Cấu Trúc Not Only Và But Also / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Nhatngukohi.edu.vn

Cấu Trúc Not Only But Also

1. Định nghĩa

Not chúng tôi also: Không những/không chỉ … mà còn. Dùng để nối và nhấn mạnh hai từ hoặc cụm từ có cùng vị trí, tính chất.

Ví dụ:

She is not only beautiful but also intelligent.

Như vậy trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng Not only, but also để nhấn mạnh hai phẩm chất của cô ấy là đẹp và thông minh. Dĩ nhiên nếu viết đơn giản hơn và không cần nhấn mạnh thì ta có thể viết:

“She’s beautiful and intelligent.”

2. Trường hợp sử dụng not only but also

He speaks not only English but also Spanish.

She is not only rich but also famous.

I not only sing well but also dance perfectly.

Minh works not only quickly but also efficiently.

Tú không chỉ làm việc nhanh mà còn hiệu quả nữa.

3. Đảo ngữ

Not only + Trợ động từ/Tobe + S + (Để nguyên vế sau)

Như vậy bạn có thể hiểu đơn giản và dễ nhớ như sau: Khi muốn sử dụng cấu trúc đảo ngữ, bạn đảo “Not only” lên đầu câu, sau đó là Trợ động từ/ Tobe đảo lên trước chủ ngữ, vế còn lại giữ nguyên.

She is not only rich but also famous.

I not only sing well but also dance perfectly.

Rất đơn giản và dễ hiểu phải không?

Cấu trúc wish trong tiếng Anh

4. Bài tập

Nối những câu sau sử dụng cấu trúc Not only, but also

There are problems with the children. There are problems with their parents.

She can make people laugh. She can make people cry.

He writes plays for television. He acts in movies.

I sent her many letters. I also tried to telephone her.

We visit our grandfather’s house in autumn. We visit our grandfather’s house in spring.

He can dance. He can sing.

They need water. They need medicine.

She has been late four times. She hasn’t done any work.

He was upset. He was angry.

In winter the days are short. They are also cold and dark.

There are problems not only with the children but also with their parents.

She can not only make people laugh, but also make them cry. / Not only can she make people laugh; but she can also make them cry.

He not only writes plays for television but also acts in movies.

I not only sent her many letters but also tried to telephone her.

We visit our grandfather’s house not only in autumn but also in spring.

He can not only dance but also sing.

They need not only water but also medicine.

Not only has she been late four times; but she has also not done any work.

He was not only upset but also angry.

In winter the days are not only short but also cold and dark.

Not Only But Also: Cấu Trúc, Cách Dùng &Amp; Đảo Ngữ

Not only but also nghĩa là không những/không chỉ mà còn. Not only but also được dùng để nối 2 vế lại với nhau nhằm nhấn mạnh ý cần diễn đạt khi trong câu có 2 từ cùng tính chất, vị trí.

Ví dụ: Mike is handsome and smart. (Mike đẹp trai và thông minh)

Ví dụ: Mike is not only handsome but also smart. (Mike không chỉ đẹp trai mà còn thông minh)

Có thể thấy câu với cấu trúc Not only but also nhấn mạnh 2 tính chất là đẹp trai và thông minh, và vế thứ 2 sau but also thường được nhấn mạnh hơn.

S + V + not only + Adj + but also + Adj

Ví dụ: Maria is not only friendly but also generous. (Maria không chỉ thân thiện mà còn rộng lượng)

Ví dụ: He is not only talented but also famous. (Anh ấy không chỉ tài năng mà còn nổi tiếng)

S + V + not only + N + but also + N

Ví dụ: She has not only dress but also mini skirt. (Cô ấy không những có đầm mà còn có váy ngắn)

Ví dụ: Peter learns not only English but also French. (Peter không chỉ học tiếng anh mà còn học tiếng Pháp)

Ví dụ: I like not only swimming but also playing basketball. (Tôi không chỉ thích bơi lội mà còn thích chơi bóng rổ)

Ví dụ: I hate not only washing the dishes but also cleaning my room. (Tôi không những ghét rửa chén mà còn ghét dọn phòng của tôi)

Ví dụ: He not only dances perfectly but also sings well. (Anh ấy không chỉ nhảy giỏi mà còn hát hay)

Ví dụ: Julie not only drives an expensive car but also lives in a modern house. (Julie không những lái 1 chiếc xe hơi đắt tiền mà cô ấy còn sống trong 1 căn nhà hiện đại)

Ví dụ: This computer runs not only quickly but also smoothly. (Cái máy tính nhanh không những chạy nhanh mà còn mượt)

S + V + not only + giới từ + but also + giới từ

Ví dụ: Playing sport is not only good for your health but also for your appearance. (Chơi thể thoa không chỉ tốt cho sức khỏe của bạn mà còn tốt cho vẻ bề ngoài)

Ví dụ: Bob is not only bad at Math but also at Literature. (Bob không những dở toán mà còn dở văn)

Lưu ý: Trong câu có cấu trúc Not only but also, thông thường vẫn để nguyên “but also”, nhưng đôi khi chúng ta bắt gặp trường hợp bỏ luôn chữ “also” hoặc tách “also” khỏi “but” để “also” làm chức năng trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

Ví dụ: Not only I but also my husband likes cooking. (Không những tôi mà chồng tôi cũng thích nấu ăn)

Chúng ta có thể viết câu này là:

– Not only I but my husband likes cooking.

