Đặc Điểm Sản Phẩm Tiếng Anh Là Gì / Top 14 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2023 # Top Trend | Nhatngukohi.edu.vn

Sản Phẩm Dịch Vụ (Services) Là Gì? Đặc Điểm Của Sản Phẩm Dịch Vụ

Khái niệm

Sản phẩm dịch vụ trong tiếng Anh được gọi là services.

Theo nghĩa rộng, dịch vụ là lĩnh vực kinh tế thứ ba trong nền kinh tế quốc dân, bao gồm các hoạt động kinh tế nằm ngoài hai lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp.

Theo nghĩa hẹp, dịch vụ là những hoạt động có ích của con người tạo ra các sản phẩm không tồn tại dưới hình thái vật chất, không dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu nhằm thỏa mãn đầy đủ, kịp thời, thuận tiện, văn minh các nhu cầu của sản xuất và của đời sống xã hội.

Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ

– Tính vô hình

Người tiêu dùng không cảm nhận được dịch vụ thông qua các giác quan. Cho nên dịch vụ rất khó để cảm nhận và đánh giá.

Ý nghĩa nghiên cứu: Vận dụng hiệu quả các yếu tố hữu hình để người tiêu dùng dễ dàng cảm nhận về chất lượng dịch vụ.

Ví dụ: Địa điểm, Con người, Trang thiết bị, Biểu tượng, Giá cả, Cam kết…

– Tính không tách rời được

Cung ứng và tiêu dùng dịch vụ diễn ra đồng thời.

Ý nghĩa nghiên cứu: Những trường hợp khách hàng quan tâm đến những người cung ứng đặc biệt (những người nổi tiếng hoặc có uy tín), để tăng hiệu quả kinh tế có thể để người cung ứng làm việc với nhiều khách hàng đồng thời.

– Tính không ổn định

Chất lượng dịch vụ rất khó đánh giá vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố: người cung ứng, khách hàng, thời gian, địa điểm cung ứng dịch vụ.

Ý nghĩa nghiên cứu: Các bước để tiêu chuẩn hóa chất lượng dịch vụ:

+ Tuyển chọn và huấn luyện tốt nhân viên

+ Xây dựng qui trình thực hiện dịch vụ rõ ràng, chi tiết

+ Thường xuyên theo dõi mức độ hài lòng của khách hàng

– Tính không lưu giữ được

Dịch vụ không thể cất giữ trong kho, làm phần đệm điều chỉnh sự thay đổi nhu cầu thị trường.

Ý nghĩa nghiên cứu: Biện pháp cân đối cung cầu dịch vụ:

+ Từ phía cầu

Định giá phân biệt

Tổ chức dịch vụ bổ sung vào thời gian cao điểm

Hệ thống đặt chỗ trước

+ Từ phía cung

Thuê nhân viên làm việc bán thời gian

Khuyến khích khách hàng tự phục vụ một số công đoạn

Trang bị thêm máy móc thiết bị

Vai trò dịch vụ

– Đối với nền kinh tế quốc dân

+ Góp phần đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hóa, tiền tệ trong nền kinh tế

+ Đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế

+ Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa

+ Tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động

+ Dịch vụ thể hiện trình độ văn minh thương mại của một quốc gia

– Đối với doanh nghiệp

+ Dịch vụ đem lại nguồn thu lớn cho doanh nghiệp ở cả 2 khía cạnh:

Nguồn thu trực tiếp từ cung ứng dịch vụ

Nhờ có dịch vụ mà bán được nhiều hàng hóa hơn, từ đó mở rộng được thị trường kinh doanh

+ Dịch vụ là vũ khí cạnh tranh quan trọng nhất, cao nhất trên thương trường:

