Cấu Trúc What A Pity / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Nhatngukohi.edu.vn

Cấu Trúc What / How About?

Cấu Trúc What / How About?

Trong tiếng Anh, khi muốn đưa ra lời đề nghị làm việc gì, hoặc hỏi thêm tin tức về vấn đề gì đó ta có thể sử dụng cấu trúc what about và How about …?

1. Cấu trúc “What about …?”

Cấu trúc what about được dịch là “thế còn … thì sao nhỉ?” hoặc “hay là …” dùng để đưa ra lời đề nghị:

Ví dụ: What about going to the cinema? (Hay là đi xem phim?)

➤ Lưu ý: động từ theo sau “what about” ta dùng dạng V-ing

Cấu trúc what about được dùng để hỏi thêm thong tin:

Ví dụ: What about your job? (thế còn công việc của bạn thì sao?)

➤ Lưu ý: theo sau “What about” cũng có thể là một danh từ.

2. Cấu trúc “How about …?”

Cấu trúc How about có nghĩa và cách sử dụng giống với “what about” cũng được dịch là “thế còn … thì sao nhỉ?” hoặc “hay là …” dùng để đưa ra lời đề nghị:

Ví dụ: How about some orange juice? (Hay là một chút nước cam?)

How about watching a movie?

➤ Lưu ý: theo sau “how about” có thể là một cụm danh từ, hoặc động từ dạng V-ing

Ngoài ra, cấu trúc “How about” còn được dùng để đưa ra một ý kiến mới từ trước đến giờ chưa ai nghĩ tới.

Ví dụ: I couldn’t get Mary to babysit. How about Rebecca? (Tôi không thể nhờ được Mary trông trẻ. Còn Rebecca thì sao nhỉ?)

➤ Tham gia ngay Cộng đồng học Cambridge, IELTS để nhận thêm nhiều kiến thức bổ ích:

TẠI ĐÂY

1. Khoanh tròn đáp án đúng

Dad: Would you like to take something to eat?

Charlie:

A. Yes, please, Dad!                B.  So do I.

Dad: Well, here’s a milkshake and some chicken and salad sandwiches.

Charlie:

A. Cool.                                    B.  Excuse me!

Dad: How about taking some orange juice, too?

Charlie:

A. There they are!                   B.  Good idea!

Dad: What about some of Grandma’s cake coffee?

Charlie:

A. I’m good at that.                 B.  All right!

Dad: And would you like to buy an ice cream at the zoo?

Charlie:

A. How are you?                      B.  No, thanks

Dad: And have you got your ticket, Charlie?

Charlie:

A. Yes. Don’t worry                 B.  Hooray!

2. Viết lại các câu sau. Sử dụng what about và how about sao cho nghĩa không thay đổi.

1. Let’s go to the zoo

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Why don’t we go to the toy shop?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Let’s go for a walk! 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Shall we play football this afternoon?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..          

5. There is no food at home. – Why don’t you go shopping?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. We are too hungry. Let’s go to a restaurant and have lunch.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..          

7. I’m too fat. – Why don’t you do exercises regularly?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..          

8. I am bored. – Why don’t we play football?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..          

9. Dad, the weather is very nice. Why don’t we go on a picnic?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..          

10. I am very sleepy. – Why don’t you go to bed early?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Kate is very ill. Why doesn’t she see a doctor?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

12. It is too cold outside. – Let’s put on your coat.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

13. We’ve got an exam tomorrow. – Why don’t you start studying then?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..          

14. I need some books for my homework. Let’s go to the library!

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..          

15. I am too tired. – Why don’t you rest for an hour?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

           

Cấu Trúc What About, How About Trong Tiếng Anh

1. Cấu trúc what about và cách dùng

“What about” là cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, được sử dụng chủ yếu để đưa ra một lời gợi ý, đề xuất ý kiến nào đó. 

Công thức: What about + N/V-ing?

Ví dụ: 

What about

going camping together in Ba Vi this weekend?

(Cuối tuần này cùng nhau đi cắm trại ở Ba Vì đi?)

You seem very hungry,

what about

spaghetti for lunch?

(Có vẻ bạn đang rất đói, chúng ta ăn món mì Ý cho bữa trưa đi?)

What about

fried chicken – Do we have more of this?

(Còn gà rán thì sao – Chúng ta có thêm món này không?)

Cấu trúc What about còn được dùng với mục đích hỏi thêm ý kiến, thông tin về ai đó hoặc sự việc nào đó.