– Not only I but my husband also likes cooking.

Động từ được chia theo chủ ngữ gần nhất. (như câu trên là chia động từ số ít theo chủ ngữ my husband)

Để người nghe chú ý hơn thì chúng ta có thể nhấn mạnh bằng cách dùng đảo ngữ cho mệnh đề chứa “not only”, vế sau để nguyên.

Đảo ngữ với động từ thường

Sau Not only, chúng ta đem trợ động từ lên trước chủ ngữ, vế sau hãy giữ nguyên.

Ví dụ: Not only will they paint the house, they also paint the car. (Họ không chỉ sơn nhà mà còn sơn cả xe hơi)

Tương tự động từ thường, chúng ta đem động từ to be lên trước chủ ngữ, vế sau giữ nguyên.

Ví dụ: Not only is she intelligent, she is also pretty. (Không những thông minh mà cô ấy còn xinh đẹp)

Để đảo ngữ trường hợp này, ta chỉ việc đem các động từ khiếm khuyết như can, should, might,…lên trước chủ ngữ, vế sau hãy giữ nguyên.

Ví dụ: Not only can help to have a good-looking appearance, playing sports also brings a lot value to our health.

(Không chỉ giúp có được vẻ bề ngoài ưa nhìn, chơi thể thao còn đem lại nhiều giá trị cho sức khỏe của chúng ta)

Viết lại câu dùng cấu trúc Not only but also.

1) I ate lamb and fish at the party last night.

2) He was scared. He was nervous.

3) I go to school in the morning an in the evening from Monday to Friday.

4) Anna speaks Vietnamese very good and fluently.

5) Tom and Susan didn’t tell me the truth.

6) Richard likes helping everyone. So does his sister.

7) We take a trip in the winter. We take a trip in the spring.

8) I sent her many letters. I also phoned her.

9) This street is both narrow and crowded.

10) Lisa felt sad and disappointed after the exam.

1) I ate not only lamb but also fish at the party last night.

2) He was not only scared but also nervous.

3) I go to school not only in the morning but also in the evening from Monday to Friday.

4) Anna speaks Vietnamese not only good but also fluently.

5) Not only Tom but also Susan didn’t tell me the truth.

6) Not only Richard but also his sister likes helping everyone.

7) We take the trip not only in the winter but also in the spring.

8) I not only sent her many letters but also phoned her.

9) This street is not only narrow but also crowded.

10) Lisa felt not only sad but also disappointed after the exam.

Cấu Trúc Not Only But Also Trong Tiếng Anh Và Bài Tập

1. Lý thuyết về cấu trúc Not Only But Also

Cấu trúc Not chúng tôi Also có nghĩa là không những…mà còn. Cấu trúc này được sử dụng để nối hai cụm từ có cùng vị trí, tính chất, ví dụ như cùng là danh từ, cùng là động từ hay tính từ. Thông thường, ý nghĩa của từ sau cụm “but also” sẽ được nhấn mạnh hơn.

Ví dụ: He is not only kind but also handsome. (Anh ta không chỉ tốt bụng mà còn rất đẹp trai nữa.)

1.3. Đảo ngữ với Not chúng tôi Also

-Not only + Trợ động từ/ Modal verb + S + V but also …

-Not only + động từ tobe + S… but also …

Cụ thể cấu trúc đảo ngữ được tổng hợp trong bảng sau:

Với động từ khuyết thiếu

Đảo các trợ động từ “can, could, might..” lên đầu câu, sau Not only và trước chủ ngữ.

He can not only sing Vietnamese songs but also Korean songs.

(Anh ấy không chỉ biết hát nhạc Việt mà còn nhạc Hàn)

-Nếu trong câu có động từ tobe “is, am, are, was, were”, ta đưa động từ tobe lên trước chủ ngữ và sau Not only

He was not only dirty but also lazy.

(Anh ấy không những ở bẩn mà còn lười biếng)

Nếu trong câu có động từ thường thì bạn cần phải thêm trợ động từ phù hợp, sau đó đảo lên trước chủ ngữ và sau Not only.

He speaks not only Spanish but also Japanese.

Lưu ý: Khi sử dụng mẫu câu Not chúng tôi Also, chúng ta có thể tách cụm “but also” riêng, hoặc đôi khi bỏ “also” hoặc bỏ “but” mà ý nghĩa của cấu trúc câu vẫn không thay đổi.

