Xu Hướng 9/2023 # Học Lập Trình Vba Excel Cấp Tốc Từ Căn Bản Đến Nâng Cao Qua Tình Huống Thực Tế 12/2023 # Top 17 Xem Nhiều | Nhatngukohi.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Học Lập Trình Vba Excel Cấp Tốc Từ Căn Bản Đến Nâng Cao Qua Tình Huống Thực Tế 12/2023 # Top 17 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Học Lập Trình Vba Excel Cấp Tốc Từ Căn Bản Đến Nâng Cao Qua Tình Huống Thực Tế 12/2023 được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Nhatngukohi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

LẬP TRÌNH VBA EXCEL TỪ CĂN BẢN ĐẾN NÂNG CAO – VBA EXCEL FOR BEGINNERS KHÓA HỌC VBA EXCEL CẤP TỐC QUA 10 TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

VBA Excel Cấp Tốc Bài 1 – Lọc Dữ Liệu Nhiều Điều Kiện Với Advanced Filter

VBA Excel Cấp Tốc Bài 2 – In Bảng Cửu Chương

VBA Excel Cấp Tốc Bài 3 – In Ấn Nhanh Hàng Loạt

VBA Excel Cấp Tốc Bài 4 – Xóa Tự Động Hàng Loạt Sheets Không Active

VBA Excel Cấp Tốc Bài 5 – Copy File Từ Một Thư Mục Sang Thư Mục Khác

VBA Excel Cấp Tốc Bài 6 – Hướng Dẫn Sử Dụng Record Macro Trong Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

VBA Excel Cấp Tốc Bài 7 – Cách Gộp Nhiều File Excel Vào Một File Duy Nhất

VBA Excel Cấp Tốc Bài 8 – Cách Tạo Checkbox Hàng Loạt Trong Excel

VBA Excel Cấp Tốc Bài 9 – Tự Tạo Hàm Excel Riêng

PHẦN I. VBA CĂN BẢN TRONG EXCEL

Bài 01. Làm quen VBA EXCEL,tạo và chạy một bản ghi Macro trong VBA EXCEL Bài 02. Cửa sổ soạn thảo và chỉnh sửa Code VBA trong VBA EXCEL

Bài 03. Điều khiển đối tượng Cells, Ranges trong VBA EXCEL

Bài 04. Điều khiển đối tượng Worksheets trong VBA EXCEL

Bài 05. Điều khiển đối tượng Workbook trong VBA EXCEL

​​Bài 06. Biến và hằng trong VBA EXCEL

Biến trong VBA EXCEL

Hằng trong VBA EXCEL

Bài 07. Vòng lặp For Next, Do While, Do Until, For Each Next trong VBA EXCEL

For Next trong VBA EXCEL

For Each trong VBA EXCEL

Do Until trong VBA EXCEL

Do While trong VBA EXCEL

Bài 08. Cấu trúc điều kiện If Then Else trong VBA EXCEL

Bài 09. Câu lệnh điều kiện Select case trong VBA EXCEL

Bài 10. For Next, For Each Next trong VBA EXCEL và các ví dụ cho người bắt đầu

For Next trong VBA EXCEL

For Each Next trong VBA EXCEL

Các ví dụ ứng dụng trong VBA EXCEL

Bài 11. Hàm tự tạo trong VBA EXCEL Bài 12. Điều khiển hộp thoại MsgBox, InputBox trong VBA EXCEL

MsgBox trong VBA EXCEL

InputBox trong VBA EXCEL

Bài 13. Lỗi và Cách bẫy, xử lý lỗi trong VBA EXCEL

Type Mismatch

Debugger

Compile VBAProject

Run To Cursor

On Error Resume Next

On Error Goto

Bài 14. Cách chạy và gán một Macro cho nút bấm trong VBA EXCEL

Bài 15. Tạo Add-in sử dụng cho EXCEL trong VBA EXCEL

Đọc số thành chữ với các loại bảng mã trong Excel

Hàm tính tổng các ô cùng màu

Hàm tách số trong chuỗi

Bài 16. Lưu và sử dụng một File chứa VBA trong VBA EXCEL

Bài 17. Lập trình sự kiện trong VBA Excel

Selecttion Change, Change trong VBA EXCEL

After Save, Before Save trong VBA EXCEL

Open, Close trong VBA EXCEL

Activate, Deactivate trong VBA EXCEL

Bài 18. Trích lọc tự động với VBA EXCEL

Bài 20. Hàm InStr, InStrRev bổ sung tuyệt vời cho hàm Left, Right trong VBA EXCEL

