµ 0,2 mol hîp chÊt C nÆng 32,8 gam. 4: Hîp chÊt D biÕt: 0,2 mol hîp chÊt D cã chøa 9,2g Na, 2,4g C vµ 9,6g O 5: Phaân töû khoái cuûa ñoàng sunfat laø 160 ñvC. Trong ñoù coù moät nguyeân töû Cu coù nguyeân töû khoái laø 64, moät nguyeân töû S coù nguyeân töû khoái laø 32, coøn laïi laø nguyeân töû oxi. Coâng thöùc phaân cuûa hôïp chaát laø nhö theá naøo? 6:X¸c ®Þnh c"ng thøc ph©n tö cña CuxOy, biÕt tØ lÖ khèi l­îng gi÷a ®ång vµ oxi trong oxit lµ 4 : 1? 7: Trong 1 taäp hôïp caùc phaân töû ñoàng sunfat (CuSO4) coù khoái löôïng 160000 ñvC. Cho bieát taäp hôïp ñoù coù bao nhieâu nguyeân töû moãi loaïi. 8: Phaân töû khoái cuûa ñoàng oxit (coù thaønh phaàn goàm ñoàng vaø oxi)vaø ñoàng sunfat coù tæ leä 1/2. Bieát khoái löôïng cuûa phaân töû ñoàng sunfat laø 160 ñvC. Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû ñoàng oxit? 9. Moät nhoâm oxit coù tæ soá khoái löôïng cuûa 2 nguyeân toá nhoâm vaø oxi baèng 4,5:4. Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa nhoâm oxit ñoù laø gì? 2. BiÕt khèi l­îng c¸c nguyªn tè trong mét l­îng hîp chÊt, BiÕt ph©n tö khèi hîp chÊt hoÆc ch­a biÕt PTK(bµi to¸n ®èt ch¸y) Bµi to¸n cã d¹ng : tõ m (g)AxByCz §èt ch¸y m'(g) c¸c hîp chÊt chøa A,B,C +Tr­êng hîp biÕt PTK T×m ®­îc CTHH ®óng +Tr­êng hîp ch­a biÕt PTK T×m ®­îc CTHH ®¬n gi¶n C¸ch gi¶i: - T×m mA, mB, mC trong m'(g) c¸c hợp chất chøa c¸c nguyªn tè A,B,C. + NÕu (mA + m B) = m (g)AxByCz Trong h/c kh"ng cã nguyªn tè C Tõ ®ã : x : y = : = a:b (tØ lÖ c¸c sè nguyªn d­¬ng, tối giản) CTHH: AaBb + NÕu (mA + m B) m (g)AxByCz Trong h/c cã nguyªn tè C m C = m (g)AxByCz - (mA + m B) Tõ ®ã : x : y : z = : : = a:b:c (tØ lÖ c¸c sè nguyªn d­¬ng, tối giản) CTHH: AaBbCc C¸ch gi¶i kh¸c: Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ch¸y tæng qu¸t CxHy + CxHy0z + - LËp tû lÖ sè mol theo PTHH vµ sè mol theo d÷ kiÖn bµi to¸n suy ra x, y, z. VÝ dô: §èt ch¸y 4,5 g hîp chÊt h÷u c¬ A. BiÕt A chøa C, H, 0 vµ thu ®­îc 9,9g khÝ C02 vµ 5,4g H20. LËp c"ng thøc ph©n tö cña A. BiÕt kh"Ý l­îng ph©n tö A b"ng 60. Gi¶i: - Theo bµi ra: , , - Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng : CxHy0z + 1mol . (mol). x (mol) Suy ra : MÆt kh¸c;MC3H80z = 60 VËy c"ng thøc cña A lµ C3H80 * Bài tập vận dụng: +Tr­êng hîp ch­a biÕt PTK T×m ®­îc CTHH ®¬n gi¶n 1: §èt ch¸y hoµn toµn 13,6g hîp chÊt A,th× thu ®­îc 25,6g SO2 vµ 7,2g H2O. X¸c ®Þnh c"ng thøc cña A 2: Ñoát chaùy hoaøn toaøn m gam chaát A caàn duøng heát 5,824 dm3 O2 (ñktc). Saûn phaåm coù CO2 vaø H2O ñöôïc chia ñoâi. Phaàn 1 cho ñi qua P2O5 thaáy löôïng P2O5 taêng 1,8 gam. Phaàn 2 cho ñi qua CaO thaáy löôïng CaO taêng 5,32 gam. Tìm m vaø coâng thöùc ñôn giaûn A. Tìm coâng thöùc phaân töû A vaø bieát A ôû theå khí (ñk thöôøng) coù soá C 4. 