Xu Hướng 12/2022 # Thì Tương Lai Hoàn Thành Cấu Trúc Ngữ Pháp &Amp; Bài Tập / 2023 # Top 17 View | Nhatngukohi.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Thì Tương Lai Hoàn Thành Cấu Trúc Ngữ Pháp &Amp; Bài Tập / 2023 # Top 17 View

Bạn đang xem bài viết Thì Tương Lai Hoàn Thành Cấu Trúc Ngữ Pháp &Amp; Bài Tập / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Nhatngukohi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Thì tương lai hoàn thành là một trong 12 thì quan trọng của tiếng anh hiện đại. Để nắm vững kiến thức, ở bài viết này VerbaLearn sẽ giúp bạn đọc hệ thống lại toàn bộ kiến thức từ cấu trúc ngữ pháp, dấu hiệu nhận biết, cách sử dụng và hàng loạt các bài tập có lời giải chi tiết.

Thì tương lai hoàn thành là gì?

Thì tương lai hoàn thành là thì mà chỉ ra rằng một hành động sẽ được hoàn thành tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Thì này được hình thành với “will” + “have” + phân từ quá khứ của động từ (có thể là dạng thường xuyên hoặc không đều trong hình thức). Chẳng hạn như ví dụ: I will have spent all my money by this time next year.

Cấu trúc thì tương lai hoàn thành

1. Câu khẳng định

2. Câu phủ định

3. Câu nghi vấn

4. Ví dụ

Ex: They will have built that house by July next year

(Tháng Bảy năm tới họ sẽ xây xong ngôi nhà đó)

Ex: By this time next year, I won’t have finished the course yet.

(Vào giờ này sang năm, tôi vẫn chưa hoàn thành xong khóa học)

Ex: What will you have written when you come back? (Bạn sẽ phải viết cái gì khi bạn trở về?)

Cách dùng thì tương lai hoàn thành

Thì tương lai hoàn thành được dùng để diễn tả:

1. Hành động sẽ được hoàn tất trước một thời điểm hoặc trước một hành động khác trong tương lai.

(Tôi sẽ viết xong lá thư trước 10 giờ)

Ex : I shall have spent all my money by the end of the month.

(Tôi sẽ tiến hết số tiền trước cuối tháng này)

√ Cách dùng này thường được dùng với các cụm trạng từ chỉ thời gian này đầu bằng by: by then, by that time, by the end of next month, by the 24th, by next June,…

2. Hành động xảy ra và kéo dài cho đến một thời điểm trong tương lai.

Ex : When I leave the school next week, I shall have taught this class for ten

(Khi tôi rời trường này tuần tới, tôi đã dạy ở lớp này được 10 năm rồi)

(Vào ngày 18 tháng 12 tới chúng tôi đã cưới nhau được 25 năm rồi)

→ Cách dùng này bắt buộc phải kết hợp với một trạng từ chỉ thời gian (thường dùng với for)

Chú ý: Thì Hiện Tại Hoàn Thành phải thay thế thì Tiền Tương Lai (nghĩa là bỏ shall / will) trong các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian:

Ex : I will repair your bicycle when I have finished this job.

(Tôi sẽ sửa xe đạp cho anh khi tôi đã làm xong việc này)

Ex : I will come with you, but wait until I have written this letter.

(Tôi sẽ đến với bạn, nhưng hãy chờ tới khi tôi viết xong lá thư này)

Không nói: When I shall have finished/ I shall have written…

Cách sử dụng thì tương lai hoàn thành [Mở rộng]

1. Thì tương lai hoàn thành được dùng để diễn tả hành động sẽ được hoàn tất trước một thời điểm hoặc trước một hành động trong tương lai.

Nó thường được dùng với thành ngữ thời gian với bộ đi đầu: by then, by this time (trước lúc đó), by the 24th (trước ngày 24), by the time + Mệnh đề ở hiện tại chỉ tương lai…

By the time he comes here, I have finished my work.

(Vào lúc anh ấy đến, tôi sẽ hoàn thành xong công việc)

By the end of next month, he will have been here for ten years.

(Vào cuối tháng tới nó đã ở đây được 10 năm)

2. Thì tương lai hoàn thành dùng để diễn tả hành động xảy ra và kéo dài đến một thời điểm trong tương lai.

By the end of this month, they will have lived here for 4 years.

