Xu Hướng 1/2023 ❤️ Bảng Giá Bạc Ngày Hôm Nay ❣️ Top View

Bảng giá trang sức bạc

Nhẫn bạc

Nhẫn Hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Goddesses 0000W000006
310.250  đ
365.000  đ (-15%)
Nhẫn Hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Goddesses 0000C000006
378.250  đ
445.000  đ (-15%)
Nhẫn Hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Goddesses 0000C000005
675.750  đ
795.000  đ (-15%)
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ Active XMXMW000001
327.250  đ
385.000  đ (-15%)
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060069
832.500  đ
925.000  đ (-10%)
21 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060070
886.500  đ
985.000  đ (-10%)
14 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Nàng Thu XM00W000056
311.500  đ
445.000  đ (-30%)
210 đã bán
Nhẫn bạc PNJSilver hình hoa văn 0000A060008
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
17 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NH00Y000001
420.750  đ
495.000  đ (-15%)
30 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ PM00Y000001
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
24 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NH00Y000001
488.750  đ
575.000  đ (-15%)
71 đã bán
Nhẫn Bạc PNJ STYLE x CHOU CHOU 0000Y000084
488.750  đ
575.000  đ (-15%)
29 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NHZTY000001
378.250  đ
445.000  đ (-15%)
23 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp PNJ STYLE x CHOU CHOU NHXMW000001
420.750  đ
495.000  đ (-15%)
57 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp PNJ STYLE x CHOU CHOU 0000S000001
420.750  đ
495.000  đ (-15%)
101 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp PNJ STYLE x CHOU CHOU NH00Y000003
420.750  đ
495.000  đ (-15%)
38 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NHNHY000001
361.250  đ
425.000  đ (-15%)
39 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NH00Y000002
420.750  đ
495.000  đ (-15%)
22 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ Goddesses ZTZTY000001
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
7 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ Goddesses ZTMXW000001
590.750  đ
695.000  đ (-15%)
28 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Goddesses 0000Y000015
381.500  đ
545.000  đ (-30%)
26 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060048
591.500  đ
845.000  đ (-30%)
24 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060045
416.500  đ
595.000  đ (-30%)
38 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060044
451.500  đ
645.000  đ (-30%)
37 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060050
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
37 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060046
416.500  đ
595.000  đ (-30%)
20 đã bán
Nhẫn bạc đính Ngọc trai PNJSilver PFXMW000005
822.500  đ
1.175.000  đ (-30%)
65 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060051
696.500  đ
995.000  đ (-30%)
26 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060047
591.500  đ
845.000  đ (-30%)
16 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XM00W000001
335.750  đ
395.000  đ (-15%)
66 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000W000005
335.750  đ
395.000  đ (-15%)
63 đã bán
Nhẫn bạc nam đính đá PNJSilver XM00W060002
597.000  đ
995.000  đ (-40%)
49 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ 0000H000007
521.500  đ
745.000  đ (-30%)
34 đã bán
Nhẫn bạc STYLE By PNJ 0000W000050
416.500  đ
595.000  đ (-30%)
101 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMW000033
625.500  đ
695.000  đ (-10%)
133 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver khoen tròn kết đai cách điệu XMXMW060015
315.000  đ
525.000  đ (-40%)
63 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XM00W060007
597.000  đ
995.000  đ (-40%)
70 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000009
276.500  đ
395.000  đ (-30%)
31 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000006
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
49 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060036
657.000  đ
1.095.000  đ (-40%)
22 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW060034
645.000  đ
1.075.000  đ (-40%)
29 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE By PNJ XM00X000009
535.500  đ
765.000  đ (-30%)
71 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000W000004
400.500  đ
445.000  đ (-10%)
48 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060035
753.000  đ
1.255.000  đ (-40%)
42 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver hở đai cách điệu XMXMW060018
297.000  đ
495.000  đ (-40%)
60 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá ECZ STYLE By PNJ DNA XM00X000010
