Hóa Lớp 10 Bài 4 Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top View | Nhatngukohi.edu.vn

Giải Hóa Lớp 10 Bài 4: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử

Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 10 Bài 4: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử

Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 4 Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử Hay Nhất

Bài 31. Sơ Lược Về Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hoá Học

Bài Tập Hạt Nhân Nguyên Tử Cutohtnhnnguynt Doc

Cấu Tạo Hạt Nhân Nguyên Tử Cautaohn Ppt

Giải Hóa lớp 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 1:

Một nguyên tử M có 75 electron và 110 notron. Kí hiệu của nguyên tử M là:

Lời giải:

A đúng. Z = 75, số khối A = 75 + 110 = 185

Bài 2:

Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 notron, 19 proton và 19 electron?

Câu trả lời B đúng. Hạt chứa 20 notron và 19 proton và 19 electron. Suy ra Z = 19, số khối A = 19 + 20 = 39.

Bài 3:

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là:

A. 2.

B. 5.

C. 9.

D. 11.

Lời giải:

B đúng.

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9, suy ra flo có 9 electron phân bố vào các phân lớp như sau: 1s 22s 22p 5. Vậy flo có 5 electron ở mức năng lượng cao nhất.

Bài 4:

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là:

A. 6

B. 8

C. 14

D. 16

Hãy chọn đáp số đúng.

Lời giải: D đúng.

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 mức năng lượng, lớp thứ 3 có 6 electron, như vậy có sự phân bố như sau 1s 22s 22p 63s 23p 4.

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là 16+.

Bài 5:

a) Thế nào là lớp và phân lớp electron ? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron?

b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron.

Lời giải:

a) Lớp: Cho biết số nguyên tố trong cùng chu kì.

Phân lớp: Cho biết số obitan và số electron tối đa trong một phân lớp. 

Lớp và phân lớp khác nhau ở điểm: Lớp cho biết số nguyên tố trong chu kì, còn phân lớp cho biết số obitan và số electron tối đa.

Bài 6:

– Hãy xác định số proton, số proton trong hạt nhân và số electron ở vỏ electron của nguyên tử.

– Hãy xác định sự phân bố electron trên các lớp.

Lời giải:

Z= 18 suy ra trong hạt nhân Ar có 18p và 22n (40 – 18), lớp vỏ electron của nguyên tử có 18e được phân bố như sau: 1s 22s 22p 63s 23p 6.

Chuyên mục: Giải bài tập Hóa học lớp 10

Bài 33. Mẫu Nguyên Tử Bo

Tiên Đề Bo Về Các Trạng Thái Dừng, Vật Lý Phổ Thông

Lý Thuyết Ôn Tập Chương Nguyên Tử Hóa 10

Bài Tập Hóa Học Lớp 10: Nguyên Tử

Cách Xác Định Thành Phần Nguyên Tử Hay, Chi Tiết

Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 10 Bài 4: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử

Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 4 Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử Hay Nhất

Bài 31. Sơ Lược Về Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hoá Học

Bài Tập Hạt Nhân Nguyên Tử Cutohtnhnnguynt Doc

Cấu Tạo Hạt Nhân Nguyên Tử Cautaohn Ppt

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 8

Câu 1: Phân bố electron trên các lớp K/L/M/N của nguyên tố asen lần lượt là 2/8/18/5. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Lớp ngoài cùng của asen có 2 electron s.

B. Điện tích hạt nhân asen là 33+.

C. Tổng số electron p của nguyên tử asen là 12.

D. Tổng số electron d của nguyên tử asen là 10.

Câu 2: Nguyên tử nào sau đây có 8 electron ở lớp ngoài cùng?

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Số electron trên phân lớp s của Z lớn hơn số electron trên phân lớp s của Y.