Cấp độ 1: Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm

Chất lượng sản phẩm dễ bị sao chép

Chất lượng sản phẩm bị chi phối bởi vấn đề tài chính

Cấp độ 2: Cạnh tranh bằng giá

Khả năng chi phối giá của các công ty lớn trên thị trường

Việc điều chỉnh giá cả sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận

Cấp độ 3: Cạnh tranh bằng dịch vụ

Dịch vụ khó chuẩn hóa

Dịch vụ không có giới hạn cuối cùng

Sản Phẩm Dịch Vụ Là Gì? Tìm Hiểu Đặc Điểm Sản Phẩm Dịch Vụ

Ngành dịch vụ là gì? Thực trạng ngành dịch vụ tại Việt Nam

Chất lượng dịch vụ là gì? Đặc điểm và nguyên tắc đánh giá

Khái niệm sản phẩm dịch vụ là gì?

Sản phẩm dịch vụ là gì ? Đây là một thuật ngữ được định nghĩa theo nhiều cách và chiều hướng khác nhau.

Theo như nghĩa rộng, sản phẩm dịch vụ là một lĩnh vực kinh tế thứ 3 thuộc vào nền kinh tế quốc dân. Nó bao gồm nhiều hoạt động về kinh tế bên ngoài 2 lĩnh vực chính đó là nông nghiệp và công nghiệp.

Tuy nhiên theo nghĩa hẹp, sản phẩm dịch vụ lại là các hoạt động có ích của con người nhằm mang tới những sản phẩm không tồn tại được dưới dạng hình thái vật chất và không dẫn tới việc sở hữu hay chuyển giao quyền sở hữu. Thế nhưng vẫn có thể đáp ứng được đầy đủ và nhanh chóng, văn minh những nhu cầu về sản xuất và đời sống trong xã hội.

Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ

Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ là gì? Cũng giống như sản phẩm/hàng hóa khác, sản phẩm dịch vụ cũng mang những đặc điểm đặc trưng riêng biệt. Nó được thể hiện ở chỗ:

Với đặc điểm này của sản phẩm dịch vụ, người tiêu dùng sẽ ít có cảm nhận về những dịch vụ nhờ vào các giác quan. Vì thế dịch vụ rất khó có thể cảm nhận được và người tiêu dùng cũng sẽ gặp khó khăn trong việc đưa ra các đánh giá.

Về ý nghĩa nghiên cứu: Nhờ vào các hiệu quả mà yếu tố hữu hình mang lại để giúp cho người tiêu dùng cảm nhận được về chất lượng của dịch vụ một cách dễ dàng hơn.

Tính không thể tách rời được

Các sản phẩm dịch vụ sẽ được cung ứng và tiêu dùng diễn ra một cách đồng thời. Đây chính là một đặc điểm đặc trưng cho sản phẩm dịch vụ giúp phân biệt với sản phẩm, hàng hóa hữu hình.

Như vậy nếu trường hợp khách hàng quan tâm tới người cung ứng sản phẩm dịch vụ đặc biệt, để có thể làm tăng về hiệu quả của kinh tế thì có thể để cho người cung ứng làm việc với những khách hàng đó một cách đồng thời.

Khi đánh giá về chất lượng sản phẩm dịch vụ tương đối là khó khăn bởi nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Chẳng hạn như chịu ảnh hưởng của khách hàng, những người cung ứng sản phẩm, địa điểm và thời gian cung ứng các sản phẩm dịch vụ.

Để có thể tiêu chuẩn hóa được về chất lượng sản phẩm dịch vụ bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Đầu tiên cần tuyển chọn và đào tạo được các nhân viên thật tốt.

Tiến hành xây dựng về quy trình thực hiện những dịch vụ sao cho rõ ràng và đảm bảo được chi tiết nhất.

Các quy trình thực hiện nên được xây dựng một cách rõ ràng nhất.

Luôn chú trọng và theo dõi tới mức độ hài lòng của các khách hàng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ.

Nếu như các sản phẩm, hàng hóa hữu hình có thể lưu giữ, bảo quản được thì sản phẩm dịch vụ lại không thể cất giữ được trong kho. Nó chính là một phần đệm điều chỉnh về sự thay đổi nhu cầu về thị trường.