Bài 21. UserForm và lập trình với các đối tượng của UserForm trong VBA EXCEL

ComboBox trong VBA EXCEL

TextBox trong VBA EXCEL

ListBox trong VBA EXCEL

Button trong VBA EXCEL

Lable trong VBA EXCEL

Tabtrip và MultiePage trong VBA EXCEL

OptionButton trong VBA EXCEL

CheckBox trong VBA EXCEL

Scrool trong VBA EXCEL

SpinButton trong VBA EXCEL

Frame trong VBA EXCEL

Chèn hình trong VBA EXCEL

PHẦN II: VBA NÂNG CAO TRONG EXCEL

Bài 1. Mảng và các thuật toán với mảng trong VBA EXCEL

Khai báo mảng trong VBA EXCEL

a. Tìm hiểu về Dim, Redim, Redim Preseve trong VBA EXCEL

b. Tìm hiểu về kích thước mảng với Resize trong VBA EXCEL

Gán giá trị cho mảng trong VBA EXCEL

a. Gán dữ cho Mảng từ dữ liệu từ một vùng trong VBA EXCEL

b. Sử dụng For Next, For Each gán dữ liệu cho mảng trong VBA EXCEL

Lấy dữ liệu từ mảng trong VBA EXCEL

Mảng một chiều trong VBA EXCEL

Mảng hai chiều trong VBA EXCEL

Mảng động trong VBA EXCEL

Mảng tĩnh trong VBA EXCEL

Các phương thức của mảng trong VBA EXCEL

Bài 2. Dictionnary trong VBA EXCEL- Tổng hợp hàng trăm ngàn dòng chưa đến 1 giây

Thiết lập môi trường cho Dictionnary

Khai báo sớm, khai báo muộn cho Dictionnary

Key và Item trong Dictionnary

Các phương thức của Dictionnary

a. Add

b. Exists

c. Count

d. Remove

Sử dụng vòng lặp For Next duyệt và nặp dữ liệu cho Dictionnary

Sử dụng For Each để duyệt và lấy dữ liệu từ Dictionnary vào Mảng

Bài tập thực hành

a. Tổng hợp dữ liệu b. Lấy dữ liệu duy nhất c. Test tốc độ siêu nhanh khi sử dụng Dictionnary

Bài 3. Colecttion trong VBA EXCEL và bài toán tốc độ nhanh so với Dictionnary

Bài 4. ADO SQL trong VBA EXCEL

Thiết lập môi tường sử dụng ADO

Khai báo sớm và khai báo muộn cho ADO

Thiết lập kết nối

Mở kết nối

Sử dụng các từ khóa SQL

SQL Select

SQL Select Distinct

SQL Where

SQL And, Or, Not

SQL Order By

SQL Insert Into

SQL Null Values

SQL Select Top

SQL Min and Max

SQL Count, Avg, Sum

SQL Like

SQL Wildcards

SQL In

SQL Between

SQL Aliases

SQL Joins

SQL Inner Join

SQL Left Join

SQL Right Join

SQL Full Join

SQL Union

SQL Group By

SQL Having

SQL Exists

SQL Select Into

SQL Insert Into Select

Bài tập Thực hành

Ghi dữ liệu từ Sheet này sang Sheet khác

Đọc dữ liệu từ Workbook đang đóng

Ghi dữ liệu vào Workbook đang đóng

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet vào một Sheet

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều File đang đóng

Tổng hợp dữ liệu duy nhất

Bài 5: Kỹ thuật lập trình kết hợp Mảng(Array), Dictionnary, ADO trong tổng hợp dữ liệu

PHẦN III: MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 1. FileSystemObject(FSO) xử lý Driver, File, Folder trong VBA EXCEL