B. X, Y, Z có cùng số electron ở lớp ngoài cùng.

C. Tổng số electron trên phân lớp s của X và Z bằng nhau.

D. Tổng số electron p của Y là lớn nhất.

Câu 4: Một nguyên tử có 14 electron. Số electron p của nguyên tử này là

A. 2. B. 4. C. 6. D. 8.

Câu 5: Một nguyên tử có 17 electron. Số phân lớp electron của nguyên tử này là

A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

Câu 6: Một nguyên tử có 4 lớp electron, số electron ở lớp ngoài cùng là 7, các lớp trong đều đã bão hòa electron. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố này là

A. 35. B. 25. C. 17. D. 7.

Câu 7: Một nguyên tử có 19 electron. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử này là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 8: Một nguyên tử có 3 lớp electron, trong đó số electron p bằng số electron s. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử này là

A. 2. B. 4. C. 6. D. 8.

Câu 9: Nguyên tử của nguyên tố X có 13 electron. Khi mất đi toàn bộ electron ở lớp ngoài cùng, điện tích của ion tạo thành là

A. 1+. B. 2+ C. 3+. D. 4+.

Câu 10: Tổng số hạt (nơtron, proton, electron) trong nguyên tử của hai nguyên tố M và X lần lượt là 82 và 52. M và X tạo thành hợp chất MX a có tổng số proton bằng 77. Giá trị của a là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Đáp án

Câu 2:

Nguyên tử Y có 18 electron ở vỏ nguyên tử, vậy số electron ở mỗi lớp là: 2/8/8.

Câu 5:

17 electron sẽ phân bố trên các lớp là 2/8/7.

Vậy số phân lớp là 5.

Câu 6:

Sự phân bố electron trên các lớp là 2/8/18/7.

Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố này là 35.

Câu 7:

Sự phân bố electron trên các lớp là 2/8/8/1.

Trong lớp thứ 3, electron điền vào phân lớp 3s và 3p (chưa điền vào phân lớp 3d). Sau đó electron điền tiếp vào phân lớp 4s.

Câu 8:

Nguyên tử có 3 lớp electron Số electron s tối đa là 6.

Vì nguyên tử có 3 lớp electron, số electron p nhỏ nhất là 6 (6 electron trên phân lớp 2p, phân lớp 3p không có electron).

Vậy số electron s = số electron p = 6.

Do đó tại lớp ngoài cùng có 2 electron s và không có electron p.

Câu 9:

Số electron phân bố trên các lớp là: 2/8/3.

Khi mất đi toàn bộ electron ở lớp ngoài cùng, điện tích của ion hóa tạo thành là 3+.

Giải Hóa Lớp 10 Bài 4: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử

Bài 33. Mẫu Nguyên Tử Bo

Tiên Đề Bo Về Các Trạng Thái Dừng, Vật Lý Phổ Thông

Lý Thuyết Ôn Tập Chương Nguyên Tử Hóa 10

Bài Tập Hóa Học Lớp 10: Nguyên Tử

Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 4 Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử Hay Nhất

Bài 31. Sơ Lược Về Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hoá Học

Bài Tập Hạt Nhân Nguyên Tử Cutohtnhnnguynt Doc

Cấu Tạo Hạt Nhân Nguyên Tử Cautaohn Ppt

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 8

Cấu Tạo Của Hạt Nhân Nguyên Tử. Đơn Vị Khối Lượng Nguyên Tử

Giải bài tập hóa 10 bài 4 Cấu tạo vỏ nguyên tử là tâm huyết biên soạn của đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn hóa trên cả nước giúp các em nắm được các bước làm và giải bài tập hóa 10 bài 4 Cấu tạo vỏ nguyên tử nhanh chóng.

Giải bài tập hóa 10 bài 4 Cấu tạo vỏ nguyên tử thuộc phần: CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ – HÓA HỌC 10

Hướng dẫn giải bài tập hóa 10 bài 4 Cấu tạo vỏ nguyên tử

1. Giải bài 1 trang 22 SGK Hoá học 10

Giải bài 1 trang 22 SGK Hoá học 10. Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là

Đề bài

Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là

A. ( _{75}^{185}textrm{M}). B. ( _{185}^{75}textrm{M}). C. ( _{75}^{110}textrm{M}). D. ( _{110}^{75}textrm{M}).

Chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết

Z = số e = 75

A = số p + số n = 75 + 110 = 185

Kí hiệu nguyên tử là ( _{75}^{185}textrm{M}).

