Lợi Ích Của Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện / Top 14 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 5/2023 # Top View | Nhatngukohi.edu.vn

Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình.

Theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng 02 chế độ: Hưu trí và tử tuất (khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

Với các chế độ này, người tham gia có thể đảm bảo cuộc sống cho mình khi không thể tiếp tục làm việc.

Có thể thấy, so với chế độ BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng ít quyền lợi (không có chế độ ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động). Tuy nhiên, với những lợi ích to lớn mà loại hình bảo hiểm này đem lại thì mọi người vẫn nên tham gia BHXH tự nguyện, nếu không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (700.000 đồng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định của Nghị định 38/2019 do đó 20 lần mức lương cơ sở là 29.800.000 đồng).

Bởi vậy, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 154.000 đồng/tháng và mức đóng cao nhất là 6.116.000 đồng/tháng.

* Chế độ hưu trí:

– Lương hưu hàng tháng (Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014):

Mức lương = Tỷ lệ hưởng x Bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

– Trợ cấp một lần (Điều 75 Luật Bảo hiểm xã hội 2014):

Mỗi năm đóng cao hơn số năm tương ứng tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

– BHXH một lần (Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 2014):

Chỉ áp dụng với một số trường hợp nhất định, mức hưởng tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được:

+ 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (đóng trước năm 2014);

+ 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (đóng từ năm 2014 trở đi);

+ Đóng chưa đủ 01 năm thì hưởng bằng số tiền đã đóng, tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

* Chế độ tử tuất:

– Trợ cấp mai táng (Điều 80 Luật Bảo hiểm xã hội 2014):

Bằng 10 lần mức lương cơ sở (mức trợ cấp hiện tại là 14,9 triệu đồng), dành cho người có thời gian đóng từ đủ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu.

– Trợ cấp tuất (Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội 2014):

Đối với thân nhân của người đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng, cứ mỗi năm:

+ 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (đóng trước năm 2014);

+ 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (đóng từ năm 2014 trở đi);

+ Tối đa 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH nếu đóng chưa đủ 01 năm;

+ Tối thiểu 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH nếu tham gia cả BHXH bắt buộc và tự nguyện.

Đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu:

+ 48 tháng lương hưu đang hưởng nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu;

+ Cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng nếu chết vào những tháng sau đó.

Hiện nay có tất cả 06 phương thức tham gia mà người tham gia có thể lựa chọn:

1 – Đóng hàng tháng;

2 – Đóng 03 tháng một lần;

3 – Đóng 06 tháng một lần;

4 – Đóng 12 tháng một lần;

5 – Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần;

6 – Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm.

Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm thì người tham gia tiếp tục đóng theo một trong 05 phương thức trên cho đến khi thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu (theo phương thức 6).

Chi tiết tại Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP.

Lưu ý: Người đang tham gia có thể thay đổi phương thức đóng hoặc mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng.

Theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều 3 Quyết định 959/QĐ-BHXH, người tham gia có thể mua BHXH tự nguyện tại cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú (nơi tạm trú hoặc thường trú).

3 điều cần biết về BHXH cho người nước ngoài Bảo hiểm xã hội 1 lần: Chi tiết cách tính và mức hưởng Hướng dẫn cách tra cứu bảo hiểm xã hội nhanh và chuẩn xác nhất

Lợi Ích Từ Việc Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện

Cụ thể, người dân tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu theo quy định; được trợ cấp một lần và tử tuất; được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT khi nghỉ hưu và hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh như những người tham gia BHXH bắt buộc. Đặc biệt, loại hình bảo hiểm này có nhiều ưu việt trong việc giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, giúp bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống cho mỗi người khi hết tuổi lao động.

Chính những lợi ích thiết thực do BHXH tự nguyện mang lại nên những năm qua, tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện không ngừng tăng lên.

Số liệu thống kê của BHXH Việt Nam chỉ ra, tính đến thời điểm hiện tại, toàn quốc có 14,724 triệu người tham gia BHXH, trong đó gồm 14,45 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 271 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện. Không những thế, người dân cũng yên tâm hơn khi về già được hỗ trợ tiền lương hưu hàng tháng.