Khởi tạo kích hoạt công cụ FSO

Các phương thức phổ biến a. CreateFolder (dùng để tạo 1 thư mục mới) b. DeleteFolder (dùng để xóa 1 thư mục có sẵn) c. FolderExists (dùng để kiểm tra xem thư mục có tồn tại hay không) d. CopyFolder (dùng để copy 1 folder từ nơi này đến nơi khác) e. GetParentFolderName (dùng để lấy tên thư mục mẹ của 1 Folder hoặc của 1 file) f. GetAbsolutePathName (dùng để lấy tên đường dẫn đầy đủ của 1 file hoặc 1 thư mục) g. GetBaseName (dùng để lấy tên của 1 file không kèm theo phần mở rộng) h. GetExtensionName (dùng để lấy phần mở rộng của 1 file) i. CopyFile (dùng để copy file(s) từ 1 thư mục đến thư mục khác) j. DeleteFile (dùng để xoá 1 file có thuộc tính ẩn hoặc không ẩn) k. FileExists (dùng để kiểm tra sự tồn tại của 1 tập tin) l. CreateTextFile (dùng để xuất dữ liệu thành 1 file dạng txt) m. OpenTextFile (dùng để mở 1 file txt)

Chuyên đề 2: Sử dụng Dir, Path tìm đường dẫn cho File, Folder, ổ đĩa trong VBA EXCEL

Chuyên đề 3: Thêm Nút lệnh vào Menu Ribbon trong VBA EXCEL

PHẦN IV: BÀI TẬP ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÔNG VIỆC VỚI VBA EXCEL

Khóa Học Lập Trình Vba Trong Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

VBA hay còn gọi là Visual Basic of APPlications là một trong những ngôn ngữ lập trình tích hợp với Excel nói riêng và công cụ Offile nói chung. Với khả năng có thể tự động hóa cao mang lợi nhiều lợi ích cho người dùng như có thể giải quyết những bài toán phức tạp nhất một cách đơn giản.

Với bài viết này, Blog học Excel online sẽ giới thiệu đến các bạn khóa học VBA Excel Online với chuyên gia Thạc Sỹ Nguyễn Đức Thanh là một trong những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn một cách tận tình và chi tiết nhất.

Thông tin khoá học VBA Excel online: Giới thiệu chung:

Với khoá học này, bạn sẽ dạy Excel làm việc cho bạn …

Excel được cài đặt trên hơn 750 triệu máy tính trên thế giới, phần lớn người làm việc với Excel chỉ biết những chức năng và công cụ cơ bản.

Trong khoá học này, bạn sẽ được học cách dạy Excel làm việc cho bạn, làm khi bạn muốn. Từ việc tạo ra những báo cáo lặp đi lặp lại, định dạng các bảng tính, copy dữ liệu đến những công việc phức tạp hơn như là tách, gộp, tổng hợp và phân tích dữ liệu một cách hoàn toàn tự động.

Hãy thử tưởng tượng, bạn làm trong ngân hàng với hơn 100 chi nhánh, mỗi chi nhánh sẽ gửi báo cáo cho bạn khi đến kì, nhiệm vụ của bạn là tổng hợp tất cả những báo cáo này vào 1 sheet để có thể tạo ra 1 báo cáo tổng hợp. Việc copy báo cáo bằng tay sẽ tốn của bạn ít nhất 4 – 8 tiếng làm việc, trong khi VBA sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian này xuống ít hơn 1 phút.

VBA là một ngôn ngữ đi kèm với Excel, bạn không cần cài đặt thêm gì trên máy tính để có thể sử dụng được VBA! Trong khoá học này, tôi sẽ giúp bạn có thêm một kĩ năng quan trọng để làm cho công việc của bạn hiệu quả hơn 200%, sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng giờ công làm báo cáo. Không những thế, bạn còn có thể được tăng lương hay thăng chức khi làm việc hiệu quả như vậy!

Hãy bấm nút đăng ký và hẹn sớm gặp lại bạn trong khoá học!