(Đến cuối tháng này, họ sẽ sống ở đây được 4 năm rồi)

She will have learned English for 6 months when the course finishes this week.

(Khi khóa học kết thúc vào tuần này, cô ta sẽ học tiếng Anh được 6 tháng)

3. Thì tương lai hoàn thành không được dùng trong các mệnh đề trạng ngữ chỉ 1 thời gian thường được bắt đầu bằng những từ chỉ thời gian như: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless...", thì hiện tại hoàn thành được dùng để thay thế.

I will go with you when I have finished my homework.

(Tôi sẽ đi với bạn khi tôi đã hoàn thành xong bài tập về nhà)

{NOTI will go with you when I will have finished my homework}

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành

Bài tập thì tương lai hoàn thành

Dạng 1: Trắc nghiệm có lời giải chi tiết

Câu 1: By Christmas, I chúng tôi Mr. Smith for six years.

A. shall have been working

B. shaii work

C. have been working

D. shall be working

Cấu trúc: By + thì hiện tại đơn hoặc một mốc thời gian tương lai, chia thì tương lai hoàn thành hoặc tương lai hoàn thành tiếp diễn. Phương án đúng là phương án A.

Dịch nghĩa: Đến giáng sinh, tôi sẽ (vẫn đang) làm việc cho ông Smith được 6 năm.

Câu 2: You arrived two days ago. You are going to leave next Sunday. By the time you leave, you ……….. nine days here.

A. spend

B. have spent

C. are spending

D. will have spent

Cấu trúc: By the time + hiện tại đơn, tương lai hoàn thành. Phương án đúng là phương án D.

Dịch nghĩa: Bạn đã đến 2 ngày trước. Bạn sẽ rời đi vào chủ nhật tới. Lúc bạn rời đi thì bạn sẽ ở đây được 9 ngày.

Câu 3: By the end of next year, George ……………English for two years.

A. will have learned

B. will learn

C. has learned

D. would learn

Cấu trúc: By + hiện tại đơn hoặc mốc thời gian trong tương lai, tương lai hoàn thành. Phương án đúng là phương án A.

Dịch nghĩa: Khoảng cuối năm tới, George sẽ học tiếng Anh được hai năm.

Phân Biệt Thì Tương Lai Hoàn Thành Và Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn / 2023

TL HOÀN THÀNH

TL HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

1. Cấu trúc: S + will have + PII

1. Cấu trúc: S + will have been + Ving

2. Cách sử dụng: – Diễn tả 1 hành động sẽ hoàn thành vào 1 thời điểm cho trước ở tương lai, trước khi hành động, sự việc khác xảy ra.Ex: I’ ll have finished my work by noon. + They’ ll have built that house by July next year. + When you come back, I’ ll have written this letter.

2. Cách sử dụng: – Diễn tả 1 hành động bắt đầu từ quá khứ và kéo dài đến 1 thời điểm cho trước ở tương lai, và vẫn chưa hoàn thành.Ex: + By November, we’ ll have been living in this house for 10 years. + By March 15th, I’ ll have been working for this company for 6 years.

3. Dấu hiệu nhận biết: Các cụm từ chỉ thời gian đi kèm: – By + mốc thời gian (by the end of, by tomorrow) – By then – By the time+ mốc thời gian

3. Dấu hiệu nhận biết: Các cụm từ chỉ thời gian đi kèm: – By … for (+ khoảng thời gian) – By then – By the time

không sử dụng thì tương lai trong các mệnh đề thời gian.

Cũng giống như mọi thì tương lai khác, thì tương lai hoàn thành tiếp diễn không thể được dùng trong các mệnh đề được bắt đầu bằng những từ chỉ thời gian như: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, v.v… Thay vào đó, bạn có thể dùng thì Hiện tại Hoàn thành Tiếp diễn.

You won’t get a promotion until you will have been working here as long as Tim: Sai.

You won’t get a promotion until you have been working here as long as Tim: Đúng.

Note 2: Một số từ không có dạng tiếp diễn cũng không được sử dụng trong thì tương lai hoàn thành tiếp diễn.