Khi cung cầu thị trường có sự chênh lệch thì để làm cân đối về cung cầu bạn có thể áp dụng các biện pháp nhau.

Đánh giá phân biệt.

Tổ chức những dịch vụ bổ sung vào các khoảng thời gian cao điểm.

Xây dựng hệ thống đặt chỗ trước.

Thuê thêm các nhân viên làm việc theo hình thức bán thời gian.

Trang bị thêm các loại máy móc, trang thiết bị hiện đại.

Nên khuyến khích các khách hàng có thể tự phục vụ trong một số công đoạn nhất định.

Đối với nền kinh tế quốc dân

Dịch vụ góp phần lớn vào việc đẩy nhanh sự lưu thông hàng hóa, tiền tệ của một nền kinh tế.

Góp phần quan trọng trong việc tăng trưởng nền kinh tế quốc dân.

Tạo cơ hội việc làm và giúp tăng thêm nguồn thu nhập cho những người lao động.

Dịch vụ phát triển chứng tỏ trình độ văn minh thương mại của quốc gia đó cũng đang có sự phát triển.

Dịch vụ giúp thúc đẩy việc chuyển dịch về cơ cấu kinh tế thị trường theo định hướng của nền công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Đối với các doanh nghiệp

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ sẽ có được một nguồn thu lớn. Đó là các nguồn thu được lấy từ việc cung ứng những dịch vụ trực tiếp. Khi có dịch vụ tốt sẽ bán được nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn. Từ đó sẽ giúp mở rộng về thị trường kinh doanh.

Dịch vụ được xem là một loại vũ khí cạnh tranh quan trọng và lớn nhất trên thị trường của một doanh nghiệp. Sự cạnh tranh này sẽ thể hiện thông qua 3 cấp độ đó chính là cạnh tranh về chất lượng của các sản phẩm, cạnh tranh về giá cả, cạnh tranh thông qua dịch vụ.

Dịch vụ khách hàng là gì? Đặc điểm và tầm quan trọng của nó

Lữ hành là gì? Khám phá ngành Quản trị du lịch và lữ hành

Tôi là Phương Tâm, dù học quản trị kinh doanh nhưng tôi lại yêu thích viết lách, tôi đã theo đuổi nó hơn 5 năm và thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện tại, tôi là người lên kế hoạch và chịu trách nhiệm về mặt nội dung của website Luận văn Quản trị.

Các “Sản Phẩm Của Khách Sạn” Là Gì? Đặc Điểm Của Sản Phẩm Lưu Trú

Chúng ta có thể hiểu, sản phẩm của khách sạn (Hotel products) là những sản phẩm dưới dạng phi vật chất và vô hình. Cụ thể hơn là tất cả những sản phẩm dịch vụ và hàng hóa được xuất hiện cùng lúc khi khách hàng sử dụng những sản phẩm dịch vụ của khách sạn. Những loại sản phẩm này nhằm cung cấp và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng lưu trú từ khi đăng khí phòng cho đến khi tiêu dùng xong và rời khỏi khách sạn.

Các loại sản phẩm của khách sạn Sản phẩm hàng hóa

Sản phẩm hàng hóa hay còn gọi là sản phẩm hữu hình, chúng có hình dạng cụ thể như: các hàng hóa phục vụ khách hàng, đồ ăn, thức uống cùng với những món quà lưu niệm được bán trong doanh nghiệp khách sạn. Trong số những sản phẩm lưu trú ấy thì sản phẩm lưu niệm thường rất được các nhà quản lý chú ý đến vì đây là “một loại hàng đặc biệt”, nó có ý nghĩa tinh thần đặc biệt đối với khách từ những đất nước hay địa phương khác đến. Vì thế, những loại sản phẩm này luôn được đưa vào làm sản dịch vụ của mọi khách sạn.