Đối tượng mục tiêu

Chuyên viên văn phòng: kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng

Quản trị công ty, trường học, bệnh viện, và các cơ quan hành chính khác

Kỹ sư công trình xây dựng

Sinh viên các trường kinh tế, kĩ thuật

Hiệu quả đầu ra qua khóa học lập trình VBA trong Excel:

Sau khi học xong khoá học này:

Bạn có kiến thức vững vàng về VBA cơ bản

Có thể sử dụng những tác vụ xử lý dữ liệu trên Sheet cũng như trong mảng hoặc tập hợp của VBA

Có khả năng tự viết chương trình lọc dữ liệu theo điều kiện dựa trên 1 cột hay nhiều cột

Lập trình form để tăng độ chính xác khi nhập liệu trong Excel

Đủ khả năng để lập trình, tự xây dựng phần mềm phục vụ công việc

Áp dụng VBA nâng cao hiệu quả công việc

Chuyên viên tư vấn giải pháp, phần mềm hệ thống tại tập đoàn KPMG, Đức. Linkedin

Giảng viên của các khoá học:’

EX101 – Excel từ cơ bản đến nâng cao

IM101 – Ứng dụng Excel vào công việc quản lý kho hàng

Nhiều khoá học online khác

Giảng dạy tại trung tâm báo cáo số liệu (BICC), ngân hàng Việt Nam thịnh vượng – VPBank

Giảng dạy cho phòng KHDN, ngân hàng VietinBank

Học thử 12 bài đầu tiên: Nội dung toàn bộ khoá học VBA Excel online:

01 – Mở thẻ Developer 02 – Ghi 1 macro, cách chạy macro từ VBE 03 – Cách chạy macro từng dòng 04 – Lưu và mở file excel có chứa macro 05 – Loại bỏ code VBA trong Excel 06 – Export và Import code VBA từ file Excel này sang file Excel khác 07 – Tạo mới module trong VBA 08 – Cơ bản về đối tượng Range trong VBA 09 – Cách gán macro vào nút để chạy 10 – Tiếp tục với đối tượng Range, điền dữ liệu text bằng VBA 11 – Thuộc tính Text, Value, Row, Column của đối tượng Range 12 – Dùng code vba để điền và định dạng dữ liệu 13 – Dùng VBA để làm việc với Name Range, giới thiệu về ClearContents và ClearFormats 14 – Sử dụng thuộc tính formula nâng cao 15 – Đối tượng Cells ở trong Excel 16 – Ôn tập về đối tượng Range, cách tham chiếu đến bảng tính 17 – Sử dụng kết hợp đối tượng Range và Cells 18 – Hàm offset 19 – Cấu trúc With và End With 20 – Đọc ghi dữ liệu từ Range tới Range 21 – Biến số và kiểu dữ liệu 01 22 – Biến số và kiểu dữ liệu 02 – Boolean, giá trị mặc định của biến số 23 – Biến số và kiểu dữ liệu 03 – String 24 – Function, cách viết Function, tham số tuỳ chọn 25 – Copy Range, PasteSpecial 26 – Đối tượng Workbook 27 – Đối tượng Workbook, đóng mở lưu Workbook 28 – Đối tượng Workbook, mở read-only, tạo workbook mới 29 – Đối tượng workbook, kiểm tra workbook có tồn tại không 30 – Đối tượng workbook, copy sao chép workbook đang đóng 31 – Đối tượng Worksheet 32 – Đối tượng Worksheets 33 – Sử dụng object browser để tra cứu trong VBA 34 – Cách khai báo và sử dụng biến toàn cục – Public 35 – Cách khai báo biến cục bộ – Private 36 – Cách khai báo và sử dụng biến Static 37 – Một số toán tử trong VBA 38 – Các toán tử Logic trong VBA 39 – Cấu trúc điều khiển IF đơn giản 40 – Cấu trúc điều khiển IF nâng cao 41 – Vòng lặp For 42 – Vòng lặp for each 43 – Vòng lặp For – Sử dụng Exit For 44 – Vòng lặp do while loop 45 – Vòng lặp do until 46 – Mảng trong VBA 47 – Mảng trong VBA, mảng tĩnh, mảng động 48 – Mảng trong VBA – sử dụng hàm split 49 – Mảng trong VBA, sử dụng vòng lặp, tạo số ngẫu nhiên 50 – Mảng trong VBA, đặt lại dữ liệu – erase value 51 – Mảng trong VBA, sử dụng erase với mảng động 52 – Mảng trong VBA, sử dụng redim preserve thay đổi kích thước của mảng 53 – Mảng trong VBA, dùng mảng làm tham số cho function 54 – Mảng trong VBA, viết function trả về dạng array 55 – Mảng 2 chiều, cách khai báo và lặp 56 – Đọc dữ liệu từ sheet vào mảng 57 – Ghi dữ liệu từ mảng VBA vào bảng tính Excel 58 – Ghi dữ liệu ra mảng, sử dụng resize 59 – Một số hàm toán học hay sử dụng trong VBA 60 – Một số hàm kiểm tra dữ liệu trong VBA 61 – Một số hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu trong VBA 62 – Một số hàm xử lý chuỗi trong VBA 63 – Hàm xử lý ngày, tháng, giờ trong VBA 64.1 – BT liệt kê các sheet trong bảng tính 64.2 – GBT liệt kê các sheet trong bảng tính 65.1 – BT liệt kê tên sheet, ghi ra bảng tính 65.2 – GBT liệt kê tên sheet, ghi ra bảng tính 66 – Tách các sheets trong 1 file excel ra nhiều file excel 67.1 – BT Tìm dòng cuối hoặc cột cuối có chứa dữ liệu 67.2 – GBT Tìm dòng cuối, cột cuối có chứa dữ liệu trong bảng tính 68.1 – BT Tạo nhiều sheets theo tên có sẵn 68.2 – GBT Tạo nhiều sheets theo tên có sẵn 69 – Sử dụng Inputbox ở trong VBA để tương tác với người dùng 70 – Tổng quan về lỗi và xử lý lỗi trong VBA 71 – Ví dụ về bẫy lỗi cơ bản trong VBA 72 – Quản lý lỗi bằng On Error 73 – Tại sao cần có exit sub trước label lỗi 74 – Bẫy lỗi và thử lại trong VBA 75 – Đối tượng collection (tập hợp) trong VBA 76 – Làm quen với tập hợp (Collection) trong VBA 77 – Khai báo, sử dụng và xoá thành phần của tập hợp 78 – Thêm phần tử vào collections trong VBA 79 – Tập hợp không cho phép thay đổi giá trị của phần tử 80 – Sử dụng key trong tập hợp 81 – Kiểm tra key có tồn tại trong Collection không 82 – Tính không trùng lặp của key trong tập hợp 83 – Lọc dữ liệu bằng VBA với 1 điều kiện 84 – Mở rộng ví dụ lọc dữ liệu với 2 hay nhiều điều kiện 85 – Mở rộng ví dụ lọc điều kiện ở nhiều cột 86 – Sử dụng mảng trong điều kiện lọc 87.1 – BT Lọc dữ liệu theo cột và copy ra sheet mới 87.2 – GBT Lọc dữ liệu theo cột và copy ra sheet mới 88.1 – BT Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheets thành phần vào 1 sheet 88.2 – GBT Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheets thành phần vào 1 sheet 89.1 – BT Xoá dòng trống bằng VBA 89.2 – GBT Xoá dòng trống bằng VBA 90.1 – BT Sắp xếp dữ liệu bằng VBA 90.2 – GBT Sắp xếp dữ liệu bằng VBA 91 – Giới thiệu Userform 92.1 – Hoàn thành thiết kế UserForm để nhập liệu 92.2 – Hoàn thành userform – ghi dữ liệu từ userform xuống sheets 92.3 – Chuyển dữ liệu userform xuống bảng tính với định dạng số 92.4 – Điền dữ liệu mặc định giúp việc nhập liệu dễ dàng hơn 92.5 – Kiểm tra dữ liệu nhập vào bằng form, đảm bảo nhập đủ dữ liệu 92.6 – Đảm bảo mã số nhập vào qua userform là duy nhất 93.1 – Hiện ảnh trên form 93.2 – Biểu đồ động trên form 93.3 – Thiết lập biểu và import dữ liệu biểu đồ động 93.4 – Hoàn thành biểu đồ động trên form

Tài Liệu Miễn Phí Học Vba Excel Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao

Tài liệu miễn phí học VBA Excel từ cơ bản tới nâng cao Học VBA Excel sẽ giúp bạn tự động hóa công việc mang lợi nhiều lợi ích, có thể giải quyết những bài toán phức tạp nhất một cách đơn giản.

Visual Basic for Applications thường được gọi tắt là VBA- ngôn ngữ lập trình định hướng đối tượng cho các ứng dụng. Bằng cách học VBA Excel trong ứng dụng Excel, bạn có thể xây dựng các giải pháp và chương trình tùy chỉnh để tăng khả năng của các ứng dụng.