451.500  đ
645.000  đ (-30%)
83 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ DNA 0000H000006
801.500  đ
1.145.000  đ (-30%)
14 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ DNA XMXMX000004
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
103 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000031
357.000  đ
595.000  đ (-40%)
86 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver ZTMXX000002
447.000  đ
745.000  đ (-40%)
49 đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA 0000C000001
381.500  đ
545.000  đ (-30%)
32 đã bán
Nhẫn bạc PNJSilver 0000A060007
346.500  đ
495.000  đ (-30%)
18 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ DNA XM00X000008
451.500  đ
645.000  đ (-30%)
65 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ DNA XM00W000034
262.500  đ
375.000  đ (-30%)
184 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XMXMW000024
626.500  đ
895.000  đ (-30%)
208 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver hình Oval đính đá XMXMW060008
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
155 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ ZTMXW000003
430.500  đ
615.000  đ (-30%)
28 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá ECZ PNJSilver XMXMW000030
465.000  đ
775.000  đ (-40%)
95 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000025
752.500  đ
1.075.000  đ (-30%)
94 đã bán
Nhẫn nam Bạc đính đá PNJSilver ZTZTW000002
409.500  đ
585.000  đ (-30%)
177 đã bán
Nhẫn nam Bạc PNJSilver 0000W000047
444.500  đ
635.000  đ (-30%)
101 đã bán
Nhẫn Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000029
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
154 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver XMXMC060000
521.500  đ
745.000  đ (-30%)
212 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver XMXMH060001
472.500  đ
675.000  đ (-30%)
145 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver XMXMW060003
381.500  đ
545.000  đ (-30%)
161 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE By PNJ NH00X000001
381.500  đ
545.000  đ (-30%)
137 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver hình cánh hoa XMXMH060000
416.500  đ
595.000  đ (-30%)
97 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver hình họa tiết đan xen XMXMW060004
472.500  đ
675.000  đ (-30%)
138 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver hình họa tiết đan xen XMXMH060002
472.500  đ
675.000  đ (-30%)
93 đã bán
Nhẫn Bạc PNJSilver Xmas Collection 0000Y000062
521.500  đ
745.000  đ (-30%)
18 đã bán
Nhẫn bạc đính đá STYLE by PNJ DNA XM00W000026
580.500  đ
645.000  đ (-10%)
132 đã bán
Nhẫn bạc đính đá Disney|PNJ Mickey ZTMXW000001
585.200  đ
665.000  đ (-12%)
186 đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XM00K000170
285.000  đ
475.000  đ (-40%)
500+ đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver 00ZTW060001
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
27 đã bán
Nhẫn Bạc STYLE By PNJ Aura NHXMW000008
339.500  đ
485.000  đ (-30%)
317 đã bán
Nhẫn bạc trẻ em đính đá Disney|PNJ Mickey ZTMXY000001
585.200  đ
665.000  đ (-12%)
219 đã bán
Nhẫn bạc đính đá Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs ZTZTH000003
916.000  đ
1.145.000  đ (-20%)
90 đã bán
Nhẫn bạc đính đá Disney|PNJ Winnie The Pooh XM00C000023
764.000  đ
955.000  đ (-20%)
265 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver hình Mỏ neo SN0000A060005
717.500  đ
1.025.000  đ (-30%)
203 đã bán
Nhẫn nam bạc đính đá PNJSilver hình La bàn ZT00A060001
717.500  đ
1.025.000  đ (-30%)
69 đã bán
Nhẫn nam bạc đính đá PNJSilver XMZTA060000
626.500  đ
895.000  đ (-30%)
177 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver hình con rắn 0000A060004
528.500  đ
755.000  đ (-30%)
141 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver 0000A060003
612.500  đ
875.000  đ (-30%)
133 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver 0000A060002
570.500  đ
815.000  đ (-30%)
306 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver 0000L060000
647.500  đ
925.000  đ (-30%)
261 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver hình La bàn 0000A060001
717.500  đ
1.025.000  đ (-30%)
100 đã bán
Nhẫn nam bạc PNJSilver hình chim đại bàng 0000A060000
717.500  đ
1.025.000  đ (-30%)
122 đã bán
Nhẫn bạc PNJSilver Gem Melting NHXMW000003
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Nhẫn bạc đính đá PNJSilver XM00K000173
318.500  đ
455.000  đ (-30%)
390 đã bán
Nhẫn nam bạc đính đá PNJSilver XM00K000143
393.000  đ
655.000  đ (-40%)
500+ đã bán
Nhẫn hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Goddesses 0000C000004
420.750  đ
495.000  đ (-15%)
12 đã bán
Nhẫn nam bạc đính đá màu đen PNJSilver Friendzone Breaker ZT00K000057
338.800  đ
484.000  đ (-30%)
1000+ đã bán