Sản phẩm dịch vụ

Sản phẩm dịch vụ hay còn gọi là những sản phẩm dưới dạng phi vật chất hay vô hình. Chúng có giá trị về vật chất và tinh thần, mamg đến cho các đối tượng khách hàng một sự trải nghiệm và cảm giác hài lòng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ. Nhằm đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng và thu hút họ bỏ tiền ra để sử dụng chúng. Sản phẩm dịch vụ khách sạn được chia thành những loại dịch vụ sau:

Dịch vụ chính: Gồm các dịch vụ buồng ngủ và dịch vụ ăn uống, … Đây là loại dịch vụ thiết yếu của mỗi khách hàng khi đến khách sạn để lưu trú.

: Gồm những dịch vụ như: Spa, hồ bơi, nhà hàng, Bar,… Nhằm thỏa mãn các nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí của khách hàng. Thông thường những khách hàng có những chuyến đi dài sẽ sử dụng dịch vụ này. Tùy thuộc vào từng tiêu chuẩn của khách sạn sẽ có những tiêu chuẩn bổ sung bắt buộc và không bắt buộc.

Ngoài ra, còn có những dịch vụ trọn gói, giúp khách hàng có những trải nghiệm đầy đủ và tốt nhất khi sử dụng sản phẩm dịch vụ lưu trú. Tạo cảm giác về sự an toàn, yên tĩnh và sự cảm nhận về những thái độ phục vụ ân cần, lịch sự, niềm nở và chu đáo của nhân viên phục vụ.

Không thể lưu kho hay cất giữ

Sản phẩm khách sạn không có tính ổn định nên không thể lưu kho hay cất giữ. Bản chất của sản phẩm lưu trú là vô hình và phải tiêu dùng tại chỗ. Chỉ bán và sử dụng trong ngày, nếu có hàng tồn thì sẽ bỏ chứ không để hôm sau bán đồng nghĩa mất đi cả vốn lần lời.

Sản phẩm mang tính tổng hợp cao

Sản phẩm dịch vụ lưu trú mang tính tổng hợp và đa dạng cao bao gồm như: Các dịch vụ bổ sung ăn uống, các dịch vụ lưu trú, vui chơi và giải trí, massage, làm đẹp, giặt giũ, vận chuyển,… Vì nhiều dịch vụ như thế nên cần sự phối hợp có logic, nhuần nhuyễn giữa các bộ phận với nhau, tạo cảm giác thoải mái nhất đối với khách hàng khi sử dụng dịch vụ khách sạn.

Sản phẩm mang tính cao cấp, sang trọng

Luôn đảm bảo sản phẩm không bị sai xót. Khi khách hàng tiêu dùng sản phẩm dịch vụ khách sạn đều có sự tiếp xúc giữa nhân viên với khách hàng, đồng thời cũng có sự giám sát của quản lý khách sạn nên mọi sai sót đều nằm trong sự kiểm soát của khách sạn. Vì thế, khách hàng luôn an tâm khi sử dụng các dịch vụ chất lượng, cao cấp và sang trọng của khách sạn mang đến.

Mang tính vô hình

Các doanh khách sạn cần phải cung cấp chính xác và một cách đầy đủ nhất về các thông tin sản phẩm khách sạn và quy cách sản phẩm cho khách hàng. Vì những sản phẩm mang tính vô hình của khách sạn đều không thể mua, kiểm tra hay chạm vào sản phẩm được. Khách hàng chỉ có thể cảm nhận bằng cảm giác và trải nghiệm của mình sau khi tiêu dùng xong dịch vụ.

Thực hiện trong một cơ sở vật chất nhất định

Mỗi khách sạn có có những vị trí và địa điểm khác nhau nên tiêu chí sản phẩm dịch vụ cũng khác nhau. Đa phần khách sạn sẽ tập trung ở các điểm du lịch hấp dẫn hay các đô thị lớn. Vì vậy mỗi khách sạn sẽ có cơ sở vật chất nhất định để phục vụ thường xuyên các sản phẩm cho du khách. Nên cần có những hệ thông phân phối trung gian, đảm bảo cung cấp và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Mang tính quốc tế cao

Cần hợp tác và hội nhập kinh tế cả khu vực và thế giới. Thu hút được vốn đầu tư trong và ngoài nước. Tiếp thu những tin hoa của nước khác để nâng cấp sản phẩm khách sạn quốc gia lên tầm cao mới. Từ đấy không những thu hút được các du khách nước ta mà còn có cả các du khách nước ngoài cũng có thể sử dụng những sản phẩm dịch vụ khách sạn.