Microsoft Excel là một công cụ mạnh để trình bày và phân tích. Macro là một trong những thế mạnh của Excel. Kể từ khi ra đời, Excel luôn là chương trình bảng tính có cài ngôn ngữ macro linh hoạt và bao quát nhất trong các phần mềm bảng tính.

VBA đã được mở rộng và thay thế trên khả năng của ngôn ngữ macro đặc trưng như WordBasic của Word và luôn được ứng dụng để điều khiển những khía cạnh của ứng dụng chủ, kể cả sử dụng nét riêng biệt về giao diện cho người sử dụng như các toolbar và menu làm việc với các hình thái hoặc hộp thoại tùy ý. VBA tạo ra ODF – một trong các bộ lọc xuất nhập cho các định dạng tập tin khác nhau.

Không phải là một chương trình độc lập, VBA chỉ chạy trong một ứng dụng chủ. Nó có thể được dùng để điều khiển 1 ứng dụng từ 1 OLE tự động như tạo 1 bản báo cáo bằng Word từ dữ liệu trong Excel.

Bạn cần học cách làm việc với Visual Basic để viết Macros trong Excel. Không những áp dụng được trong Excel mà kiến thức bạn học về Visual Basic còn sử dụng cho các phần mềm Microsoft khác. Thứ hai bạn học cách sử dụng Excel. Việc bạn có thể nắm vững cách sử dụng bảng tính Excel, bạn càng xây dựng hiệu quả các macros.

Với lợi thế của VBA như vậy thì lựa chọn một học VBA Excellà lựa chọn đúng đắn cho mọi người.

Nhiều người khi sử dụng VBA đều cho rằng công viêc của họ được xử lý nhanh chóng, dễ dàng hơn và mang đến hiệu suất làm việc cao trong văn phòng mà họ nhiều khi nghĩ rằng nó không thể xảy ra. Bởi vậy nếu bạn có kiến thức về Excelthì bạn sẽ cảm thấy mỗi ngày công việc trải qua dễ dàng hơn nhiều.

Sử dụng VBA trong Excel có thể tự động hóa các nhiệm vụ, hệ thống hóa các nhiệm vụ được lặp lại nhiều lần để bắt nó viết lệnh rõ ràng cho Excel.

Bạn có thể sử dụng VBA Excel để xây dựng bộ thủ tục mới để phân tích dữ liệu của bạn, sau đó sử dụng các khả năng biểu đồ trong Excel để hiển thị các kết quả, thực hiện các công việc lặt vặt có kết hợp với các ứng dụng Excel Office như Microsoft Access,

Với những chia sẻ trên, chắc các bạn đã hiểu hơn về VBA – Excel rồi. Nếu bạn làm trong lĩnh vực địa chất, xây dựng, giao thông, tài chính, kế toán…bạn thường xuyên phải sử dụng Excel trong công việc của mình. Còn gì tuyệt vời hơn nếu bạn biết thêm về VBA.

Vậy bạn có muốn làm việc thông minh hơn nhờ VBA trong excel không?

Bạn có thể học VBA Excel theo video miễn phí của chuyên gia tại Stanford theo link sau đây: http://bit.ly/2ZlB61W

Cách Sử Dụng Lệnh If Trong Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Công thức hàm IF khá là đơn giản và dễ hiểu, cụ thể được chia làm hai loại:

Hàm IF cơ bản

Công thức: =IF(logical_test,”Value_IF_TRUE”,”Value_IF_FALSE”)

logical_test là điều kiện xét. Nếu thỏa mãn điều kiện thì hàm sẽ trả về giá trị đúng là Value_IF_TRUE, nếu không thỏa điều kiện thì hàm trả về giá trị sai tức là Value_IF_FALSE.

Hàm IF nâng cao hay hàm IF lồng nhau

Trong thực tế tính toán, ta sẽ có hơn 1 điều kiện để xét cho ra một kết quả nào đó. Người ta có thể kết hợp nhiều hàm IF với nhau còn gọi là hàm IF lồng hay hàm IF nhiều điều kiện.

