Cấu Trúc Chuyển Từ Although Sang Despite / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top View | Nhatngukohi.edu.vn

Cấu Trúc Although, In Spite Of, Though, Even Though, Despite

Cách Dùng Although, Though, Even Though, Despite, In Spite Of & Bài Tập Áp Dụng

Phân Biệt Cách Dùng Although, Despite, In Spite Of, Though, Even Though Và Bài Tập

Công Thức So Sánh Tính Từ Trong Tiếng Anh

Vị Trí Của Tính Từ Trong Câu (Adjectives)

Cấu Trúc Và Cách Dùng Của Các Dạng Câu So Sánh Trong Tiếng Anh

Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách dùng của các liên từ chỉ sự tương phản: Although, Though, Even though, Despite và In Spite of.

Các liên từ này đều có nghĩa là “mặc dù“, tuy nhiên lại khác nhau về ngữ pháp. Để tiện cho việc ghi nhớ và học tập, chúng ta sẽ chia chúng thành 2 nhóm:

Nhóm 1: Although, Though, Even though Nhóm 2: Despite và In Spite of.

Cấu trúc Although, Though, Even though

Trong lối dùng anh ngữ cơ bản tại chương trình học phổ thông, chúng ta có thể dùng các từ này để thay thế cho nhau mà cấu trúc câu vẫn không thay đổi.

Theo sau là 1 mệnh đề có chủ ngữ và động từ

Although/ though/ even though + S + V (chia theo thì thích hợp)

Ví dụ:

She walked home by herself although she knew that it was dangerous.

⟹ Cô ấy đi về nhà một mình mặc dù cô biết như vậy rất nguy hiểm.

He decided to go though I begged him not to.

⟹ Anh ấy đã quyết định đi, mặc dù tôi tha thiết mong anh ở lại.

She’ll be coming tonight even though I don’t know exactly when.

⟹ Cô ấy sẽ tới vào tối nay, mặc dù tôi không biết chính xác thời gian.

Có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề

Ví dụ:

Although/ though/ even though she hasn’t really got the time, she still offered to help.

hoặc She still offered to help although/ though/ even though she hasn’t really got the time.

⟹ Mặc dù không thực sự có thời gian, cô ấy vẫn tỏ ý muốn giúp đỡ.

➤ Khi đảo Although/ Though/ Even though lên đứng đầu câu, ta phải sử dụng dấu phẩy sau mệnh đề chính. Ngược lại nếu đứng ở giữa câu thì không cần dấu phẩy.

➤ Mặc dù có nghĩa hoàn toàn giống nhau và có thể thay thế cho nhau nhưng sắc thái biểu đạt và ngữ cảnh sử dụng của 3 từ này lại có phần khác nhau.

Although thường được sử dụng nhiều trong văn viết, với sắc thái trang trọng (formal) còn Though lại được sử dụng phổ biến trong văn nói, với sắc thái informal. Và trong đa số trường hợp, Though thường đứng cuối câu.

Ví dụ:

It was raining. We decided to go fishing though.

⟹ Trời đang mưa nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi câu cá.

Even though được dùng để diễn tả sự tương phản mạnh mẽ hơn so với Although và Though.

Ví dụ:

Even though it was raining, we decided to go fishing.

➤ Trong văn nói văn viết trang trọng, chúng ta còn có thể sử dụng mệnh đề rút gọn với Although và Though để giới thiệu mệnh đề sau mà không cần động từ.

Ví dụ:

Peter, although working harder this term, still needs to put more work into mathematics. Raymond, although very interested, didn’t show any emotion when she invited him to go for a walk. Though more expensive, the new car model is safer and more efficient.

➤ Trong một số trường hợp Though/ Although có thể mang nghĩa giống “but” và “however” (nhưng, tuy nhiên).

Cấu trúc Despite và In Spite of

Chúng cũng có nghĩa tương tự như Though, Although và Even though, đều dùng để biểu đạt sự đối lập giữa hai mệnh đề. Hai từ ở nhóm này được dùng phổ biến trong văn viết hơn văn nói. Đồng thời từ Despite mang ý nghĩa trang trọng hơn In spite of một chút.

Theo sau là danh từ, cụm danh từ hoặc danh động từ

Ví dụ:

The game continued despite the rain.

⟹ Trận đấu vẫn tiếp tục mặc dù trời mưa.

In spite of her illness, she came to work.

⟹ Mặc dù bị ốm, cô ấy vẫn đi làm.

He arrived late despite leaving in plenty of time.

⟹ Anh ta đến muộn mặc dù có rất nhiều thời gian để di chuyển.