3: §èt ch¸y hoµn toµn 13,6g hîp chÊt A, th× thu ®­îc 25,6 g S02 vµ 7,2g H20. X¸c ®Þnh c"ng thøc A +Tr­êng hîp biÕt PTK T×m ®­îc CTHH ®óng 1: §èt ch¸y hoµn toµn 4,5g hîp chÊt h÷u c¬ A .BiÕt A chøa C, H, O vµ thu ®­îc 9,9g khÝ CO2 vµ 5,4g H2O. lËp c"ng thøc ph©n tö cña A. BiÕt ph©n tö khèi A lµ 60. 2: §èt ch¸y hoµn toµn 7,5g hy®roc¸cbon A ta thu ®­îc 22g CO2 vµ 13,5g H2O. BiÕt tû khèi h¬I so víi hy®r" b"ng 15. LËp c"ng thøc ph©n tö cña A. 3: : §èt ch¸y hoµn toµn 0,3g hîp chÊt h÷u c¬ A . BiÕt A chøa C, H, O vµ thu ®­îc 224cm3 khÝ CO2 (®ktc) vµ 0,18g H2O. lËp c"ng thøc ph©n tö cña A.BiÕt tØ khèi cña A ®èi víi hi®ro b"ng 30. 4:§èt ch¸y 2,25g hîp chÊt h÷u c¬ A chøa C, H, O ph¶i cÇn 3,08 lÝt oxy (®ktc) vµ thu ®­îc VH2O =54 VCO2 .BiÕt tû khèi h¬i cña A ®èi víi H2 lµ 45. X¸c ®Þnh c"ng thøc cña A 5: Hy®ro A lµ chÊt láng , cã tû khèi h¬i so víi kh"ng khÝ b"ng 27. §èt ch¸y A thu ®­îc CO2 vµ H2O theo tû lÖ khèi l­îng 4,9 :1 . t×m c"ng thøc cña A ÑS: A laø C4H10 3: BiÕt thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi l­îng c¸c nguyªn tè, cho biÕt NTK, ph©n tö khèi. C¸ch gi¶i: - Tính khối lượng từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất. - Tính số mol nguyên tử từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất. - Viết thành CTHH. HoÆc: - §Æt c"ng thøc tæng qu¸t: AxBy Ta cã tØ lÖ khèi l­îng c¸c nguyªn tè: = Rút ra tỉ lệ x: y = : (tối giản) Viết thành CTHH ®¬n gi¶n: (AaBb )n = MAxBy n = nh©n n vµo hÖ sè a,b cña c"ng thøc AaBb ta ®­îc CTHH cÇn lËp. Vi dô. Moät hôïp chaát khí Y coù phaân töû khoái laø 58 ñvC, caáu taïo töø 2 nguyeân toá C vaø H trong ñoù nguyeân toá C chieám 82,76% khoái löôïng cuûa hôïp chaát. Tìm coâng thöùc phaân töû cuûa hôïp chaát. Gi¶i : - §Æt c"ng thøc tæng qu¸t: CxHy Ta cã tØ lÖ khèi l­îng c¸c nguyªn tè: = Rút ra tỉ lệ x: y = : = : = 1:2 Thay x= 1,y = 2 vµo CxHy ta ®­îc CTHH ®¬n gi¶n: CH2 Theo bµi ra ta cã : (CH2 )n = 58 n = = 5 Ta cã CTHH cÇn lËp : C5H8 * Bài tập vận dụng: 1: Hîp chÊt X cã ph©n tö khèi b"ng 62 ®vC. Trong ph©n tö cña hîp chÊt nguyªn tè oxi chiÕm 25,8% theo khèi l­îng, cßn l¹i lµ nguyªn tè Na. Sè nguyªn tö cña nguyªn tè O vµ Na trong ph©n tö hîp chÊt lµ bao nhiªu ? 2: Moät hôïp chaát X coù thaønh phaàn % veà khoái löôïng laø :40%Ca, 12%C vaø 48% O . Xaùc ñònh CTHH cuûa X. Bieát khoái löôïng mol cuûa X laø 100g. 3:T×m c"ng thøc ho¸ häc cña c¸c hîp chÊt sau. a) Mét chÊt láng dÔ bay h¬i, thµnh ph©n tö cã 23,8% C, 5,9%H, 70,3%Cl vµ cã PTK b"ng 50,5. b ) Mét hîp chÊt rÊn mµu tr¾ng, thµnh ph©n tö cã 4o% C, 6,7%H, 53,3% O vµ cã PTK b"ng 180. 4:Muèi ¨n gåm 2 nguyªn tè ho¸ häc lµ Na vµ Cl Trong ®ã Na chiÕm 39,3% theo khèi l­îng . H·y t×m c"ng thøc ho¸ häc cña muèi ¨n, biÕt ph©n tö khèi cña nã gÊp 29,25 lÇn PTK H2. 