Công thức: =IF(logical_test_1,”Value_IF_TRUE_1”,IF(logical_test_2,”Value_IF_TRUE_2”,”Value_IF_FALSE_3”))

Tức là ta có thể hiểu:

Nếu thỏa điều kiện 1 thì trả về giá trị 1, nếu không thỏa xét tiếp điều kiện 2.

Những điều cần nhớ khi sử dụng hàm IF nâng cao

Hàm IF nhiều điều kiện khá đơn giản để sử dụng. Tuy nhiên nhiều người vẫn hay mắc phải các lỗi khi không để ý. Để cải thiện công thức hàm IF lồng nhau và tránh những lỗi thông thường, hãy luôn nhớ 3 điều cơ bản sau:

Trong Excel 2007-2023, bạn có thể kết hợp đến 64 điều kiện. Tuy nhiên, trong các phiên bản cũ hơn, cụ thể từ Excel 2003 về trước, bạn chỉ có thể dùng tối đa 7 điều kiện.

Luôn xét tới thứ tự các điều kiện trong công thức hàm IF nhiều điều kiện – nếu điều kiện đầu tiên đúng, những điều kiện phía sau sẽ không được xét tới.

Nếu công thức của bạn có nhiều hơn 5 chức năng hàm IF, hãy chuyển qua các công thức tối ưu hơn.

Xét các ví dụ từ cơ bản đến nâng cao

Ví dụ 1: Sử dụng hàm IF đơn giản

Điều kiện: Điểm số lớn hơn hoặc bằng 5

Giá trị 1: Đỗ

Giá trị 2: Trượt

D7 là ô chứa giá trị điểm số.

Sử dụng hàm IF cơ bản

Ví dụ 2: Sử dụng hàm IF lồng nhau

Giả sử bạn có một danh sách học sinh ở cột A và điểm số tương ứng ở cột B, bạn muốn phân loại ra theo những điều kiện sau:

Excellent: trên 249

Good: từ 200 đến 249

Satisfactory: từ 150 đến 199

Poor: dưới 150

Để phân loại kết quả tự động dựa vào số điểm ở cột B, bạn cần dùng hàm IF nhiều điều kiện. Công thức hàm IF ở hàng C2 của Brian sẽ như sau:

Và đây là kết quả:

Đánh giá bài viết này

Khóa Học Marketing Online Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

1. Lợi ích khóa học marketing online mang lại cho học viên

Sau khóa học, mọi học viên đều có thể tự lên kế hoạch cho chiến lược Marketing Online của mình. Trung tâm cam kết mọi học viên đều có thể tự lập chiến lược Marketing Online nếu tham gia đầy đủ các buổi học và học tập trung, học thực sự, học hết mình. Khi đã nắm vững và triển khai được kế hoạch Marketing Online bạn sẽ nhận ra lợi ích bất ngờ của hình thức kinh doanh này.

Tiếp cận chính xác đến từng khách hàng

Tối ưu hóa chi phí

Hiệu quả có thể đo lường được

Tương tác thân thiện và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng

Thay đổi linh hoạt kế hoạch kinh doanh phù hợp với phản hồi của khách hàng

Tiếp cận khách hàng nhanh, mọi lúc, mọi nơi.

2. Hiệu quả của khóa học marketing online 2.1. Phương thức triển khai

Khóa học Marketing Online sẽ giúp bạn nhận ra Marketing online sử dụng chủ yếu các thiết bị số hóa và internet. Bởi vậy có thể thấy lượng khách hàng tiếp cận bằng Marketing Online nhiều hơn. Bên cạnh đó, Marketing truyền thống chủ yếu sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng như báo, đài, tv, lượng tiếp cận khách hàng giảm đáng kể.

2.2. Về lượng khách hàng

Một khóa học Marketing Online là cần thiết đối với mỗi người nuôi ước mơ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Bởi với công nghệ hiện đại các chiến dịch marketing online luôn target mục tiêu rất rõ ràng và chính xác. Ngược lại marketing truyền thống lại không thể lựa chọn nhóm đối tượng khách hàng cho chiến dịch một cách cụ thể.

2.3. Về ý kiến phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ

Không thể phủ nhận sự truyền tải thông tin nhanh đến bất ngờ của các chiến lược Marketing Online. Bởi vậy các ý kiến phản hồi của khác hàng sẽ được hồi đáp ngay tức khắc.