Đáp án A

2. Giải bài 2 trang 22 SGK Hoá học 10

Giải bài 2 trang 22 SGK Hoá học 10. Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

Đề bài

Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron ?

A. B.

C. D. .

Chọn đáp án đúng.

Z = số p = số e

A = số p + số n

Lời giải chi tiết

Đáp án B

3. Giải bài 3 trang 22 SGK Hoá học 10

Giải bài 3 trang 22 SGK Hoá học 10. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là :

Đề bài

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là

A. 2 . B. 5. C.9. D.11.

Chọn đáp số đúng.

+ Viết cấu hình e

+ Xác định phân mức có năng lượng cao nhất và xác định số e ở phân mức đó

Lời giải chi tiết

Cấu hình e của flo là:

Vậy số electron ở phân mức năng lượng cao nhất 2p là 5e.

Đáp án B

4. Giải bài 4 trang 22 SGK Hoá học 10.

Giải bài 4 trang 22 SGK Hoá học 10. Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là :

Đề bài

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là

A. 6. B. 8. C.14. D. 16.

Chọn đáp số đúng.

+ Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X.

+ Z = số e

Lời giải chi tiết

Cấu hình e của nguyên tử nguyên tố X là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

Số đơn vị điện tích hạt nhân = số e = 2+2+6+2+4 = 16

Đáp án D

5. Giải bài 5 trang 22 SGK Hoá học 10

Giải bài 5 trang 22 SGK Hoá học 10. a) Thê’ nào là lớp và phân lớp electron ? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron ?

Đề bài

a) Thế nào là lớp và phân lớp electron ? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron ?

b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron ?

Lời giải chi tiết

a) Khái niệm lớp và phân lớp electron:

+ Lớp electron: Trong nguyên tử, các electron được sắp xếp thành từng lớp, các lớp được sắp xếp từ gần hạt nhân ra ngoài. Các electron trên cùng một lớp có năng lượng gần bằng nhau.

Thứ tự các lớp được kí hiệu bằng các số nguyên n = 1, 2, 3, …, 7.

+ Phân lớp electron: Mỗi lớp electron được chia thành các phân lớp được kí hiệu bằng các chữ cái viết thường: s, p, d, f.

Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp: electron trên một lớp có năng lượng gần bằng nhau còn trên cùng một phân lớp có năng lượng bằng nhau.

b) Lớp N là lớp thứ 4 có các phân lớp s, p, d, f có số electron tối đa tương ứng là 2, 6, 10, 14 nên số electron tối đa là 32.

6. Giải bài 6 trang 22 SGK Hoá học 10

Giải bài 6 trang 22 SGK Hoá học 10. Nguyên tử agon có kí hiệu

Đề bài

Nguyên tử agon có kí hiệu là .

a) Hãy xác định số proton, số nơtron và số electron của nguyên tử.

b) Hãy xác định sự phân bố electron trên các lớp electron.

Z = số p = số n

A = số p + số n

Lời giải chi tiết

a) Z = 18 suy ra trong hạt nhân Ar:

Số p = số e = 18

Số n = A – số p = 40 – 18 = 22

b) Sự phân bố electron trên các lớp electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

Xem Video bài học trên YouTube

Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 10 Bài 4: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử

Giải Hóa Lớp 10 Bài 4: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử

Bài 33. Mẫu Nguyên Tử Bo

Tiên Đề Bo Về Các Trạng Thái Dừng, Vật Lý Phổ Thông

Lý Thuyết Ôn Tập Chương Nguyên Tử Hóa 10

Giải Bài Tập Trang 22 Sgk Hóa Học Lớp 10: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử

Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 10 Bài 6: Luyện Tập: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử

Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 6 Luyện Tập Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử Hay Nhất

Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 6: Luyện Tập: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử

Giải Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 10 Bài 4: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử

Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử: Lý Thuyết Và Các Dạng Bài Tập Cơ Bản

Giải bài tập trang 22 SGK Hóa học lớp 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Giải bài tập môn Hóa học lớp 10

tóm tắt các kiến thức cơ bản về cấu tạo vỏ nguyên tử, giúp các em nắm bắt được: cấu tạo vỏ nguyên tử, lớp và phân lớp electron, số electron có trong mỗi lớp, phân lớp… Đồng thời hướng dẫn các em giải bài tập cơ bản trong sách giáo khoa. Chúc các em học tốt.