Thay vì dùng thì Tương lai Hoàn thành Tiếp diễn với những động từ này, bạn phải dùng Future Perfect. * state: be, cost, fit, mean, suit Example: We are on holiday. * possession: belong, have Example: Sam has a cat. * senses: feel, hear, see, smell, taste, touch Example: He feels the cold. * feelings: hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wish Example: Jane loves pizza. * brain work: believe, know, think (nghĩ về), understand Example: I believe you.

You will only have been waiting for a few minutes when her plane arrives.

Will you only have been waiting for a few minutes when her plane arrives?

You are only going to have been waiting for a few minutes when her plane arrives.

Are you only going to have been waiting for a few minutes when her plane arrives?

Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

Bộ phận tư vấn – Trung tâm Oxford English UK Vietnam Địa chỉ: Số 83 ,Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa ,Cầu Giấy , Hà Nội Điện thoại: 04 3856 3886 / 7 ​Email:customerservice@oxford.edu.vn

Những Điều Nên Biết Về Thì Tương Lai Hoàn Thành (Future Perfect) / 2023

1.Định nghĩa thì tương lai hoàn thành

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) được dùng để diễn tả hành động sẽ hoàn thành tới 1 thời điểm xác định trong tương lai.

Will they have finished decorating the float before the parade? (Họ sẽ hoàn thành xong việc trang trí chiếc xe trước buổi diễu hành chứ?)

Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai

Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc khác trong tương lai

Thì tương lai hoàn thành chỉ được dùng đối với những hành động hay sự việc sẽ hoàn thành trước một thời điểm hay một hành động khác trong tương lai. Hay nói cách khác, hành động hay sự việc đó phải có thời hạn hoàn thành. Nếu thời hạn không được đề cập, thì nên sử dụng thì tương lai đơn thay vì tương lai hoàn thành

Ngoài ra, thì tương lai hoàn thành còn được sử dụng để thể hiện việc bày tỏ niềm tin rằng hành động hay sự việc nào đó đã xảy ra mới đây/gần đây.

Đôi khi chúng ta có thể sử dụng thì tương lai hoàn thành và thì tương lai đơn thay thế cho nhau. Ví dụ:

4.Những lưu ý khi sử dụng thì tương lai hoàn thành

Ví dụ: Linda will have left. (không đúng)

Linda will leave before you get there = Linda will have left before you get there.

Hai câu trên không có sự khác biệt về nghĩa bởi vì từ “before” đã giúp làm rõ nghĩa cho câu nói. (hành động đi khỏi của Linda xảy ra trước hành động đến của bạn)

Trường hợp trong câu không có từ “before” hay “by the time” thì bạn cần sử dụng thì tương lai hoàn thành để thể hiện hành động nào xảy ra trước

Đôi khi chúng ta có thể sử dụng “be going to” để thay thế cho “will” trong câu với ý nghĩa không thay đổi

Ví dụ: At eight o’clock Linda will leave. (Nghĩa là Linda sẽ đợi cho tới 8 giờ mới đi)

At eight o’clock Linda will have left. (Nghĩa là Linda sẽ đi trước 8 giờ)

Ví dụ: Tamara is going to have completed her Bachelor’s Degree by June. (Tamara sẽ hoàn thành tấm bằng Cử nhân của mình vào tháng 6.)

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc & nhận những phần quà hấp dẫn!

Đón xem series phim hoạt hình học tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo và tiểu học, tham gia trả lời các câu hỏi đơn giản, giành ngay những phần quà giá trị!

Thì Tương Lai Đơn – Cấu Trúc, Cách Dùng, Dấu Hiệu / 2023

1. Mục đích sử dụng – Thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn được sử dụng để diễn đạt muốn sự vật, sự việc có thể xảy ra trong tương lai. Chẳng hạn như “Ngày mai trời sẽ mưa” hoặc “Tháng sau tôi sẽ đi du lịch nước ngoài”,…

2. Cấu trúc – Thì tương lai đơn

a. Khẳng định: S + Will + V

Phủ định: S + Won’t (will not) + V 

Ex:

I will travel to Da Nang next month. (Tháng sau tôi sẽ đi Đà Nẵng)

She will hang out with her friends tonight. (Cô ấy sẽ đi chơi với bạn tối nay)

They won’t be there on time. (Họ sẽ không đến đúng giờ được đâu)

I will tell you when I know the answer. (Tôi sẽ nói cho bạn biết nếu tôi biết câu trả lời)

b. Câu hỏi trực tiếp (Wh – questions)

What + Will (Won’t) +S + V?