2.4. Về chi phí

Marketing online giúp tiết kiệm chi phí hơn nhiều trong khi hiệu quả mà nó mang lại trong việc thúc đẩy bán hàng, quảng bá doanh nghiệp lại rất cao. Bởi vậy hãy tham gia ngay một khóa học Marketing Online ngắn hạn để sở hữu chiến lược Marketing hoàn hảo cho chính mình.

2.5 Về mặt không gian và thời gian

Marketing truyền thống thường bị giới hạn về địa lý cũng như thời gian triển khai. Còn Internet Marketing có thể tiếp cận khách hàng mọi lúc mọi nơi. Bất cứ lúc nào người dùng truy cập internet là sản phẩm, dịch vụ của bản có thể giới thiệu đến họ.

3. Nội dung khóa học marketing online tại Soka

Tại SOKA chúng tôi luôn mang đến cho học viên những trải nghiệm thú vị về khóa học Marketing Online. Cùng trung tâm đào tạo marketing SOKA chia sẻ để thành công bởi Internet Marketing là xu hướng kinh doanh thời hiện đại. Những nội dung chính trong khóa học Marketing Online mà Soka muốn giới thiệu đến các bạn.

Phân tích sản phẩm, dịch vụ, ngành hàng

Xây dựng nội dung website

Thiết kế hình ảnh và video bằng điện thoại

Quảng bá sản phẩm và kinh doanh trên sàn TMDT

Đăng ký ngay khóa học tại: https://soka.edu.vn/khoa-hoc-marketing

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SOKA

Địa chỉ: Số 38D, phố Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0969.530.580 / 0932.287.295

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi luôn chào đón bạn!

Học Java Cơ Bản Và Nâng Cao,Tự Học Lập Trình Java Cơ Bản Hay Nhất

Java là ngôn ngữ lập trình máy tính có tính chất hướng đối tượng, dựa trên các lớp, thường được sử dụng cho các hệ thống có tính độc lập cao. Nó được sử dụng để hướng tới các lập trình viên viết ứng dụng “write one, run everywhere” (viết một lần, chạy mọi nơi, nghĩa là đoạn code Java sau khi được biên dịch có thể chạy được trên tất cả các nền tảng hỗ trợ Java mà không cần phải được biên dịch lại. Các ứng dụng Java sau khi đã được biên dịch thành bytecode có thể chạy trên bất kỳ máy ảo Java nào (Java virtual machine)

Cho đến năm 2023, Java là một trong những ngôn ngữ được dùng phổ biến nhất trên thế giới, đặc biệt cho các úng dựng web client- server. Theo thống kê trên thế giới có khoảng 9 triệu lập trình viên Java

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Trong năm 2023, giá khóa học chỉ còn 200k, liên hệ facebook admin chúng tôi để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Giới thiệu khóa học

Regular Expression trong Java, cách validate email và cách trường đặc biệt.

Vòng lặp for trong Java, với các bài toán in hình đặc biệt

Constructor 2- Thực hành quản lý tài khoản ngân hàng.

Package, cách tạo file Jar, import file Jar trong Java.

Xử lý BLOB data (cách ghi dữ liệu file vào Database) trong JDBC

Collection Set trong Java, ý nghĩa hàm hashCode và equals trong Java

Collection trong Java- Thực hành bài tập quản lý việc đặt ghế trong rạp phim.

Java cơ bản Khái niệm Hướng đối tượng File và I/O trong Java Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) Cấu trúc dữ liệu trong Java Collection trong Java Java nâng cao Inner Class trong Java Chuyển đổi dữ liệu trong Java

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.

Để hiểu sâu hơn các khái niệm được trình bày trong loạt bài này, mời bạn tham khảo loạt bài: Ví dụ Java. Tại đây chúng tôi cung cấp hơn 250 ví dụ được sử dụng phổ biến trong khi thực hành về Java. Bạn tham khảo loạt bài Ví dụ về Java này để thấy dễ dàng hơn khi học về Java.

Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.

Cập nhật thông tin chi tiết về Học Lập Trình Vba Excel Cấp Tốc Từ Căn Bản Đến Nâng Cao Qua Tình Huống Thực Tế 12/2023 trên website Nhatngukohi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!