Giải bài tập trang 13, 14 SGK Hóa học lớp 10: Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vịGiải bài tập trang 18 SGK Hóa học lớp 10: Luyện tập thành phần nguyên tửGiải bài tập trang 27, 28 SGK Hóa học lớp 10: Cấu hình electron của nguyên tử

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 22 SGK Hóa 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử

A. Tóm tắt kiến thức cấu tạo vỏ nguyên tử

I. SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ

Những năm đầu của thế kỉ XX, người ta cho rằng các electron chuyển động xung quanh hạt nhân nguyên tử theo những quỹ đạo tròn hay bầu dục, như quỹ đạo của các hành tinh quay xung quanh Mặt Trời. Đó là mô hình mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-dơ-pho, Bo (N.Bohr) và Zom-mơ-phen (A.Sommerield).

Mô hình này có tác dụng rất lớn đến sự phát triển lí thuyết cấu tạo nguyên tử, nhưng không đầy đủ để giải thích mọi tính chất của nguyên tử.

Ngày nay, người ta đã biết các electron chuvển động rất nhanh (tốc độ hàng nghìn km/s) trong khu vực xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định tạo nên vỏ nguyên tử. Số electron ở vỏ nguyên tử của một nguyên tố đúng bằng số proton trong hạt nhân nguyên tử và cũng bằng số hiệu nguyên tử (Z) hay số thứ tự của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn. Chẳng hạn, vỏ của nguvên tử hiđro (Z = 1) có 1 electron, vỏ của nguyên tử clo (Z = 17) có 17 electron, vỏ của nguyên tử vàng (Z = 79) có tới 79 electron,… Vậy các electron được phân bố như thế nào?

Các kết quả nghiên cứu cho thấy chúng phải phân bố theo những quy luật nhất định.

II. LỚP ELECTRON VÀ PHÂN LỚP ELECTRON

a) Lớp electron

Các electron trong nguyên tử ở trạng thái cơ bản lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao và sắp xếp thành từng lớp. Các electron ở gần nhân hơn liên kết bền chặt hơn với hạt nhân. Vì vậy, electron ở lớp trong có mức năng lượng thấp hơn so với ở các lớp ngoài.

Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau.

Xếp theo thứ tự mức năng lượng từ thấp đến cao, các lớp electron này được ghi bằng các số nguyên theo thứ tự n = 1, 2, 3, 4… với tên gọi: K, L, M, N,…

n = 1 2 3 4…

Tên lớp K L M N

b) Phân lớp electron

Mỗi lớp electron lại chia thành các phân lớp.

Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.

Các phân lớp được kí hiệu bằng các chữ cái thường s, p, d, f.

Số phân lớp trong mỗi lớp bằng số thứ tự của lớp đó.

Lớp thứ nhất (lớp K, n = 1) có một phân lớp, đó là phân lớp 1s;

Lớp thứ hai (lớp L, n = 2) có hai phân lớp, đó là các phân lớp 2s và 2p;

Lớp thứ ba (lớp M, n = 3) có ba phân lớp, đó là các phân lớp 3s, 3p và 3d; v.v…

Các electron ở phân lớp s được gọi là các electron s, ở phân lớp p được gọi là các electron p…

III. SỐ ELECTRON TỐI ĐA TRONG MỘT PHÂN LỚP, MỘT LỚP

Số electron tối đa trong một phân lớp như sau:

Phân lớp s chứa tối đa 2 electron;

Phân lớp p chứa tối đa 6 electron;

Phân lớp d chứa tối đa 10 electron;

Phân lớp f chứa tối đa 14 electron;

Phân lớp electron đã có đủ số electron tối đa gọi là phân lớp electron bão hoà. Từ đó suy ra số electron tối đa trong một lớp:

Lớp thứ nhất (lớp K, n = 1) có 1 phân lớp 1s, chứa tối đa 2 electron.

