Cấu Trúc We Find / 2023 / Top 19 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Nhatngukohi.edu.vn

Các Cấu Trúc Với “Find” / 2023

Từ trước đến nay, các bạn chỉ quen dùng động từ “find” với nghĩa là “tìm thấy”, Tuy nhiên hôm nay mình gợi ý với các bạn một số cấu trúc câu rất đơn giản, dễ sử dụng của động từ này nhằm giúp các bạn đa dạng ngữ pháp trong bài nói/ viết của mình.

Đồng thời, mình sử dụng thời hiện tại đơn vì đây là thời quen thuộc nhất sử dụng để diễn đạt ý kiến, trong cuộc sống cũng như trong Ielts; chứ thực ra các bạn có thể sử dụng đa dạng các thời khác nhau với động từ này, trong đó hiện tại đơn/ quá khứ đơn/ hiện tại hoàn thành và hiện tại tiếp diễn là 4 thời thông dụng nhất với “find” trong các trường hợp bên dưới.

1. FIND + DANH TỪ + TÍNH TỪ: Nhận thấy ai (cái gì) làm sao. – I find the idea interesting. – Tôi nhận thấy cái ý tưởng đó thú vị. – I find her teaching method fascinating. – Tôi nhận thấy phương pháp dạy của cô ta hấp dẫn.

2. FIND + DANH TỪ + DANH TỪ: Nhận thấy ai (cái gì) là một người (một thứ) như thế nào. – I find him an adorable young man. – Tôi nhận thấy anh ta là một người đàn ông trẻ dễ mến. – I find the idea a crazy one. – Tôi nhận thấy cái ý kiến đó là một ý kiến điên rồ.

3. FIND + IT + TÍNH TỪ + TO DO SOMETHING: Nhận thấy nó làm sao để làm một điều gì đó. – I find it difficult to believe what she told me. – Tôi nhận thấy nó khó để tin điều mà cô ta nói với tôi. – I found it challenging to adapt to a new culture. – Tôi nhận thấy nó đầy thách thức để thích nghi với một nền văn hóa mới.

Các bạn nhận thấy bài học này thế nào? – Trang ơi, I’m finding it difficult to understand the lesson, although I’ve found Trang a good teacher. Anyway, I find this lesson useful, thanks!!!!

Hehe, không phải tui thích tự sướng đâu là lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu bài học hơn thôi. Các bạn tự thực hành lấy ví dụ để ngấm bài học sâu hơn nha. Chúc mọi người một ngày học tập và chia sẻ vui vẻ!!!

Trang Buiwww.ieltstrangbui.wordpress.com

Cấu Trúc Find Và Cách Dùng Giúp Đa Dạng Ngữ Pháp Của Bạn / 2023

Find đi với danh từ

Cấu trúc find đi với danh từ dùng để bày tỏ ý kiến về ai/cái gì như thế nào.

Find + Danh từ + Danh từ: Nhận thấy ai/cái gì là một người/một thứ như thế nào.

Ví dụ:

I find the idea a great one. (Tôi thấy ý tưởng đó là một ý tưởng tuyệt vời.)

I find her a lovely girl. (Tôi thấy cô ấy là một cô gái đáng yêu.)

I find Linda an intelligent student. (Tôi cảm thấy Linda là một học sinh thông minh.)

Ở dạng này, cấu trúc find diễn tả ý nghĩa nhận thấy nó như thế nào khi làm một việc gì. Sau tính từ miêu tả đó sẽ đi cùng với một nguyên thể có “to”.

Find + it + tính từ + to do something: cảm thấy nó như thế nào để làm một việc gì.

Ví dụ:

I find it difficult to solve this situation. (Tôi thấy nó rất khó để giải quyết được tình huống này.)

I find it easy to answer this question. (Tôi thấy nó rất dễ dàng để trả lời câu hỏi này.)

All students found it challenging to finish the test on time. (Tất cả học sinh đều thấy nó đầy thách thức để hoàn thành bài kiểm tra đúng giờ.)

Find + danh từ + tính từ: nhận thấy ai/cái gì như thế nào

Ví dụ:

I find this story very interesting. (Tôi thấy câu chuyện đó rất hấp dẫn.)

My mother found her blue dress beautiful. (Mẹ tôi cảm thấy chiếc váy màu xanh rất đẹp.)

We found the online registration system very complicated. (Chúng tôi thấy hệ thống đăng ký học online rất phức tạp.)