Các “Sản Phẩm Của Khách Sạn” Là Gì? Đặc Điểm Của Sản Phẩm Lưu Trú

Khái niệm sản phẩm của khách sạn

Chúng ta có thể hiểu, sản phẩm của khách sạn (Hotel products) là những sản phẩm dưới dạng phi vật chất và vô hình. Cụ thể hơn là tất cả những sản phẩm dịch vụ và hàng hóa được xuất hiện cùng lúc khi khách hàng sử dụng những sản phẩm dịch vụ của khách sạn. Những loại sản phẩm này nhằm cung cấp và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng lưu trú từ khi đăng khí phòng cho đến khi tiêu dùng xong và rời khỏi khách sạn.

Các loại sản phẩm của khách sạn

Sản phẩm hàng hóa

Sản phẩm hàng hóa hay còn gọi là sản phẩm hữu hình, chúng có hình dạng cụ thể như: các hàng hóa phục vụ khách hàng, đồ ăn, thức uống cùng với những món quà lưu niệm được bán trong doanh nghiệp khách sạn. Trong số những sản phẩm lưu trú ấy thì sản phẩm lưu niệm thường rất được các nhà quản lý chú ý đến vì đây là “một loại hàng đặc biệt”, nó có ý nghĩa tinh thần đặc biệt đối với khách từ những đất nước hay địa phương khác đến. Vì thế, những loại sản phẩm này luôn được đưa vào làm sản dịch vụ của mọi khách sạn.

Sản phẩm dịch vụ

Sản phẩm dịch vụ hay còn gọi là những sản phẩm dưới dạng phi vật chất hay vô hình. Chúng có giá trị về vật chất và tinh thần, mamg đến cho các đối tượng khách hàng một sự trải nghiệm và cảm giác hài lòng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ. Nhằm đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng và thu hút họ bỏ tiền ra để sử dụng chúng. Sản phẩm dịch vụ khách sạn được chia thành những loại dịch vụ sau:

Dịch vụ chính: Gồm các dịch vụ buồng ngủ và dịch vụ ăn uống, khăn khách sạn giá sỉ… Đây là loại dịch vụ thiết yếu của mỗi khách hàng khi đến khách sạn để lưu trú.

Dịch vụ bổ sung: Gồm những dịch vụ như: Spa, hồ bơi, nhà hàng, Bar,… Nhằm thỏa mãn các nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí của khách hàng. Thông thường những khách hàng có những chuyến đi dài sẽ sử dụng dịch vụ này. Tùy thuộc vào từng tiêu chuẩn của khách sạn sẽ có những tiêu chuẩn bổ sung bắt buộc và không bắt buộc.

Ngoài ra, còn có những dịch vụ trọn gói, giúp khách hàng có những trải nghiệm đầy đủ và tốt nhất khi sử dụng sản phẩm dịch vụ lưu trú. Tạo cảm giác về sự an toàn, yên tĩnh và sự cảm nhận về những thái độ phục vụ ân cần, lịch sự, niềm nở và chu đáo của nhân viên phục vụ.

Đặc điểm sản phẩm kinh doanh khách sạn

Không thể lưu kho hay cất giữ

Sản phẩm khách sạn không có tính ổn định nên không thể lưu kho hay cất giữ. Bản chất của sản phẩm lưu trú là vô hình và phải tiêu dùng tại chỗ. Chỉ bán và sử dụng trong ngày, nếu có hàng tồn thì sẽ bỏ chứ không để hôm sau bán đồng nghĩa mất đi cả vốn lần lời.