5: Xaùc ñònh coâng thöùc cuûa caùc hôïp chaát sau: Hôïp chaát taïo thaønh bôûi magie vaø oxi coù phaân töû khoái laø 40, trong ñoù phaàn traêm veà khoái löôïng cuûa chuùng laàn löôït laø 60% vaø 40%. Hôïp chaát taïo thaønh bôûi löu huyønh vaø oxi coù phaân töû khoái laø 64, trong ñoù phaàn traêm veà khoái löôïng cuûa oxi laø 50%. Hôïp chaát cuûa ñoàng, löu huyønh vaø oxi coù phaân töû khoái laø 160, coù phaàn traêm cuûa ñoàng vaø löu huyønh laàn löôït laø 40% vaø 20%. Hôïp chaát taïo thaønh bôûi saét vaø oxi coù khoái löôïng phaân töû laø 160, trong ñoù phaàn traêm veà khoái löôïng cuûa oxi laø 70%. Hôïp chaát cuûa ñoàng vaø oxi coù phaân töû khoái laø 114, phaàn traêm veà khoái löôïng cuûa ñoàng laø 88,89%. Hôïp chaát cuûa canxi vaø cacbon coù phaân töû khoái laø 64, phaàn traêm veà khoái löôïng cuûa cacbon laø 37,5%. A coù khoái löôïng mol phaân töû laø 58,5g; thaønh phaàn % veà khoái löôïng nguyeân toá: 60,68% Cl coøn laïi laø Na. B coù khoái löôïng mol phaân töû laø 106g; thaønh phaàn % veà khoái löôïng cuûa caùc nguyeân toá: 43,4% Na; 11,3% C coøn laïi laø cuûa O. C coù khoái löôïng mol phaân töû laø 101g; thaønh phaàn phaàn traêm veà khoái löôïng caùc nguyeân toá: 38,61% K; 13,86% N coøn laïi laø O. D coù khoái löôïng mol phaân töû laø 126g; thaønh phaàn % veà khoái löôïng cuûa caùc nguyeân toá: 36,508% Na; 25,4% S coøn laïi laø O. E coù 24,68% K; 34,81% Mn; 40,51%O. E naëng hôn NaNO3 1,86 laàn. F chöùa 5,88% veà khoái löôïng laø H coøn laïi laø cuûa S. F naëng hôn khí hiñro 17 laàn. G coù 3,7% H; 44,44% C; 51,86% O. G coù khoái löôïng mol phaân töû baèng Al. H coù 28,57% Mg; 14,285% C; 57,145% O. Khoái löôïng mol phaân töû cuûa H laø 84g. 6. Phaân töû canxi cacbonat coù phaân töû khoái laø 100 ñvC , trong ñoù nguyeân töû canxi chieám 40% khoái löôïng, nguyeân toá cacbon chieám 12% khoái löôïng. Khoái löôïng coøn laïi laø oxi. Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa hôïp chaát canxi cacbonat? 7. Moät hôïp chaát coù phaân töû khoái baèng 62 ñvC. trong phaân töû cuûa hôïp chaát nguyeân toá oxi chieám 25,8% theo khoái löôïng, coøn laïi laø nguyeân toá Na. Xaùc ñònh veà tæ leä soá nguyeân töû cuûa O vaø soá nguyeân töû Na trong hôïp chaát. 8: Trong hôïp chaát XHn coù chöùa 17,65% laø hidro. Bieát hôïp chaát naøy coù tỷ khoái so vôùi khí Metan CH4 laø 1,0625. X laø nguyeân toá naøo ? 4: BiÕt thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi l­îng c¸c nguyªn tè mµ ®Ò bµi kh"ng cho biÕt NTK,ph©n tö khèi. C¸ch gi¶i: - §Æt c"ng thøc tæng qu¸t: AxBy - Ta cã tØ lÖ khèi l­îng c¸c nguyªn tè: = - Rút ra tỉ lệ x: y = : (tối giản) - Viết thành CTHH. VÝ dô: H·y x¸c ®Þnh c"ng thøc hî