2. Bài tập cấu trúc find

Bài 1: Chọn đáp án thích hợp cho mỗi câu sau

D. amazingly

A. difficult

C. difficultly

D. difficulty

D. mentioned

D. simplicity

Bài 2: Viết thành câu hoàn chỉnh dựa vào những từ cho trước

Đáp án

I/find/make/ceramic vases/interesting.

I find making ceramic vases interesting.

I find swimming good for health.

He found it difficult to answer the question.

I find her a friendly person

I find carving wood boring.

Comments

Cấu Trúc Với Find: Công Thức, Cách Dùng, Bài Tập Có Đáp Án Chi Tiết / 2023

1. Find đi với “it” và tính từ

Cấu trúc find ở dạng này sẽ diễn tả nội dung nhận thấy nó ra sao khi làm một việc gì đó. Phía sau tính từ miêu tả sẽ được đi cùng với một động từ nguyên thể có “to”.

Find + it + tính từ + to do something: cảm thấy nó như thế nào để làm một việc gì.

I find it difficult to we can solve my situation.

Tôi nhận thấy nó rất khó để chúng ta có thể giải quyết vấn đề của tôi.

I find it easy to you answer that question.

Tôi nhận thấy nó rất dễ dàng để bạn trả lời câu hỏi đó.

All staffs found it challenging to finish the report on time.

Tất cả nhân viên đều cảm thấy nó là một sự thử thách để hoàn thành bản báo cáo đúng hẹn.

Cấu trúc với find ở dạng này được sử dụng để nhằm bày tỏ ý kiến, quan điểm về ai hoặc cái gì đó như thế nào.

Find + Danh từ + Danh từ: Nhận thấy ai/cái gì là một người/một thứ như thế nào.

Tôi nhận thấy quan điểm đó là một quan điểm hợp lý

Tôi thấy cô ta là một cô gái xinh đẹp.

Tôi cảm thấy Linda là một nhân viên tuyệt vời.

Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

Đây là một dạng cấu trúc với find được bắt gặp khá nhiều trong các đề thi, bài kiểm tra. Cấu trúc này sẽ diễn tả cảm nhận về danh từ được kết hợp với tính từ đó.

Find + danh từ + tính từ: nhận thấy ai/cái gì như thế nào

Tôi thấy cuốn sách đó vô cùng hấp dẫn.

My father found his shoes beautiful.

Bố của tôi nhận thấy giày của ông ấy rất đẹp.

We found this market very complicated.

Chúng tôi nhận thấy thị trường này rất phức tạp.

D. amazingly

A. difficult

C. difficultly

D. difficulty

D. mentioned

D. simplicity

Bài 2: Viết thành câu hoàn chỉnh dựa vào những từ cho trước

I/find/make/ceramic vases/interesting.

I find making ceramic vases interesting.

I find swimming good for health.

He found it difficult to answer the question.

I find her a friendly person

I find carving wood boring.

It Is Not Easy To ……………… Our Beauty When We Get Older And Older / 2023

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions from 43 to 50.

Let children learn to judge their own work. A child learning to talk does not learn by being corrected all the time. If corrected too much, he will stop talking. He notices a thousand times a day the difference between the language he uses and the language those around him use. Bit by bit, he makes the necessary changes to make his language like other people’s. In the same way, children learn all the other things they learn to do without being taught – to talk, run, climb, whistle, ride a bicycle – compare their own performances with those of more skilled people, and slowly make the needed changes. But in school we never give a child a chance to find out his mistakes for himself, let alone correct them. We do it all for him. We act as if we thought that he would never notice a mistake unless it was pointed out to him, or correct it unless he was made to. Soon he becomes dependent on the teacher. Let him do it himself. Let him work out, with the help of other children if he wants it, what this word says, what the answer is to that problem, whether this is a good way of saying or doing this or not.

If it is a matter of right answers, as it may be in mathematics or science, give him the answer book. Let him correct his own papers. Why should we teachers waste time on such routine work? Our job should be to help the child when he tells us that he can’t find the way to get the right answer. Let’s end all this nonsense of grades, exams, and marks. Let us throw them all out, and let the children learn what all educated persons must someday learn, how to measure their own understanding, how to know what they know or do not know.

Let them get on with this job in the way that seems most sensible to them, with our help as school teachers if they ask for it. The idea that there is a body of knowledge to be learnt at school and used for the rest of one’s life is nonsense in a world as complicated and rapidly changing as ours. Anxious parents and teachers say, “But suppose they fail to learn something essential, some¬thing they will need to get on in the world?” Don’t worry! If it is essential, they will go out into the world and learn it.

What does the author think is the best way for children to learn things?