Bông tai bạc

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ Nàng Thu XM00X000018
378.250  đ
445.000  đ (-15%)
Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ Goddesses PM00Y000002
675.750  đ
795.000  đ (-15%)
Bông tai bạc đính đá PNJSilver XMXMW060096
1.165.500  đ
1.295.000  đ (-10%)
20 đã bán
Bông tai bạc đính đá CZ Style by PNJ Nàng Thu XMXMY000035
590.750  đ
695.000  đ (-15%)
107 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ Sexy XMXMC000030
626.500  đ
895.000  đ (-30%)
18 đã bán
Bông tai hợp kim cao cấp đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NHMXY000001
590.750  đ
695.000  đ (-15%)
31 đã bán
Bông tai hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ Goddesses ZT00Y000001
505.750  đ
595.000  đ (-15%)
39 đã bán
Bông tai hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ Goddesses ZT00W000001
420.750  đ
495.000  đ (-15%)
44 đã bán
Bông tai hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Goddesses 0000Y000008
293.250  đ
345.000  đ (-15%)
47 đã bán
Bông tai Bạc đính đá STYLE by PNJ Goddesses ZTXMH000012
451.500  đ
645.000  đ (-30%)
22 đã bán
Bông tai bạc đính đá Disney|PNJ Beauty and The Beast NHNHW000001
541.200  đ
615.000  đ (-12%)
355 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE by PNJ XM00X000015
584.500  đ
835.000  đ (-30%)
84 đã bán
Bông tai hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000W000002
803.250  đ
945.000  đ (-15%)
31 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ NH00Y000001
528.500  đ
755.000  đ (-30%)
28 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ XM00H000038
738.500  đ
1.055.000  đ (-30%)
118 đã bán
Bông tai bạc STYLE By PNJ 0000C000020
570.500  đ
815.000  đ (-30%)
44 đã bán
Bông tai bạc Ý PNJSilver 0000W000083
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
166 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000041
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
97 đã bán
Bông tai bạc đính đá PNJSilver ZTXMH000009
435.000  đ
725.000  đ (-40%)
59 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver XMXMH000048
542.500  đ
775.000  đ (-30%)
66 đã bán
Bông tai Bạc STYLE by PNJ NHNHX000003
360.500  đ
515.000  đ (-30%)
132 đã bán
Bông tai Bạc STYLE by PNJ XM00W000029
430.500  đ
615.000  đ (-30%)
155 đã bán
Bông tai Bạc đính đá PNJSilver XMXMW000037
626.500  đ
895.000  đ (-30%)
238 đã bán
Bông tai Bạc đính ngọc trai STYLE by PNJ NHNHW000002
437.500  đ
625.000  đ (-30%)
85 đã bán
Bông tai Bạc Style by PNJ NHNHW000003
612.500  đ
875.000  đ (-30%)
89 đã bán
Bông tai bạc đính đá STYLE By PNJ XM00X000012
437.500  đ
625.000  đ (-30%)
173 đã bán
Bông tai bạc đính đá Style by PNJ XMXMW000027
803.250  đ
945.000  đ (-15%)
208 đã bán
Bông tai Bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ XMXMX000004
505.750  đ
595.000  đ (-15%)
151 đã bán
Bông tai Bạc STYLE by PNJ 0000X000002
437.500  đ
625.000  đ (-30%)
81 đã bán
Bông tai bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA XM00W000025
692.750  đ
815.000  đ (-15%)
69 đã bán
Bông tai Bạc STYLE By PNJ 00XMW060007
696.500  đ
995.000  đ (-30%)
83 đã bán
Bông tai Bạc STYLE By PNJ 00XMN060000
696.500  đ
995.000  đ (-30%)
84 đã bán
Bông tai bạc đính đá màu đỏ PNJSilver Fantasia XMZTK000011
345.000  đ
575.000  đ (-40%)
411 đã bán
Bông tai trẻ em bạc đính đá Disney|PNJ hình chuột Mickey phối nơ XMXMC060002
516.000  đ
645.000  đ (-20%)
53 đã bán
Bông tai trẻ em bạc Disney|PNJ hình chuột Mickey đen 0000Y060028
490.500  đ
545.000  đ (-10%)
133 đã bán
Bông tai trẻ em bạc Disney|PNJ hình Mickey 0000Y060027
490.500  đ
545.000  đ (-10%)
121 đã bán