Gluxit Là Gì &Amp; Cấu Trúc Hóa Học Của Gluxit

Gluxit là gì thì trả lời không khó. Gluxit hay còn gọi là cacbonhydrat. Là 1 chất hóa học hữu cơ có thành phần chính là Cacbon, Hidro, Oxi. Có công thức hóa học tổng quát là Cm(H2O)n hay Cn(H2O)m. Một trong bốn nhóm phân tử sinh học chính, có chức năng tích trữ và vận chuyển năng lượng, thành phần cấu trúc bên trong cơ thể sống.

Cấu trúc của gluxit là gì

Quá trình làm việc

Trong quá trình làm việc của hệ miễn dịch, sự đông máu, thụ tinh, phát bệnh và sinh học phát triển thì gluxit và dẫn xuất của nó đóng vai trò quan trọng.

Thứ 2, một phần trong cấu trúc của ARN và ADN tạo thành do các loại đường ribose và deoxyribose.

Thứ 3, trong thành tế bào vi khuẩn và thực vật các thành phần cấu trúc là polysacarit

Cellulose – Là thành phần chính trong thành tế bào thực vật. Là các hợp chất hữu cơ phổ biến nhất trong sinh quyển.

Thứ 4, carbohydrat và một số protein và lipid có quan hệ với nhau. Cả 2 bên có vai trò cực kì quan trọng trong việc tương tác gián tiếp giữa các tế bào. Và cả sự tương tác giữa các tế bào với thành phần khác ở trong môi trường tế bào.

Công thức tổng quát và nhóm chức của gluxit là gì

Carbohydrat là 1 trong những hợp chất hữu cơ đơn giản nhất. Cacbonhydrat chỉ gồm andehyt hoặc xeton cộng với một số nhóm hydroxyl. Mỗi nguyên tử cacbon chứa nhóm chức aldehyt hoặc xeton. Đơn vị cơ bản của gluxit – cacbonhydrat được gọi là monosacarit;

Ví dụ: glucose, galactose, và fructose.