Chị Nguyễn Thị Mai (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, hiện chị đang làm công nhân cho một công ty may, chị đã tham gia BHXH tự nguyện được 4 năm nay. Điều khiến chị yên tâm nhất là khi về già sẽ được hưởng chế độ hưu trí, đồng thời có thẻ BHXH để khám, chữa bệnh.

Anh Hoàng Văn Tùng (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Bây giờ mình còn sức khỏe, còn lao động kiếm tiền được nhưng ai rồi cũng đến lúc hết tuổi lao động, vẫn có nhu cầu đảm bảo cuộc sống, bởi vậy việc tham gia BHXH theo tôi là rất có lợi và cần thiết. Hiện tôi đã tham gia BHXH được 6 năm”.

Theo quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ năm 2018, người dân đang đóng hoặc bắt đầu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần.

Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn; cụ thể: Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 10 năm đóng BHXH. Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn năm 2018 là 700.000 đồng/người/tháng. Hình thức hỗ trợ bằng cách hàng quý ngân sách Nhà nước căn cứ vào danh sách đóng BHXH tự nguyện của cơ quan BHXH để chuyển tiền đóng vào quỹ BHXH, trên cơ sở mức hỗ trợ mà người dân được hưởng, và sẽ được khấu trừ số tiền phải đóng cho cơ quan BHXH.

Thanh Minh

5 Lợi Ích Khi Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện

Nhân viên tư vấn các quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở chợ Đa Kao, Quận 1.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp với Bưu điện chúng tôi tổ chức lễ tuyên truyền hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH chúng tôi cho biết: Cùng với sự phối hợp của hai đơn vị là BHXH chúng tôi và Bưu điện chúng tôi chúng tôi đã đặt mục tiêu phấn đấu trong toàn TP có 1.000 người tham gia BHXH tự nguyện trong buổi lễ tuyên truyền.

Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, trừ người đang tham gia BHXH bắt buộc.

Những chính sách BHXH tự nguyện được mở rộng để giúp cho những NLĐ tự do được tham gia để khi hết tuổi lao động được hưởng các chế độ như người hưu trí. Khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân hưởng được năm quyền lợi chính.

Một là, khi tham gia BHXH tự nguyện nếu nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi trở lên và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng.

Hai là, những người này sẽ được cấp bảo hiểm y tế miễn phí khi đang hưởng lương hưu.

Ba là, nếu người đang hưởng lương hưu hoặc đang tham gia BHXH tự nguyện từ đủ năm năm trở lên mà qua đời thì thân nhân được hưởng tiền mai táng phí và tiền tuất một lần.

Bốn là, lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với quỹ BHXH.

Năm là, người tham gia BHXH tự nguyện còn được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng khi tham gia BHXH tự nguyện với thời gian hỗ trợ tối đa là 10 năm” – ông Thanh thông tin.

Xe ôm cũng nhận được lương hưu

Được các nhân viên Bưu điện chúng tôi tư vấn tại chợ Đa Kao, quận 1, chị Lê Thị Diễm Phượng, một tiểu thương bán hàng tại chợ, phấn khởi nói: “Trước đây tôi có tham gia BHXH tự nguyện cho chồng tôi nhưng mấy tháng gần đây tôi ngưng đóng vì dịch COVID-19. Tôi thấy tham gia BHXH tự nguyện cũng rất tiện vì một ngày mình chỉ cần tiết kiệm 5.000 đồng là về già mình nhận được lương hưu một tháng khoảng 700.000 đồng. Ngoài ra, người mua bảo hiểm còn được một số quyền lợi khác. Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục tham gia”.

“Tôi là người không vợ con, là dân tỉnh vào chúng tôi sinh sống bằng nghề chạy xe ôm và chở hàng cho các tiệm vải. Tuy thu nhập không cao nhưng hằng tháng tôi cũng để dành được gần 2 triệu đồng dưỡng già. Để tiền trong người sợ bị mất, gửi vào ngân hàng lâu ngày tiền sẽ mất giá, mang ra đầu tư thì cũng chẳng biết đầu tư gì. Nghe tư vấn về BHXH tự nguyện tôi bất ngờ lắm, hóa ra NLĐ tự do hằng tháng bỏ ra vài trăm ngàn thì già cũng có lương hưu. Chắc chắn tôi sẽ tham gia” – ông Nguyễn Văn Thành, một người chạy xe ôm ở quận 3, chúng tôi chia sẻ.