Dây chuyền bạc

Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W000004
2.295.000  đ
3.825.000  đ (-40%)
155 đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060009
1.501.500  đ
2.145.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Dây chuyền bạc PNJSilver kiểu đai rết 0000W060003
1.256.500  đ
1.795.000  đ (-30%)
451 đã bán

Mặt dây chuyền bạc

Mặt dây chuyền nam Bạc PNJSilver hình la bàn 0000A060014
895.500  đ
995.000  đ (-10%)
22 đã bán
Mặt dây chuyền bạc PNJSilver hình mỏ neo 0000A060013
1.030.500  đ
1.145.000  đ (-10%)
14 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc STYLE by PNJ XMXMW000031
420.750  đ
495.000  đ (-15%)
120 đã bán
Mặt dây chuyền đính đá STYLE by PNJ XMXMX000005
850.500  đ
1.215.000  đ (-30%)
17 đã bán
Mặt dây chuyền bạc đính đá Disney|PNJ Winnie The Pooh XM00C000017
743.600  đ
845.000  đ (-12%)
255 đã bán

Dây cổ bạc

Dây cổ Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060053
895.500  đ
995.000  đ (-10%)
15 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE by PNJ Feminine 0000W000052
1.032.750  đ
1.215.000  đ (-15%)
69 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE by PNJ Feminine 0000W000051
590.750  đ
695.000  đ (-15%)
63 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMC000007
1.186.500  đ
1.695.000  đ (-30%)
46 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ DNA XM00H000018
2.306.500  đ
3.295.000  đ (-30%)
39 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE by PNJ Sexy 0000X000005
1.046.500  đ
1.495.000  đ (-30%)
30 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ Sexy XM00X000009
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
44 đã bán
Dây cổ Bạc Mother of pearl PNJSilver PM00X060000
760.500  đ
845.000  đ (-10%)
45 đã bán
Dây cổ Bạc Ý PNJSilver 0000W060025
2.155.500  đ
2.395.000  đ (-10%)
3 đã bán
Dây cổ bạc Ý đính đá PNJSilver XMXMW060043
2.020.500  đ
2.245.000  đ (-10%)
4 đã bán
Dây cổ bạc Ý đính đá PNJSilver XMXMW060044
1.885.500  đ
2.095.000  đ (-10%)
7 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver XMXMW060042
787.500  đ
875.000  đ (-10%)
16 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp PNJ STYLE x CHOU CHOU NH00S000001
1.355.750  đ
1.595.000  đ (-15%)
37 đã bán
Dây cổ bạc PNJ STYLE x CHOU CHOU PF00W000008
1.185.750  đ
1.395.000  đ (-15%)
88 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Goddesses 0000Y000010
718.250  đ
845.000  đ (-15%)
29 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Goddesses 0000Y000012
828.750  đ
975.000  đ (-15%)
15 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE by PNJ Goddesses ZTXMC000003
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
41 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE by PNJ Goddesses 0000W000047
1.046.500  đ
1.495.000  đ (-30%)
42 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE by PNJ XMXMX000010
1.676.500  đ
2.395.000  đ (-30%)
13 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000006
1.015.750  đ
1.195.000  đ (-15%)
36 đã bán
Dây cổ trẻ em bạc Disney|PNJ Frozen 0000W000041
1.138.500  đ
1.265.000  đ (-10%)
60 đã bán
Dây cổ trẻ em bạc Disney|PNJ Beauty & The Beast 0000C000008
1.408.500  đ
1.565.000  đ (-10%)
71 đã bán
Dây cổ trẻ em bạc Disney|PNJ Frozen 0000W000042
1.183.500  đ
1.315.000  đ (-10%)
52 đã bán
Dây cổ trẻ em bạc đính đá Disney|PNJ Minnie XM00W000034
1.132.000  đ