Công thức tổng quát của một đơn vị monosaccarit là (C·H2O)n, trong đó: n lớn hơn hoặc bằng. 1 số trường hợp đặc biệt khác, có 1 số carbohydrat không tuân theo công thức này như axit uronic, các đường deoxy như fucose. Hay 1 số chất hóa học có công thức đó đều được xếp vào nhóm cacbonhydrat.

Các monosaccarit có thể liên kết với nhau để tạo ra polysaccarit theo nhiều cách khác nhau. Có vài carbohydrat chứa một hay nhiều các phân tử monosaccarit khi có một hoặc vài nhóm chức bị thay thế hoặc bị khử.

Ví dụ, ribose biến đổi thành các deoxyribose là thành phần cấu tạo của ADN. các đơn vị N-acetylglucosamine có tính tuần hoàn cấu tạo nên chitin – một dạng glucose chứa nitơ.

Danh pháp khoa học của các cacbohydrat rất đa dạng. Danh pháp thông thường của các cacbohydrat thông thường là có phần đuôi là -ose.

Glycoinformatics là ngành nghiên cứu duy nhất đặc biệt tiếp cận được đến tin sinh học và đặc biệt của các carbohydrat.

Gluxit là gì – Phân loại của Gluxit

Phân loại của gluxit là gì

Các chất – nguyên tố hóa học đều có tính chất vật lý và hóa học.

Cacbonhydrat là các hợp chất trong hóa học hữu cơ có nhóm chức cacbaldehyd ( aldehyde ) polyhydroxy, rượu, xeton và axit. Được chia thành 3 nhóm chính ban đầu là:

Đường thực phẩm

Được chhia làm 2 loại là: Disaccharides ( đường đôi) và Monosaccharides (đường đơn)

Tính chất vật lý

Là 1 chất rắn, có vị ngọt, tan trong nước,..

Tính chất hóa học

Đường có tính tan trong nước nên dễ bị phân hủy thành glucozo và fuctozo dưới tác dụng của nhiệt độ và axit. Đường cháy thành dạng lỏng, màu đen. Ở Việt Nam, thường gọi là kẹo đắng dùng để nấu các món ăn.

Ảnh hưởng tới sức khỏe

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, khi sử dụng đường không đúng mức độ sử dụng sẽ ảnh hưởng tới các vấn đề sức khỏe. Dẫn tới bệnh béo phì và sâu răng. Khi lạm dụng quá nhiều đường sẽ gây bệnh tiểu đường loại 2, tăng nguy cơ bệnh tim và vô tình giúp tế bào ung thư phát triển nhanh hơn.

Oligosaccharide

Là 1 hợp chất cao phân tử saccharide có chứ Monosaccharides số lượng nhỏ. Trong các hợp chất cao phân tử quan trọng nhất là đường đôi, tùy vào các kiểu liên kết glucoside mà quyết định tới đường đôi có tính khử hay không.

Các loại Oligosaccharide thường gặp

– Maltose: Công thức hóa học của phân tử là C12H22O11, là một đường đôi cấu tạo gồm 2 gốc α D – glucosepiranose, liên kết với nhau nhờ liên kết 1,4 – Glucoside, còn được gọi là mạch nha có ứng dụng rộng dãi trong ngành công nghiệp sản xuát bánh kẹo. Có tính khử.

– Lactose: Công thức phân tử hóa học là C12H22O11, cấu tạo từ một phân tử ß D – Galactose cộng với 1 phân tử D – glucose thông qua liên kết 1,4 – Glucoside, còn được gọi là đường sữa, có tính khử.

– Saccharose: Công thức phân tử hóa học là C12H22O11, cấu tạo từ 1 phân tử α D – glucose với một phân tử ß D – fructose liên kết với nhau qua 2 nhóm OH Glucoside của chúng ở vị trí 1,2. Hay còn được gọi là đường mía, không có tính khử.