Giống với Though/ Although/ Even though, Despite và In spite of đều có thể đứng đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề.

Có thể đi với “the fact that”

Khi muốn viết lại câu từ nhóm 1 sang nhóm 2, chúng ta chỉ việc thêm cụm từ “the fact that” vào phía sau Despite hoặc In spite of.

Despite/ In spite of the fact that + S + V (chia theo thì thích hợp)

Ví dụ:

When they arrived at Malaga it was hot although it was only the end of April.

⟹ When they arrived at Malaga it was hot in spite of the fact that it was only the end of April.

There’s a chance he’ll recover though the doctors can’t say for certain.

⟹ There’s a chance he’ll recover despite the fact that the doctors can’t say for certain.

Bài tập vận dụng

Chọn một trong các từ thích hợp sau để điền vào chỗ trống: although, in spite of, because, because of

Đáp án

75 Cấu Trúc Và Cụm Từ Thông Dụng Nhất Trong Tiếng Anh

5 Bước Để Nắm Vững Các Cấu Trúc Tiếng Anh Cần Nhớ

40 Cấu Trúc Tiếng Anh Thành Công Trong Mọi Kỳ Thi

Cấu Trúc As…as, Cách Dùng Trong Tiếng Anh

As Soon As Là Gì? Cách Sử Dụng Cấu Trúc Từ A

Phân Biệt Cấu Trúc Despite , In Spite Of, Although, Though, Even Though

Phân Biệt Despite, Inspite Of, Although, Though, Even Though

Cấu Trúc After Và Cách Dùng Trong Tiếng Anh

Cấu Trúc Và Cách Dùng After Trong Tiếng Anh

Tất Tần Tật Cấu Trúc After Và Cách Dùng Trong Tiếng Anh

Cấu Trúc Before, After, Until, When, While: Theo Sau Là Gì?

Despite, In Spite of, Although, Though và Even though là những liên từ chỉ sự tương phản mang nghĩa là “mặc dù”. Mặc dù mang nghĩa giống nhau nhưng chúng lại có ngữ pháp khác biệt nhau. Ở bài viết này, sẽ đưa ra cách phân biệt cấu trúc Despite, In Spite of, Although, Though và Even though.

Nhóm 1: Despite/In spite of

Nhóm 2: Although, Though và Even though

Liên từ Despite và In spite of là những từ chỉ sự nhượng bộ, chúng giúp làm rõ sự tương phản của hai hành động hoặc sự việc trong cùng một câu.

Khi Despite và In spite of ở đầu câu thì phải thêm dấu “,” khi kết thúc mệnh đề.

Lưu ý 1: Cấu trúc Despite the fact that

Cả Despite và In spite of đều đứng trước “the fact that” tạo thành một mệnh đề trạng ngữ . Theo sau mệnh đề này là mệnh đề chính của câu.

Cấu trúc này rất dễ gây nhầm lẫn vì do người học tiếng Anh thường ghi nhớ máy móc Despite và In spite of không thể kết hợp với mệnh đề, hoặc nhớ nhầm cấu trúc sang cấu trúc Despite/ of the fact that.

Lưu ý 2: Vị trí của Despite và In spite of có thể đứng ở mệnh đề đầu hoặc mệnh đề sau đều được.

Ví dụ:

Lưu ý 3: Trong bài kiểm tra năng lực Ielts, Despite thường được ưu tiên sử dụng hơn In spite of

2. Cấu trúc Although, Though, Even though

Cấu trúc

Trong tiếng Anh cơ bản, chúng ta có thể sử dụng các từ này thay thế cho nhau mà không bị thay đổi về mặt ngữ nghĩa.

Sử dụng Though ở đầu mang nghĩa trang trọng hơn so với Although.

Even though diễn tả sự tương phản mạnh hơn although và though.

Sử dụng mệnh đề rút gọn với Although và Though trong văn viết trang trọng. Ngược lại, Though lại thường được sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với nghĩa thân thiện, không trang trọng.

Nguyên tắc chung khi biến đổi câu giữa Although và Despite là:

Trong trường hợp này, ta đem tính từ đặt trước danh từ và bỏ động từ to be

Ta biến đổi đại từ thành sở hữu, đổi tính từ thành danh từ và lược bỏ be

2. ……………..earning a low salary, Sara helped her parents

3. Anna did not do well in the exam …………….. working very hard.

4. Lisa never talked to him …………….. she loved him.

5. …………….. I was very hungry, I couldn’t eat.

6. …………….. it was cold, Marie didn’t put on her coat.