1.415.000  đ (-20%)
101 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XM00C000003
1.270.750  đ
1.495.000  đ (-15%)
35 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000004
1.143.250  đ
1.345.000  đ (-15%)
63 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ NHNHC000002
1.186.500  đ
1.695.000  đ (-30%)
20 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ XM00H000017
1.396.500  đ
1.995.000  đ (-30%)
71 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ DNA XMXMH000021
906.500  đ
1.295.000  đ (-30%)
222 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ 0000C000007
976.500  đ
1.395.000  đ (-30%)
28 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver 0000Z060000
507.500  đ
725.000  đ (-30%)
33 đã bán
Dây cổ Bạc đôi PNJSilver 0000W060017
717.000  đ
1.195.000  đ (-40%)
30 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ DNA 0000H000006
892.500  đ
1.275.000  đ (-30%)
13 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ DNA XM00W000031
1.542.750  đ
1.815.000  đ (-15%)
132 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver XMXMW060012
528.500  đ
755.000  đ (-30%)
163 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ NHMXX000001
787.500  đ
1.125.000  đ (-30%)
74 đã bán
Dây cổ hợp kim cao cấp STYLE By PNJ DNA 0000W000003
1.015.750  đ
1.195.000  đ (-15%)
24 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver XMMXH060000
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
83 đã bán
Dây cổ Bạc PNJSilver XMMXW060000
451.500  đ
645.000  đ (-30%)
76 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver XMXMW060003
521.500  đ
745.000  đ (-30%)
176 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver XMXMC060001
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
34 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJSilver XMXMC060000
521.500  đ
745.000  đ (-30%)
115 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá PNJSilver NHNHC000001
745.500  đ
1.065.000  đ (-30%)
79 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE by PNJ DNA 0000C000005
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
84 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000052
759.500  đ
1.085.000  đ (-30%)
102 đã bán
Dây cổ bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000057
906.500  đ
1.295.000  đ (-30%)
23 đã bán
Dây cổ bạc Ý PNJSilver 0000W060007
1.011.500  đ
1.445.000  đ (-30%)
57 đã bán
Dây cổ bạc PNJSilver Aura 0000W000010
573.000  đ
955.000  đ (-40%)
415 đã bán
Dây cổ bạc đính đá Disney|PNJ Snow White & the Seven Dwarfs ZTZTW000001
893.200  đ
1.015.000  đ (-12%)
455 đã bán
Dây cổ trẻ em bạc Disney|PNJ hình chuột Mickey nơ vàng 0000Y060021
715.500  đ
795.000  đ (-10%)
80 đã bán
Dây cổ trẻ em bạc Disney|PNJ hình chuột Mickey đen 0000Y060018
715.500  đ
795.000  đ (-10%)
89 đã bán
Dây cổ trẻ em bạc Disney|PNJ hình chuột Mickey 0000Y060017
715.500  đ
795.000  đ (-10%)
78 đã bán
Dây cổ trẻ em bạc Disney|PNJ hình tròn chữ phối Mickey 0000C060003
715.500  đ
795.000  đ (-10%)
48 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ Goddesses 0000C000009
1.186.500  đ
1.695.000  đ (-30%)
20 đã bán
Dây cổ trẻ em bạc đính đá Disney|PNJ hình chuột Mickey đen XMXMS060000
636.000  đ
795.000  đ (-20%)
67 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE by PNJ Goddesses 0000Y000081
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
54 đã bán