Polysaccharide

Là phân tử Gluxit cao phân tử. Gồm chuỗi dài của đơn vị đường đơn liên kết với nhau bằng mối liên kết glycosidic và thủy phân cung cấp cho các thành phần hoặc đường đơn oligosaccharide. Có cấu trúc từ tuyến tính để phân chia ra nhánh cao. Đơn giản như cacbonhydrate cao phân tử lưu trữ tinh bột và glycogen. Các cacbonhydrate cao phân tử có cấu trúc giống như cellulose và chitin.

Cacbonhydrate cao phân tử khá đồng nhất, chứa thay đổi nhỏ của các đơn vị lặp đi lặp lại. Tùy thuộc vào cấu trúc. Các đại phân tử có thể mang những tính chất khác biệt so với các khối cấu trúc đường đơn của chúng.

Chung quy Gluxit là gì

Cacbohiđrat là hợp chất hữu cơ. Chỉ chứa 3 loại nguyên tố là cacbon, hiđrô, ôxi và được cấu tạo theo nguyên tắc đa phần. Chức năng chính của cacbohiđrat là nguồn dự trữ năng lượng cũng như làm vật liệu cấu trúc cho tế bào.

+ Đường đa gồm rất nhiều phân tử đường đơn liên kết lại với nhau (vd tinh bột , glicogen , xenlulozơ) có chức năng dự trữ năng lượng, cấu trúc (vd: xenlulơzơ cấu tạo nên thành tế bào thực vật). Và với các đặc tính hóa lí rất khác nhau.

+ Đường đơn(glucôzơ, fructôzơ, glactôzơ) có chức năng chủ yếu là cung cấp năng lượng cho tế bào. Cấu tạo nên đường đôi và đường đa, cấu tạo ADN, ARN ( đối với ribozơ và deoxiribozơ).

Lưu ý khi sử dụng

Gluxit là gì thì các bạn đã rõ. Gluxit hay còn gọi carbohydrate sẽ phân giải rồi được hấp thụ trong ruột, rồi chuyển tới gan. Gan sẽ chuyển hóa cacbonhydrat thành Glycogene. Glycogene giải phóng nếu như các cơ quan đ̣i hỏi để cân bằng lượng đường huyết (tỉ lệ đường trong máu luôn phải được duy trì quanh mức 1%). Cơ thể cần cung cấp gluxit (đường bột) một cách đều đặn.

Để đáp ứng nuôi não bộ, và não bộ giữ độc quyền một lượng lớn glycogene. Với 2/3 lượng carbohydrate trong máu trong khi ngủ. Chính vì điều này, cơ thể luôn đ̣i hỏi cung cấp đều đặn carbohydrate để chuyển chúng thành glycogene dự trữ. Vì thế nếu chế độ dinh dưỡng thấp carbohydrate có thể gây tắc nghẽn động mạch. Từ đó làm tăng nguy cơ bị trụy tim và đột quỵ

Lập Trình C: Bài Tập Phần Cấu Trúc (Struct)

Bài tập 1:

Viết chương trình thực hiện những công việc sau:

– Nhập danh sách gồm n học viên (n nhập từ bàn phím) gồm các thông tin : Họ tên, giới tính, điểm Python, điểm C.

– Tính điểm trung bình (diemTB) = (diemC*2 + diemPython)/3 .

– Xét kết quả đậu hay trượt theo quy ước sau:

+ Nếu điểm trung bình <5 và giới tính là “Nam” thì kết qủa là trượt.

+ Nếu điểm trung bình <5 và phái là “Nu” thì kết quả là đậu.

– In danh sách đã nhập và tính toán gồm họ tên, phái, điểm Python, điểm C, điểm TB, và kết quả.