Why

When

Where

Which

How

Who

Ex:

What will you have for lunch? (Trưa nay bạn sẽ ăn gì?)

Why will you go to the dentist this afternoon? (Tại sao bạn lại đến nha sĩ chiều nay?)

When will you travel to England? (Khi nào thì bạn sẽ đi Anh?)

Where will he play football this afternoon? (Chiều này bạn sẽ chơi bóng đá ở đâu?)

Which dress will she wear tonight? (Cô ấy sẽ mặc chiếc váy gì tối nay?)

How will you convince him tomorrow? (Ngày mai anh sẽ thuyết phục anh ta như thế nào?)

c. Câu hỏi gián tiếp: Will + S + V?

Ex:

Will you play football this afternoon? (Bạn sẽ chơi đá bóng chiều nay chứ?)

Will he propose her tonight? (Tối nay anh ta sẽ hỏi cưới cô ấy chứ?)

Will John tell the teacher the truth? (John có định nói sự thật với cô giáo không?)

Will you go to the cinema with me tonight? (Bạn sẽ đi xem phim với tôi tối nay chứ?)

Will they come here this afternoon? (Chiều nay họ sẽ đến đây chứ?)

3. Dấu hiệu nhận biết – Thì tương lai đơn

Để nhận biết thì tương lai đơn, trong câu có xuất hiện những từ chỉ thơi gian trong tương lai như sau:

Tomorrow: Ngày mai, …

Next day/week/month/year/…: Ngày hôm sau, tháng sau, năm sau,…

In + Một khoảng thời gian: In 2 days, in 4 hours, in next week,…

Trong câu có những động từ, trạng từ chỉ quan điểm và không chắc chắn như:

Probably, maybe, supposedly, … : Có thểm, được cho là,…

Think / believe / suppose / …: Tin rằng, cho là,…

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

Khóa học thử hoàn toàn miễn phí với cả Giảng viên Việt và Nước ngoài

Khóa học nền tảng bứt phá phản xạ giao tiếp miễn phí với Giảng viên nước ngoài

LỘ TRÌNH HỌC TỪ MẤT GỐC ĐẾN THÀNH THẠO

Khóa học tiếng Anh trực tuyến: http://beglobal.ecorp.edu.vn/

Tiếng Anh cho người mất gốc: https://goo.gl/H5U92L

Tiếng Anh giao tiếp phản xạ : https://goo.gl/3hJWx4

Tiếng Anh giao tiếp thành thạo: https://goo.gl/nk4mWu

Head Office: 26 Nguyễn Văn Tuyết, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 629 36032 (Hà Nội) – 0961.995.497 (TP. HCM)

HÀ NỘI

ECORP Cầu Giấy:

30/10 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy – 024. 62936032

ECORP Đống Đa:

20 Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa – 024. 66586593

ECORP Bách Khoa: 

236 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng – 024. 66543090

ECORP Hà Đông:

21 Ngõ 17/2 Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông – 0962193527

ECORP Công Nghiệp:

63 Phố Nhổn, Nam Từ Liêm, Hà Nội – 0396903411

ECORP Sài Đồng:

50/42 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội – 0777388663

ECORP Trần Đại Nghĩa: 

157 Trần Đại Nghĩa Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0989647722

ECORP Nông Nghiệp: 

158 Ngô Xuân Quang, Gia Lâm, Hà Nội – 0869116496

HƯNG YÊN

ECORP Hưng Yên:

21 Địa Chất, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên – 0869116496

BẮC NINH

ECORP Bắc Ninh:

Đại học May Công nghiệp – 0869116496

TP. HỒ CHÍ MINH

ECORP Bình Thạnh:

203 Nguyễn Văn Thương, Q. Bình Thạnh – 0961995497

ECORP Quận 10:

497/10 Sư Vạn Hạnh, P.12, Quận 10, TP. HCM – 0961995497

ECORP Gò Vấp: 

41/5 Nguyễn Thái Sơn, P4, Gò Vấp – 028. 66851032

Cập nhật thông tin chi tiết về Thì Tương Lai Hoàn Thành Cấu Trúc Ngữ Pháp &Amp; Bài Tập / 2023 trên website Nhatngukohi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!