Sản phẩm mang tính tổng hợp cao

Sản phẩm dịch vụ lưu trú mang tính tổng hợp và đa dạng cao bao gồm như: Các dịch vụ bổ sung ăn uống, các dịch vụ lưu trú, vui chơi và giải trí, massage, làm đẹp, giặt giũ, vận chuyển,… Vì nhiều dịch vụ như thế nên cần sự phối hợp có logic, nhuần nhuyễn giữa các bộ phận với nhau, tạo cảm giác thoải mái nhất đối với khách hàng khi sử dụng dịch vụ khách sạn.

Sản phẩm mang tính cao cấp, sang trọng

Luôn đảm bảo sản phẩm không bị sai xót. Khi khách hàng tiêu dùng sản phẩm dịch vụ khách sạn đều có sự tiếp xúc giữa nhân viên với khách hàng, đồng thời cũng có sự giám sát của quản lý khách sạn nên mọi sai sót đều nằm trong sự kiểm soát của khách sạn. Vì thế, khách hàng luôn an tâm khi sử dụng các dịch vụ chất lượng, cao cấp và sang trọng của khách sạn mang đến.

Mang tính vô hình

Các doanh khách sạn cần phải cung cấp chính xác và một cách đầy đủ nhất về các thông tin sản phẩm khách sạn và quy cách sản phẩm cho khách hàng. Vì những sản phẩm mang tính vô hình của khách sạn đều không thể mua, kiểm tra hay chạm vào sản phẩm được. Khách hàng chỉ có thể cảm nhận bằng cảm giác và trải nghiệm của mình sau khi tiêu dùng xong dịch vụ. 

Thực hiện trong một cơ sở vật chất nhất định

Mỗi khách sạn có có những vị trí và địa điểm khác nhau nên tiêu chí sản phẩm dịch vụ cũng khác nhau. Đa phần khách sạn sẽ tập trung ở các điểm du lịch hấp dẫn hay các đô thị lớn. Vì vậy mỗi khách sạn sẽ có cơ sở vật chất nhất định để phục vụ thường xuyên các sản phẩm cho du khách. Nên cần có những hệ thông phân phối trung gian, đảm bảo cung cấp và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Mang tính quốc tế cao

Cần hợp tác và hội nhập kinh tế cả khu vực và thế giới. Thu hút được vốn đầu tư trong và ngoài nước. Tiếp thu những tin hoa của nước khác để nâng cấp sản phẩm khách sạn quốc gia lên tầm cao mới. Từ đấy không những thu hút được các du khách nước ta mà còn có cả các du khách nước ngoài cũng có thể sử dụng những sản phẩm dịch vụ khách sạn.

Qua bài viết này các bạn đã hiểu hơn về các sản phẩm khách sạn là gì rồi. Những đặc điểm sản phẩm khách sạn này chúng tôi tin chắc rằng sẽ rất hữu ích và cần thiết cho các bạn. Nếu bạn cần hệ thống phân phối sản phẩm hữu hình như các ga giường, khăn tắm hay khăn mặt khách sạn thì có thể liên hệ ngay đến Khăn Nam Phong. Chúng tôi cam kết sẽ làm sản phẩm khách sạn của bạn nổi bật hơn bao giờ hết.

4.2

/

5

(

4

bình chọn

)

Máy Hàn Sóng Là Gì? Những Đặc Điểm Của Sản Phẩm Là Gì

Máy hàn sóng là gì?

Máy hàn sóng được hiểu là thiết bị hàn quy mô lớn mà các linh kiện điện tử được hàn vào một bảng mạch in (PCB) để tạo thành bo mạch điện tử.

Dòng máy hàn tự động này được cải tiến dựa trên máy hàn chìm, bắt nguồn từ việc sử dụng sóng của dung dịch hàn nóng chảy để đính các thành phần kim loại vào PCB.