Ví dụ: 

A: Hello, Mike. Welcome to my party! What about your girlfriend? Will she come? .

(Xin chào Mike. Chào mừng đến với bữa tiệc của tôi! Còn bạn gái của anh thế nào? Cô ấy sẽ đến chứ?)

B: Hi Lisa, thanks for asking. She is busy today.  

(Chào Lisa, cảm ơn vì câu hỏi. Hôm nay cô ấy bận.)

2. Cấu trúc How about và cách dùng

Tương tự như cấu trúc What about, cấu trúc How about được người nói sử dụng để đưa ra một ý kiến, đề xuất.

Công thức: 

How about + N/V-ing?

hoặc

How about + S + V?

Ví dụ:

How about

we go to the Ho Chi Minh museum this weekend?

(Cuối tuần này chúng ta đến bảo tàng Hồ Chí Minh thì sao?)

You don’t drink coffee, do you? How about

tea?? Do you like it?

(Bạn không uống cà phê nhỉ? Trà thì sao? Bạn có thích không?)

How about

going to the movies together at the end of this month?

(Cuối tháng này đi xem phim cùng nhau thì sao nhỉ?)

Ví dụ:

A: Do you think this white dress is beautiful?

(Bạn thấy chiếc váy trắng này có đẹp không?)

B: How about a black dress?

(Bạn nghĩ sao về một chiếc váy màu đen?)

3. Phân biệt cấu trúc what about và How about

Chúng ta có thể thấy, cấu trúc What about và how about có ý nghĩa biểu đạt giống nhau và có thể thay thế cho nhau ở một số trường hợp đưa ra gợi ý đề xuất. Tuy nhiên, giữa 2 cấu trúc này vẫn có điểm khác biệt

Về mục đích sử dụng

Cấu trúc What about nhấn mạnh hơn vào việc người nói yêu cầu thêm thông tin hoặc sự phản hồi từ phía người nghe. 

Còn How about thường được dùng để đưa ra một đề xuất mới.

Ví dụ:

What about

noodles with vegetables? 

How about

eating noodles with vegetables? 

Có thể thấy, cả 2 ví dụ trên đều đang gợi ý về việc ăn rau với mì. Tuy nhiên, ở câu hỏi với “What about” người nói sẽ lắng nghe xem món này có ổn không. Còn câu với “how about” sẽ nghiêng về mời hay “rủ rê” do “tôi thèm”.

Về ý nghĩa

What about

a meal after the match is fine? 

(Một bữa ăn sau trận đấu được không?)

How about

eating hot dogs right now? I really want to eat it.

(Hay là đi ăn xúc xích luôn bây giờ? Tôi thực sự muốn ăn nó)

Bạn có thể thấy phía sau câu “How about” sẽ có thêm một câu đi kèm không? Đây là khi gợi ý, How About nhấn mạnh việc MUỐN của người nói. Còn cấu trúc What about đơn giản là chỉ nêu lên thêm một ý tưởng, lựa chọn để các đối tượng cùng tham gia. 

Về cấu trúc

Cấu trúc What about thường được dùng với một danh từ. Còn Cấu trúc How about thường sử dụng với động từ thêm “ing” hơn (V-ing).

Ví dụ:

What about

the results of the last test?

(Còn kết quả của bài kiểm tra vừa rồi thì sao?)

How about

camping this weekend?

(Cuối tuần này đi cắm trại thì sao?)

Cấu trúc Shall we

Công thức: Shall we + V…?

Ví dụ:

Shall we

eat noodles?

Shall we

go to the park?

(Chúng ta sẽ đi đến công viên?)

Cấu trúc Let’s

Công thức: Let’s + V…?

Ví dụ:

Let’s

go fishing?

(Hãy đi câu cá nào?)

Let’s

sing a song?

(Hãy hát một bài hát?)

Cấu trúc Why not/ Why don’t 

Công thức: 

Why not + V …?

Why don’t we/you + V …?

Ví dụ:

Why not

do homework early?

(Tại sao không làm bài tập về nhà sớm?)

Why don’t we

go out together this weekend?

(Tại sao chúng ta không đi chơi cùng nhau vào cuối tuần này?)

5. Bài tập cấu trúc What about, How about có đáp án

Why don’t we going to the market and buy some food?

How about running every day and play basketball every afternoon?

What about to do homework now?

I’m done with my homework this week, let go to the zoo!