7. …………….. the weather was bad, we had a good time.

8. Hung did the work …………….. being ill.

9. She refused the job …………….. the low salary.

10. He runs fast …………….. his old age.

2. In spite of

3. In spite of

8. In spite of

Đáp án:

9. Because of

10. In spite of

Comments

Tất Tần Tật Những Điều Cần Biết Về Cấu Trúc Despite, In Spite Of, Although, Though, Even Though

Cách Dùng Despite, In Spite Of, Although, Though, Even Though Trong Ielts

Toàn Tập Về Cấu Trúc Nhượng Bộ

Cách Sử Dụng Although, Though, Even Though, In Spite Of, Despite Trong Tieng Anh

Cách Dùng Although, Though, Even Though, Despite Và In Spite Of

Bài Tập Although Despite In Spite Of

Bài Tập Về Although In Spite Of Despite Kèm Đáp Án

Cách Dùng Cấu Trúc Not Only

As Time Goes By & Thời Gian Và Không Gian Âm Nhạc

Khúc Ca Mùa Thu Bất Tử

“let’s” Và “it’s High Time” Khác Nhau Ntn?

Cấu trúc bài tập although despite in spite of

Although/ In spite of/ Despite đều có nghĩa là mặc dù, vị trí của những từ này hay đứng ở đầu mệnh đề. Người ta hay sử dụng nó để làm tăng sức biểu cảm của ngữ cảnh, lời nói, hiện tượng, vấn đề. Although/ In spite of/ Despite thường được sử dụng để ngăn cách 2 mệnh đề với nhau. Nếu đặt ở vị trí đầu câu, sau mệnh đề chứa các từ trên, bắt buộc phải thêm dấu phẩy.

Cấu trúc bài tập Althought/ In spite of/ Despite

Despite/In spite of + N/N phrase/ V-ing/ the fact that + clause, S + V + …

= S + V + … + despite/in spite of + N/N phrase/V-ing

= Although + S + V + …, S + V + …

Bài tập although despite in spite of

Bài 1: Viết lại câu với although/ in spite of/ despite

1. Although her feet were injured, she managed to get home before dark.

2. In spite of the low salary, he decided to get the job.

3. Despite being better team, they lost the match.

4. In spite of being hungry, she didn’t eat much.

5. Despite being good at Maths, he couldn’t solve the problem.

Bài 2: Điền vào các chỗ trống với Although/In spite/Despite sao cho phù hợp:

1. Salim wnet to school alone, …………………. she knew that it was very unsafe.

2. …………………. the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

3. …………………. she was very sick, she still try to complete this job.

4. …………………. Land and Mike went to university together, they weren’t close friend.

5. …………………. her illness, she must go to school.

6. They liked their camping holiday, …………………. of the rain.

7. My father decided to buy the car …………………. he didn’t really have enough money.

8. …………………. his age, he still plays badminton every morning.

9. We still play football outside …………………. of the heavily rain.

10. Loan knew what he wanted …………………. of not understanding anything.

Bài 3: Chọn câu trả lời đúng A, B, C

1. chúng tôi bad weather, we went on a school picnic.

A. Although B. Despite C. In spite

2. chúng tôi was very busy, my mother cooked a great meal for us.

A. Despite B. In spite of C. Although

3. I have so many cavities………….I brush my teeth regularly.

A. in spite of B. even though C. despite

4. chúng tôi played well, we couldn’t win the game.

A. Although B. Even though C. A&B

5. The elevator was out of order so I had to use the stairs……………..being exhausted.

A. in spite B. despite C. A&B

6. chúng tôi illness, Tom went to school because he had an important exam.

A. In spite of B. Although C. But

7. I still got a low grade……………I studied for my Math test.

A. although B. despite C. in spite of

8. chúng tôi heavy fog, we managed to get to the meeting on time.