Not only I but my friends also like him. (Không những tôi mà những người bạn của tôi cũng thích anh ấy)

Not only I but my friends like Korean films. (Không những tôi mà những người bạn của tôi đều thích những bộ phim Hàn Quốc)

Linda not only passed the interview but got the best mark also. (Linda không những vượt qua bài phỏng vấn mà còn đạt điểm số cao nhất)

1.4. Một số cấu trúc đồng nghĩa với Not chúng tôi Also

-As well as: vừa cái này vừa cái kia

Ví dụ: John is handsome as well as kind

(John vừa đẹp trai vừa tốt bụng)

-Both…and…: cả cái này, cả cái kia

Cấu trúc: S+ tobe/động từ/ động từ khuyết thiếu +both +N/Adj/Adv+ and + N/Adj/Adv.

Ví dụ: Mary is both rich and beautiful.

(Mary vừa giàu có, vừa xinh đẹp.)

2. Bài tập thực hành với Not chúng tôi Also

Bài tập 1: Viết lại những câu sau, sử dụng cấu trúc Not chúng tôi Also

There are problems with the students. There are problems with their teachers.

She can make people laugh. She can make people worry.

He writes plays for television. He sings many movie songs.

He sent her many messages. He also tried to contact her.

We visit Da Lat in autumn. We visit Da Lat in spring.

They need water. They need food.

She has been late three times. She hasn’t done any task.

He was sad. He was disappointed.

In summer the days are long. They are also dry and hot.

Mary has both stomachache and headache.

The underground is fast. It is also cheap.

Mary will have to focus on study. She will have to do well on the final exam.

That boy was handsome and he was kind, too.

There are problems not only with the students but also their teachers.

She can make people not only laugh but also worry.

He writes not only plays for television but also sings many movie songs.

He not only sent her many messages but also tried to contact her.

We visit Da Lat not only in autumn but also in spring.

He can not only sing but also act.

They need not only water but also food.

She not only has been late three times but also hasn’t done any task.

He was not only sad but also disappointed.

In summer the days are not only long but also dry and hot.

Mary has not only stomach ache but also headache.

The underground is not only fast but also cheap.

Mary will have to not only focus on study but also do well on the final exam.

That boy was not only handsome but also kind, too.

Cấu Trúc Not Only But Also, Cách Dùng Trong Tiếng Anh

Not only but aslo

Not only But also: Không những/không chỉ … mà còn. Dùng trong một câu nói có mà có hai tính chất.

Cấu trúc Not only But also

Cấu trúc này được sử dụng để nhấn mạnh ý muốn diễn đạt và kết nối 2 câu lại với nhau.

Các dạng thường gặp :

1. Sau “Not only” và “But also” là 1 danh từ

S+V+not only+N + But also + N

S V N N

2. Sau “Not only” và “But also” là 1 tính từ

S+V+not only+Adj + But also + Adj

S Adj Adj

3. Sau “Not only” và “But also” là 1 động từ

S+V+not only+V + But also +V

S V V V

4. Sau “Not only” và “But also” là 1 trạng từ

S+V+not only+Adv + But also +Adv

S V Adv Adv

5. Sau “Not only” và “But also” là 1 cụm giới từ

S+V+not only+P + But also +P

S P P

*Note: Trong câu “NOT ONLY BUT ALSO…”, vế sau có thể để nguyên BUT ALSO, hoặc có thể bớt also hay tách rời also khỏi but và để also trở thành một trạng từ thêm nghĩa cho động từ, có khi cả But cũng có thể bỏ.

Các dạng nâng cao, đảo ngữ Not only But also

Ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng Not chúng tôi với dạng đảo ngữ khi cần nhấn mạnh ý muốn diễn đạt:

Not only + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ + but also + Chủ ngữ + Động từ

Ex: Not only does he sing very well but aslo he plays guitar professtionally.

NOT ONLY children but grown up people also love Tom and Jerry cartoons.

NOT ONLY children but (also) grown up people love Tom and Jerry cartoons.

Nối 2 mệnh đề:

Ex: English helps me not only get a good job, but it aslo helps me to connect with people around the world.

Viết lại câu với Not only But also

S + V + Both + N/NP + And + N/NP

➔ S + V + Not only + N/NP + But also + N/NP

Ex: His car is both cheap and feels good to drive.

(Xe của anh ấy vừa rẻ vừa tốt để lái)

➔ His car is not only cheap but also feels good to drive.

(Xe của anh ấy không chỉ rẻ mà còn có cảm giác tốt để lái)

Bài tập với Not only But also

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

Kien is both smart and hardworking.

The thief stolen his money and tore up his card.

Sam spoke English very good and fluently.

Tommy likes helping everybody. So does his sister.

A true friend is somebody who is caring and kind.

Thinh and Huong didn’t keep my secret.

Quynh should apologize and leave.

Nga felt both disappointed and misunderstood.

My younger brother plays tennis and football in his free time.

They go to school both in the morning and in the evening except Sunday.

Đáp án

Kien is not only smart but also hardworking.

The thief not only stolen his money but also tore up his card.

Sam spoke English not only very good but also fluently.

Not only Tommy but also his sister like helping everybody.

A true friend is somebody who is not only caring but also kind.

Not only Thinh but also Huong didn’t keep my secret.

Quynh should not only apologize but also leave.

Nga felt not only disappointed but also misunderstood.

My younger brother plays not only tennis but also football in his free time.

They go to school not only in the morning but also in the evening except Sunday.