What about do your homework now and going out later?

Đáp án:

Cấu Trúc What Kind Of, Type Of, Sorf Of Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất

What là phổ biến, đóng vai trò chính là từ để hỏi trong câu hoặc sử dụng trong câu cảm thán. Khi được dùng để hỏi, what có nghĩa là “cái gì”, thường được dùng để hỏi tên, đồ vật, nghề nghiệp, … Câu hỏi với what sẽ có cấu trúc là:

Cách đặt câu hỏi với what

Khi bạn muốn hỏi về bất cứ đồ vật, sự vật, sự việc nào, bạn có thể dùng what để đặt câu hỏi.

Ví dụ:

It’s a eagle! Đó là một con đại bàng!

Chúng ta sẽ không thể quên được bài học tiếng Anh đầu tiên về tên tuổi, cách hỏi tên, giới thiệu tên với người khác khi lần đầu gặp mặt. Câu hỏi với what trong trường hợp này vừa là để hỏi tên đối phương vừa là câu hỏi lịch sự khi giao tiếp tiếng Anh với ai đó mới gặp lần đầu.

– What’s the name of the boy you meet today? – Roberto! (Tên của cậu bạn gặp hôm nay là gì thế? -Roberto!)

What does your mother do? – she is a doctor. (- Mẹ của bạn làm gì ? – Mẹ tôi là bác sĩ.)

Ngoài câu hỏi với “What’s time?” hay “What time is it?” rất đỗi quen thuộc, what cũng được sử dụng để hỏi về ngày/tháng/năm.

Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

Cách đặt câu hỏi với cấu trúc What kind of

dùng để hỏi về đặc điểm tính chất của sự vật, hiện tượng nào đó

Ví dụ:

– What kind of fruits do you like? – I like apple. (- Bạn thích loại quả nào? – Mình thích táo.)

Những điểm khác nhau với các cấu trúc kind of, type of, sorf of

Cấu trúc Kind of là cụm từ dùng để chỉ một nhóm có tính chất tương tự nhau hoặc một loại xác định nào đó của sự vật, hiện tượng.

Cấu trúc Type of lại dùng chỉ sự đa dạng của một thứ

Cấu trúc Sort of chỉ một nhóm có cùng tính chất với nhau.

Ví dụ: “We both like the same sort of action movie”.

Những điểm giống nhau với cấu trúc kind of, type of, sorf of

Ví dụ:

He is the sort of man who always gets what he wants (Anh ấy là kiểu người đàn ông luôn có những gì mình muốn).

What type of motorbike do you drive? (Bạn lái loại xe máy nào?)

Ví dụ:

My teacher does not tolerate these kinds of mistakes. (Cô giáo tôi không bỏ qua những lỗi kiểu này).

I like those sorts of people who participate in social work. (Tôi yêu thích những kiểu người mà hay tham gia vào công tác xã hội).

These types of buildings are expensive to buy. (Những tòa nhà cao tầng thế này mua rất đắt).

Về nghĩa, những chữ này thường thay thế được cho nhau. Chữ Kind được sử dụng thông dụng nhất, Sort dùng nhiều hơn trong văn nói, trong khi Type lại xuất hiện nhiều hơn trong văn viết.

Trong văn nói của người Anh, các từ kind of và sort of còn được coi như các cụm từ nói giảm nói tránh, dùng để làm dịu, làm cho câu bớt gay gắt hoặc lịch sự hơn.

Ví dụ:

Như bạn biết, trong tiếng Anh có một sự khác biệt giữa văn viết (formal English) và văn nói (informal English). Cũng như quần áo, bạn phải lựa chọn trang phục cho đúng chỗ, đúng hoàn cảnh. tiếng Anh ngoài đời cũng vậy, không phải lúc nào họ cũng nói giống y như kiểu bạn học (formal English), trừ khi họ viết.

Có lẽ bạn thắc mắc vì từ loại và chức năng của kind of và sort of trong các câu có những nhóm chữ này. Khi kind of, sort of sử dụng kiểu bình thường, nó là cụm danh từ.

Ví dụ:

What sorts of trousers do you need? (Bạn cần kiểu quần nào?).

Khi là dạng informal để làm dịu câu, chức năng nó là trạng từ và nó có thể đứng trước bất cứ chữ nào hoặc đứng cuối câu.

Ví dụ:

Tổng hợp các dạng đặt câu hỏi trong tiếng Anh phổ biến nhất

1. Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh dạng Yes/No

Với câu hỏi có động từ to be, hãy xem các ví dụ sau:

I am Vietnamese – Are you Vietnamese?