Các mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo Nghị định 134/2015 quy định từ năm 2016, có nhiều mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức đóng thấp bằng 22% mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Ví dụ, mức đóng thấp nhất hiện nay là 700.000 đồng x 22% = 154.000 đồng/tháng và mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Hình thức đóng có định kỳ ba tháng, sáu tháng hoặc 12 tháng và đóng một lần không quá năm năm. Đối với người đã có thời gian tham gia trên 10 năm mà đủ tuổi nghỉ hưu, có nguyện vọng thì đóng một lần để hưởng chế độ hưu trí. Người dân nếu muốn tham gia BHXH tự nguyện có thể liên hệ với bưu điện gần nhất để đăng ký.

Ông NGUYỄN QUỐC THANH, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM

Lộc Hà: Lợi Ích Từ Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện Và Bảo Hiểm Y Tế Hộ Gia Đình

Bảo hiểm xã hội Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức Hội nghị đánh giá cán bộ năm 2019

Theo đó BHXH đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuyên truyền, triển khai đến các xã, thị trấn và các đơn vị phối hợp, mở rộng các đại lý thu ở cơ sở, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt tỷ lệ trên 85%. Tuy nhiên số người tham gia BHXH tự nguyện còn hạn chế do đời sống người dân còn khó khăn, nhận thức về tầm quan trọng của chính sách BHXH tự nguyện còn thấp. Để tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, cán bộ Đại lý thu BHXH thường xuyên đến các hộ dân trên địa bàn tuyên truyền để người dân hiểu được những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Hiện toàn huyện có 32 đại lý BHXH cần phối hợp với các đại lý thu đến từng nhà dân để vận động, thuyết phục, làm cho người dân hiểu chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện hơn nữa.

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện Lộc Hà, chữa bệnh bằng thẻ BHYT được Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn đã nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, y đức cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng điều trị, thực hiện đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất theo đúng quy định, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, nhằm giảm thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, từng bước đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Theo Bác sỹ chuyên khoa II, Nguyễn Trọng Quân – Phó GĐ Bệnh viện huyện Lộc Hà: Bảo hiểm y tế đã góp phần thiết thực, tạo cơ hội tốt nhất cho người bệnh được chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng. Đồng thời gián tiếp góp phần vào xóa đói giảm nghèo đối với nhân dân tại cộng đồng có tham gia bảo hiểm y tế. Người bệnh có bảo hiểm y tế vào khám chữa bệnh tại Bệnh viện huyện được hưởng tối đa quyền lợi trong các dịch vụ kỹ thuật về y tế. Do có BHYT nên khả năng phải chi trả của bệnh nhân là tối thiểu. Người bệnh được chăm sóc sức khỏe rất chu đáo ngay cả ở cơ sở. BHYT đối với cộng đồng dân cư là hết sức thiết thực và cần thiết nó tạo cơ hội cho người bệnh và nhân dân nói chung được chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế.

Tuy nhiên tính đến 31/3/2020, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện chỉ đạt 84.7%. Trong đó có một số địa phương tỷ lệ này dưới 80% như xã Thịnh Lộc (79.6%), Thạch Kim (78.5%) thì cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. So với Bảo hiểm y tế, thì số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Lộc Hà vẫn còn thấp, dù vậy, qua công tác tuyên truyền, người dân cũng dần hiểu hơn về lợi ích cũng như quyền lợi của mình trong việc tham gia BHXH tự nguyện, nhất là người dân lao động phổ thông ở vùng khó khăn. Để mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và tăng mức độ bao phủ của bảo hiểm y tế, từ nay đến hết năm 2020, BHXH Lộc Hà tiếp tục phối hợp với ngành Bưu điện và các cơ quan quản lý đối tượng thực hiện rà soát, bổ sung dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho các đại lý thu cấp xã, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn..

Đồng chí Lê Quang Huê – Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, trong thời gian tới BHXH huyện tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH hướng đến BHXH toàn dân./.