– Sắp xếp học viên theo thứ tự giảm dần theo điểm trung bình và in ra.

– Nhập vào họ tên học viên cần tìm và tìm trong danh sách học viên, nếu không tìm thấy thì in ra học viên có họ tên không tìm thấy. Nếu có nhiều học viên có cùng họ tên cần tìm thì hãy in ra tất cả những học viên đó.

– Hiển thị thông tin những bạn đã đậu.

– Hiển thị thông tin những bạn đã trượt.

– Ghi file.

– Đọc file

Bài tập 2:

Viết chương trình quản lý Sinh viên như sau:

– Các thuộc tính của Sinh viên:

maSinhVien (mã sinh viên, kiểu chuỗi, phải gồm đúng 8 ký tự)

diemTrungBinh (điểm trung bình, kiểu float, chỉ từ 0 đến 10)

tuoi (tuổi sinh viên, kiểu int, phải từ 18 tuổi)

lop (lớp sinh viên học, kiểu chuỗi, phải bắt đầu bằng “V1Study”)

– Viết các hàm:

+ Hàm inputInfo() để nhập danh sách gồm N (0<N<=5000) Sinh viên.

+ Hàm printInfo() để in thông tin từng Sinh viên.

+ xetHocBong () để xét học bổng cho Sinh viên:

+ Sắp xếp tăng dần (dùng quicksort) danh sách sinh viên theo điểm trung bình.

+ Sắp xếp giảm dần (dùng bubblesort) danh sách sinh viên theo mã sinh viên.

+ Hiển thị những sinh viên có điểm trung bình cao nhất.

+ Hiển thị những sinh viên phải thi lại (có điểm trung bình <5).

+ Ghi file.

+ Đọc file.

Bài tập 3:

1. Tạo 1 struct có tên Employee gồm các thuộc tính: id, name, age, salary, hours.

2. Tạo tạo 1 biến struct của Employee

3. Tạo 1 hàm để nhập thông tin cho biến struct ở ý 2.

4. Tạo 1 hàm dùng để tính và trả về thưởng cho nhân viên:

– Trường hợp còn lại thì thưởng =0

5. Tạo 1 hàm để hiển thị tất cả các thông tin của nhân viên bao gồm cả thưởng.

6. Tạo 1 hàm để ghi file.

7. Tạo 1 hàm để đọc file.

Bài tập 4:

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TRANH

1. Nhập thông tin tranh và hiển thị

2. Sắp xếp theo tên tăng dần từ A-Z

3. Sắp xếp theo diện tích giảm dần

4. Thống kê tranh theo tên tác giả

5. Tim va hien thi theo the loai, gia ban thap nhat va nho nhat

6. Ghi File

7. Đọc File

8. Thoát

Cấu trúc dữ liệu tranh: tên, tác giả, thể loại, chiều dài(cm), chiều rộng(cm), gía bán($)

Dữ Liệu Mẫu:

Tên: Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ

Tác Giả: Tô Ngọc Vân

Thể Loại: Con Người

Chiều Dài: 90

Chiều Rộng: 60

Giá Bán: 10

Tên: Bức Thư

Tác Giả: Tô Ngọc Vân

Thể Loại: Con Người

Chiều Dài: 80

Chiều Rộng: 70

Giá Bán: 15

Tên: Trước Giờ Biểu Diễn

Tác Giả: Bùi Xuân Phái

Thể Loại: Con Người

Chiều Dài: 70

Chiều Rộng: 60

Giá Bán: 12.5

Tên: Phố Hàng Mắm

Tác Giả: Bùi Xuân Phái

Thể Loại: Phong Cảnh

Chiều Dài: 50

Chiều Rộng: 40

Giá Bán: 14

Tên: Tát Nước Đồng Chiêm

Tác Giả: Trần Văn Cẩn

Thể Loại: Phong Cảnh

Chiều Dài: 100

Chiều Rộng: 75

Giá Bán: 20.5