They are teachers – Are they teachers?

He is happy – Is he happy?

A1: Yes, he is. He just passed the test today. (Có chứ. Anh ấy vừa vượt qua bài kiểm tra hôm nay)

A2: No, he isn’t. He failed the test today. He is really sad right now. (Không hề. Anh ấy vừa mới trượt bài kiểm tra hôm nay. Bây giờ anh ấy đang rất buồn)

I am Vietnamese – Are you Vietnamese?

We should do the homework – Should we do the homework?

You may sit here – May I sit here?

2. Các câu hỏi Tiếng Anh dạng 5W1H đơn giản và dễ nhớ

Ngoài động từ to be, động từ khuyết thiếu cũng như trợ động từ, chúng ta còn có 1 bộ các từ để hỏi trong Tiếng Anh khác bao gồm:

Dạng 5W1H được dùng khi bạn muốn nhận được 1 câu trả lời cụ thể chứ không chỉ là Yes hoặc No. Để đặt câu hỏi dạng WH-, bạn hãy thay thế phần cần hỏi với các từ để hỏi tương ứng. Sau đó hãy đảo trợ động từ/động từ to be/động từ khuyết thiếu lên trên, ngay sau từ để hỏi.

3. Các câu hỏi Tiếng Anh dạng câu hỏi đuôi

Đây là dạng câu hỏi thường được sử dụng trong buổi phỏng vấn tiếng Anh. Câu hỏi đuôi là câu hỏi sẽ được gắn vào cuối câu trần thuật, với mục đích chính là dùng để xác minh lại câu trần thuật hay là hỏi xem người kia có đồng ý đối với ý kiến của mình hay không. Dạng câu hỏi này thường được dùng trong văn nói. Cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh giao tiếp dưới dạng câu hỏi đuôi rất dễ, bạn chỉ cần đặt cụm động từ to be/trợ động từ/động từ khuyết thiếu + đại từ nhân xưng xuống cuối câu trần thuật . Chú ý là câu hỏi đuôi cần phải có tính khẳng định/phủ định NGƯỢC VỚI CÂU TRẦN THUẬT.

She plays the piano very well, doesn’t she? (Cô ấy chơi piano rất tốt đúng không?)

They aren’t the best players in the world, are they? (Họ không phải những người chơi giỏi nhất thế giới đúng không?)

Bài tập về cấu trúc what kind of, what sort of, what type of có đáp án

Bài 1: Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

You can leave early if you have done the work.

What kind of/type of/sort of movie do you like?

What does he love (to do)?

Who wants to be a doctor in the future?

How does your sister run?

Why were they scared?

Where will you go on a trip?

When did you start working at this restaurant?

Can I leave early if I have done the work?

Should I go to school late?

What day is it?

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất trong các phương án A, B, C và D

A. a/by B. the/with C. the/of D. a/with

A. done B. do C. did D. does

A. are B. done C. do D. is

A. sort B. types C. kind D. type

A. kind of B. sort of C. type of D. kinds of

Cấu Trúc What About, How About Và Những Điều Bạn Cần Nắm Vững

2.1

(41.97%)

315

votes

1. Cấu trúc What about

Cấu trúc What about là một cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được sử dụng khi yêu cầu, hỏi thông tin hoặc ý kiến về điều gì đó. 

Công thức chung:

What about + N?

Ví dụ:

Susie will definitely come, but

what about

Marshall?

(Susie chắc chắn là đến rồi, nhưng còn Marshall thì sao?)

What about

the pandemic that everyone is talking about?

(Đại dịch mà mọi người đang xôn xao là gì thế?)

Cấu trúc What about còn được sử dụng để đưa ra gợi ý. 

Công thức chung:

What about N/V-ing?

Ví dụ:

What about having

a party at Annie’s place this week?

(Hay là chúng mình tổ chức tiệc ở nhà Annie vào tuần này đi?)

I’m hungry too,

what about fried chicken and hamburger

?

(Mình cũng đói, hay là chúng mình ăn gà rán với ham-bơ-gơ đi?)

[FREE]

Download Ebook Hack Não Phương Pháp –

Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

2. Cấu trúc How about

Tương tự như cấu trúc What about, cấu trúc How about được sử dụng để đưa ra đề xuất, ý kiến của người nói.