Lớp thứ hai (lớp L, n = 2) có 2 phân lớp 2s và 2p:

Phân lớp 2s chứa tối đa 2 electron;

Phân lớp 2p chứa tối đa 6 electron;

Vậy, lớp thứ hai chứa tối đa 8 electron.

B. Giải bài tập cấu tạo vỏ nguyên tử sách giáo khoa trang 22 Hóa lớp 10.

Bài 1. (Trang 22 SGK Hóa 10 chương 1)

Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là:

Lời giải bài 1:

Nguyên tử M có 75 electron và có 110 nơtron. Suy ra Z = 75. Số khối A = 75 + 110 = 185. Vậy kí hiêu: 18575 M

Đáp án đúng là: A.

Bài 2. (Trang 22 SGK Hóa 10 chương 1)

Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

Lời giải bài 2:

Câu trả lời B đúng. Hạt chứa 20 nơtron và 19 proton và 19 electron. Suy ra Z = 19, số khối A = 19 + 20 = 39. Vậy hạt đó là: 3919 K. Đáp án đúng là B.

Bài 3. (Trang 22 SGK Hóa 10 chương 1)

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là:

A. 2 B. 5 C. 9 D. 11.

Lời giải bài 3:

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9, suy ra flo có 9 electron phân bố vào các phân lớp như sau: 1s 22s 22p 5. Vậy flo có 5 electron ở mức năng lượng cao nhất. Đáp án đúng là B.

Bài 4. (Trang 22 SGK Hóa 10 chương 1)

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là:

A. 6 B. 8 C.14 D. 16.

Hãy chọn đáp số đúng.

Lời giải bài 4:

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 mức năng lượng, lớp thứ 3 có 6 electron, như vậy có sự phân bố như sau: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là 16+. Đáp án đúng là D.

Bài 5. (Trang 22 SGK Hóa 10 chương 1)

a) Thế nào là lớp và phân lớp electron? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron?

b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron.

Lời giải bài 5:

a) Lớp: Cho biết số nguyên tố trong cùng chu kì.

Phân lớp: Cho biết số obitan và số electron tối đa trong một phân lớp.

Lớp và phân lớp khác nhau ở điểm: Lớp cho biết số nguyên tố trong chu kì, còn phần lớp cho biết số obitan và số electron tối đa.

b) Lớp N có thể chứa tối đa 32e vì lớp này có các phân lớp: 4s 4p 4d 4f. Mà số e tối đa tương ứng ứng: s là 2; p là 6; d là 10; f là 14 ⇒ Có tối đa 32e

Bài 6. (Trang 22 SGK Hóa 10 chương 1)

Nguyên tử agon có kí hiệu là 4018 Ar

a) Hãy xác định số proton, số nơtron trong hạt nhân và số electron ở vỏ electron của nguyên tử.

b) Hãy xác định sự phân bố electron trên các lớp.

Lời giải bài 6:

a) Từ kí hiệu ta thấy nguyên tử Ar có số đơn vị điện tích hạt nhân là 18; vậy Ar có 18 proton, 18 electron và có 40 – 18 = 22 nơtron

b) Lớp vỏ electron của nguyên tử có 18e được phân bố như sau: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6.

Phân Dạng Bài Tập Chương Nguyên Tử

Luyên Tập Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử

Phương Pháp Giải Nhanh Các Bài Tập Về Cấu Tạo Nguyên Tử

Ly Thuyet_Chuong 2 Cấu Tạo Nguyên Tử

Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 4 Trang 22 Sgk: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử

🌟 Home
🌟 Top