Vòng bạc

Vòng tay Bạc STYLE By PNJ Nàng Thu 0000Y000039
1.075.250  đ
1.265.000  đ (-15%)
Vòng tay bạc đính đá Style by PNJ Nàng Thu XM00W000012
803.250  đ
945.000  đ (-15%)
41 đã bán
Vòng tay Bạc Ý PNJSilver 0000W060002
1.396.500  đ
1.995.000  đ (-30%)
82 đã bán
Vòng tay hợp kim cao cấp đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU NHNHS000001
930.750  đ
1.095.000  đ (-15%)
12 đã bán
Vòng tay Bạc STYLE By PNJ 0000H000004
766.500  đ
1.095.000  đ (-30%)
201 đã bán
Vòng tay Bạc PNJSilver 00XMW060002
1.606.500  đ
2.295.000  đ (-30%)
59 đã bán
Vòng tay Bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ XM00X000001
626.500  đ
895.000  đ (-30%)
259 đã bán
Vòng tay bạc đính đá STYLE By PNJ ZTMXW000001
885.500  đ
1.265.000  đ (-30%)
158 đã bán
Vòng tay Bạc Ý đính đá CZ PNJSilver 00XMW060000
1.186.500  đ
1.695.000  đ (-30%)
135 đã bán
Vòng tay Bạc đính đá PNJSilver 00XMW060001
1.858.500  đ
2.655.000  đ (-30%)
130 đã bán
Vòng tay bạc Ý PNJSilver 0000W060003
1.396.500  đ
1.995.000  đ (-30%)
100 đã bán
Vòng tay bạc Ý PNJSilver 0000H060002
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
184 đã bán
Vòng tay bạc Ý PNJSilver 0000W060004
1.116.500  đ
1.595.000  đ (-30%)
91 đã bán
Vòng tay bạc Disney|PNJ Minnie 0000X000002
1.192.500  đ
1.325.000  đ (-10%)
172 đã bán
Vòng tay bạc Disney|PNJ Mickey 0000W000003
1.192.500  đ
1.325.000  đ (-10%)
218 đã bán
Vòng tay trẻ em bạc Disney|PNJ Mickey ZTZTW000001
956.000  đ
1.195.000  đ (-20%)
334 đã bán