Điểm khác biệt nổi bật giữa máy hàn sóng so với máy hàn chìm ở chỗ bể hàn của thiết bị hàn sóng là máy bơm ly tâm cơ học hoặc điện từ của bể hàn, chất hàn nóng chảy được ép vào vòi phun để tạo thành một sóng hàn và phun nhẹ nhàng lên trên trên trong sợi và liên tục tràn ra khỏi vòi phun.

Bảng mạch in với thành phần đi qua sóng hàn theo chuyển động của mặt phẳng thẳng để tạo thành sự xâm nhập trên bề mặt vật hàn. Việc hàn được thực hiện bằng các mối hàn.

Phân loại sóng hàn

Có ba loại sóng hàn: sóng bình thường có tốc độ trung bình, sóng dẫn dài sử dụng cho hàn ngang; sóng kiểu thác có tốc độ cao, sóng dẫn ngắn, được sử dụng cho hàn nghiêng; và sóng phẳng mở rộng có tốc độ trung bình đến cao, sóng dẫn dài được sử dụng cho hàn ngang.

Cấu tạo của máy hàn sóng

Mặc dù có rất nhiều loại máy hàn sóng nhưng về đặc điểm cấu tạo, thành phần và nguyên tắc của chúng đều gần giống nhau. Cụ thể, máy hàn sóng được cấu tạo từ các bộ phận chính sau:

– Băng tải: có nhiệm vụ đưa bảng mạch PCB vào máy hàn sóng, dọc theo vùng bổ sung từ thông, vùng gia nhiệt sơ bộ, lò thiếc… bảng mạch PCB được băng tải đưa xuyên qua máy hàn để tiếp cận lần lượt các vùng nhiệt khác nhau để hàn, bao gồm: vùng bổ sung từ thông, vùng gia nhiệt sơ bộ, lò thiếc…

– Vùng bổ sung chất trợ dung: bao gồm cảm biến hồng ngoại và vòi phun. Cảm biến hồng ngoại có chức năng cảm nhận sự hiện diện hoặc vắng mặt của bảng mạch. Trường hợp có cảm biến, chiều rộng của bảng mạch sẽ được đo. Còn từ thông có vai trò tạo thành một lớp màng bảo vệ trên bề mặt hàn của bảng mạch.

– Vùng gia nhiệt sơ bộ: có tác dụng cung cấp đủ nhiệt độ để tạo thành mối hàn tốt, cho phép sưởi ấm bằng tia hồng ngoại làm cho bảng mạch nóng đều.

Đặc điểm của máy hàn sóng

So với các loại máy hàn truyền thống, máy hàn sóng hội tụ những đặc điểm nổi bật sau:

– Quá trình hàn là tự động

– Tái sử dụng được chất trợ hàn và chất hàn.

– Những khu vực tiếp xúc được dính ướt các dung dịch hàn rồi nguội lại tạo thành một kết nối cơ khí và điện tử bền. Do đó, quá trình hàn diễn ra nhanh hơn nhiều hơn so với hàn các thành phần điện tử bằng tay

– Cần phải kiểm tra, phản hồi tín hiệu và thử nghiệm.

– Đảm bảo chất lượng hàn ổn định, đồng đều, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật cao.

Máy hàn sóng được sử dụng để lắp ráp điện tử, cho cả mạch linh kiện lỗ và linh kiện dán. Với mạch linh kiện dán, các linh kiện được cố định bởi các thiết bị xếp lớp lên bề mặt bảng mạch in trước khi chạy qua sóng hàn nóng chảy.

Hiện nay, công ty TNHH thiết bị tự động hóa D&P Việt nam chuyên cung cấp các loại thiết bị thông minh, tự động uy tín, chất lượng, trong đó có các sản phẩm máy hàn sóng. Nếu các bạn còn có bất kỳ thắc mắc nào về máy hàn sóng cần được hỗ trợ hoặc có nhu cầu đặt mua thiết bị này, hãy liên hệ theo hotline 0858 875 775.