Công thức chung:

How about + N/V-ing?

hoặc

How about + S + V?

Ví dụ:

How about

throwing that banana away? It’s rotten.

(Hay cậu vứt quả chuối ấy đi đi? Nó hỏng mất rồi.)

How about

a bedtime story, my children?

(Các con có muốn được nghe kể chuyện trước khi đi ngủ không?)

How about

mother tell you a bedtime story?

(Các con có muốn được mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ không?)

Lưu ý rằng cấu trúc How about + mệnh đề thường dùng trong văn nói. Cấu trúc How about dùng với danh động từ được cho là đúng ngữ pháp hơn và được sử dụng phổ biến hơn.

[FREE]

Download Ebook Hack Não Phương Pháp –

Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này. 

3. Phân biệt cấu trúc What about, How about

Tuy rằng hai cấu trúc này rất giống nhau và có thể sử dụng để thay thế cho nhau trong nhiều trường hợp, cấu trúc What about và cấu trúc How about có vài điểm khác biệt nhỏ.

Cấu trúc What about thường được dùng với danh từ, còn cấu trúc How about thường được dùng với động từ dạng V-ing.

Ví dụ:

What about dinner

at 6 at my girlfriend’s house?

(Cậu muốn dùng bữa tối vào 6 giờ ở nhà bạn gái mình không?)

How about having dinner

at 6 at my girlfriend’s house?

(Cậu muốn dùng bữa tối vào 6 giờ ở nhà bạn gái mình không?)

How about tập trung gợi ý một đề xuất mới, trong khi What about nhấn mạnh hơn một chút vào việc yêu cầu thông tin hoặc phản hồi.

Ví dụ:

How about

pork with fried rice?

What about

pork with fried rice?

Cả hai câu hỏi trên đều có ý nghĩa gợi ý, đề xuất món thịt lợn và cơm rang (pork with fried rice). Tuy nhiên, câu hỏi dùng How about nghiêng về câu mời, còn câu hỏi dùng What about nghiêng về việc hỏi ý kiến của người nghe về món này. Người nghe câu thứ nhất chỉ cần trả lời có hoặc không, còn người nghe câu thứ hai sẽ cần đưa ra ý kiến của mình về món này (ngon hoặc dở, đắt hoặc rẻ…)

4. Cấu trúc tương đồng với What about/How about

Cấu trúc Let’s (Let us)

Công thức chung:

Let’s + V

Ví dụ:

Let’s

go to the beach this winter and go sight-seeing!

(Chúng mình đi biển vào mùa đông và ngắm cảnh đi!)

Let’s

not waste time and study for the exam.

(Chúng mình không nên lãng phí thời gian nữa và cùng học để làm bài thi nào.)

Cấu trúc Why don’t we

Công thức chung:

Why don’t we + V?

Ví dụ:

Why don’t we

sing a song for mrs. Rebecca’s birthday?

(Tại sao chúng mình không hát một bài nhân dịp sinh nhật cô Rebecca nhỉ?)

Darling,

why don’t we

have a wedding ceremony at the beach?

(Em yêu, tại sao chúng ta không tổ chức buổi tiệc cưới ở bãi biển nhỉ?)

Cấu trúc Why not

Công thức chung:

Why not + V?

Ví dụ:

Why not

study at the library? It’s quiet there.

(Tại sao chúng mình không ra thư viện học bài nhỉ? Ở đó yên tĩnh lắm.)

Why not

call me right after you get home? I’m worried.

(Tại sao bạn không gọi điện cho mình khi đã về đến nhà? Mình lo lắm đấy.)

5. Bài tập cấu trúc What about, How about

You want to invite your family over for a meal this weekend.

Your friends are going to the movies but you want to invite one more person.

You see a visitor who seems to be lost and unfamiliar with the neighborhood and you want to offer help.

Your best friend is considering two universities and you want her to study at the same university with you.

You want to paint your room a different colour and have your brother help you with it.

Đáp án: (tham khảo)

How about having lunch at my place this weekend?

Let’s invite Susie, she’d love going out with us and see the movie!

Why not let me show you around this area?

Why don’t we study at the same university?

Brother, what about painting my room pink?

Bài 2: Tìm lỗi sai và sửa

Why don’t we going to the supermarket and buy some vegetables?

What about to do the laundry so that our mother has less work to do?

How about walking every morning and play football every afternoon?

What about do your homework now and playing video games later?

I’m done with my work this week, let go to the amusement park!

Đáp án:

Comments