A. But B. Although C. In spite of

9. She still loves her chúng tôi broke up.

A. even though B. in spite of C. despite

10. I’m not going to eat fast food…………..I’m starving.

A. although B. because C. even

Bài 4: Sử dụng các từ trong ngoặc để viết một câu mới, cùng một nghĩa

1. Although he’s got an English name, he is in fact German. (despite)

2. I decided to accept the job although the salary was low. (in spite of)

3. In spite of not having eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry. (although)

4. She is quite fat although she plays sport everyday. (despite / the fact)

5. It’s quite warm although it’s a bit windy. (despite)

6. I couldn’t sleep although I was tired. (despite)

7. In spite of her injured foot, she managed to walk to the village. (although)

8. We lost the match although we were the better team. (despite)

9. I’m not tired in spite of working hard all day. (although)

10. Although I see him every morning, I’ve never spoken to him. (in spite of)

1. Despite his English name, he is in fact German.

2. I decided to accept the job in spite of the low salary.

3. Although I hadn’t eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry.

4. Despite the fact that she plays sports everyday, she is quite fat.

5. It’s quite warm despite being a bit windy.

6. I couldn’t sleep despite being tired.

7. Although she had an injured foot, she managed to walk to the village.

8. We lost the match despite being the better team.

9. I’m not tired although I work all day.

10. In spite of seeing him every morning, I’ve never spoken to him.

Cách Dùng In On At Trong Tiếng Anh Chuẩn Nhất, Kèm Bài Tập Và Đáp Án!

Câu Ví Dụ,định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Của”wonder”

Cách Dùng Start Doing ” Và “start To Do”, Dịch Vụ Dịch Thuật Tài Liệu Pháp Luật

See Somebody Do Và See Somebody Doing Trong Tiếng Anh

See Sb Do Và See Sb Doing Trong Tiếng Anh

Phân Biệt Despite, Inspite Of, Although, Though, Even Though

Cấu Trúc After Và Cách Dùng Trong Tiếng Anh

Cấu Trúc Và Cách Dùng After Trong Tiếng Anh

Tất Tần Tật Cấu Trúc After Và Cách Dùng Trong Tiếng Anh

Cấu Trúc Before, After, Until, When, While: Theo Sau Là Gì?

Cách Dùng When While Before After Trong Tiếng Anh

HOT!!!! ĐĂNG KÝ NGAY: KHÓA HỌC TOEIC CẤP TỐC CHO NGƯỜI MẤT GỐC

Cấu trúc: IN SPITE OF/ DESPITE + danh từ/cụm danh từ/danh động từ

Ví dụ:

Sau Inspite of, despite là danh từ

+ John’s company is doing extremely well despite the recession. + He got the job in spite of his prison record.

Sau Inspite of, despite là danh động từ

+ He was very fast in spite of being terribly overweight. + They arrived late despite leaving in plenty of time.

Lưu ý là Despite và in spite of hoàn toàn có thể thay thế cho nhau và IN SPITE OF được viết tách chứ không viết liền là INSPITE đây là một lỗi nhỏ mà chúng ta có thể mắc phải

2. Although, though, even though

Cấu trúc: Although, though, even though + Mệnh đề

+ Though, even though được sự dụng một cách thông thường dân dã hơn so với although, although được sử dụng nhiều trong văn viết. Ví dụ:

Everyone enjoyed the trip to the final although we lost the match Though it was rainy, we put on our jackets and went for walk

+ Khi Though, although, even though đứng đầu câu thì kết thúc mệnh đề ta phải thêm dấu phẩy nếu ngược lại thì không cần giấu phẩy. Ví dụ:

Even though I earn a lot of money every month, I never seem to have any to spare! I still feel hungry even though I had a big lunch.

Lưu ý: Trong một số trường hợp trang trọng chúng ta có thể sử dụng although và though + V-ing

The patient, though getting stronger, is still not well enough to come off his medication.

+ Trong văn nói văn viết trang trọng chúng ta còn có thể sử dụng mệnh đề rút gọn với although và though để giới thiệu mệnh đềsau mà không cần động từ.

Raymond, although very interested, didn’t show any emotion when she invited him to go for a walk. Though more expensive, the new car model is safer and more efficient.

+ Though còn mang nghĩa là tuy nhiên

Trong văn nói chúng ta sử dụng Though (không phải although, even though) với nghĩa là tuy nhiên, cách sử dụng này thường thấy trong giao tiếp hằng ngày giữa bạn bè.

Kiến thức và các ví dụ được tham khảo tại từ điển CAMBRIDGE

Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình luyện thi toeic thì đừng ngại ngần liên hệ ngay với anh ngữ Athena để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, anh ngữ Athena đang cung cấp nhiều khóa học toeic hiệu quả với nhiều ưu đãi cực hấp dẫn như sau:

Phân Biệt Cấu Trúc Despite , In Spite Of, Although, Though, Even Though

Tất Tần Tật Những Điều Cần Biết Về Cấu Trúc Despite, In Spite Of, Although, Though, Even Though

Cách Dùng Despite, In Spite Of, Although, Though, Even Though Trong Ielts

Toàn Tập Về Cấu Trúc Nhượng Bộ

Cách Sử Dụng Although, Though, Even Though, In Spite Of, Despite Trong Tieng Anh

🌟 Home
🌟 Top