Lắc bạc

Lắc tay bạc STYLE By PNJ Goddesses 0000C000012
1.143.250  đ
1.345.000  đ (-15%)
Lắc tay Bạc Mother of Pearl PNJ STYLE x CHOU CHOU PMNHY000001
905.250  đ
1.065.000  đ (-15%)
Lắc tay Bạc đính đá STYLE By PNJ Edgy XM00Y000005
786.250  đ
925.000  đ (-15%)
Lắc tay bạc đính ngọc trai PNJ STYLE x CHOU CHOU NH00W000005
1.075.250  đ
1.265.000  đ (-15%)
103 đã bán
Lắc tay bạc đính ngọc trai PNJ STYLE x CHOU CHOU NH00W000004
803.250  đ
945.000  đ (-15%)
72 đã bán
Lắc tay bạc đính ngọc trai PNJ STYLE x CHOU CHOU NH00C000003
1.355.750  đ
1.595.000  đ (-15%)
49 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá STYLE By PNJ Nàng Thu XM00C000007
956.250  đ
1.125.000  đ (-15%)
42 đã bán
Lắc tay Bạc đính ngọc trai PNJ STYLE x CHOU CHOU NHNHC000001
892.500  đ
1.050.000  đ (-15%)
35 đã bán
Lắc tay Bạc đính ngọc trai PNJ STYLE x CHOU CHOU NH00Y000001
714.000  đ
840.000  đ (-15%)
81 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá STYLE By PNJ Sexy XMXMC000002
1.046.500  đ
1.495.000  đ (-30%)
47 đã bán
Lắc tay hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Active 0000Y000007
556.750  đ
655.000  đ (-15%)
59 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU PF00Y000003
1.185.750  đ
1.395.000  đ (-15%)
79 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ Goddesses 0000W000069
871.500  đ
1.245.000  đ (-30%)
113 đã bán
Lắc tay bạc Ý PNJSilver 0000W060094
1.300.500  đ
1.445.000  đ (-10%)
13 đã bán
Lắc tay bạc Ý đính đá PNJSilver XMXMW060043
1.210.500  đ
1.345.000  đ (-10%)
20 đã bán
Lắc tay bạc Ý đính đá PNJSilver XMXMW060044
1.390.500  đ
1.545.000  đ (-10%)
12 đã bán
Lắc tay bạc đính ngọc trai PNJ STYLE x CHOU CHOU NH00W000003
1.015.750  đ
1.195.000  đ (-15%)
164 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá STYLE by PNJ Goddesses ZTXMY000002
591.500  đ
845.000  đ (-30%)
91 đã bán
Lắc tay hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000004
619.500  đ
885.000  đ (-30%)
11 đã bán
Lắc tay bạc đính đá PNJSilver ZT00B000006
1.173.000  đ
1.955.000  đ (-40%)
83 đã bán
Lắc tay nam bạc PNJSilver 0000C000009
1.353.000  đ
2.255.000  đ (-40%)
62 đã bán
Lắc bạc nam đính đá PNJSilver ZT00B000008
1.077.000  đ
1.795.000  đ (-40%)
119 đã bán
Lắc tay bạc Ý PNJSilver 0000W060080
1.300.500  đ
1.445.000  đ (-10%)
10 đã bán
Lắc bạc Ý PNJSilver 0000W060067
416.500  đ
595.000  đ (-30%)
110 đã bán
Lắc bạc Ý PNJSilver 0000W060064
657.000  đ
1.095.000  đ (-40%)
46 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ NH00C000002
766.500  đ
1.095.000  đ (-30%)
36 đã bán
Lắc tay nam Bạc PNJSilver 0000W000048
1.047.000  đ
1.745.000  đ (-40%)
65 đã bán
Lắc tay nam bạc đính đá PNJSilver ZT00B000004
1.017.000  đ
1.695.000  đ (-40%)
44 đã bán
Lắc tay Bạc STYLE By PNJ 0000C000008
696.500  đ
995.000  đ (-30%)
128 đã bán
Lắc tay bạc Ý PNJSilver 0000W000038
906.500  đ
1.295.000  đ (-30%)
134 đã bán
Lắc tay bạc Ý PNJSilver 0000W000037
999.000  đ
1.665.000  đ (-40%)
77 đã bán
Lắc bạc đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA XMXMX000002
973.250  đ
1.145.000  đ (-15%)
139 đã bán
Lắc chân Bạc STYLE by PNJ XM00W000008
845.750  đ
995.000  đ (-15%)
472 đã bán
Lắc bạc đính đá PNJSilver NH00W060001
626.500  đ
895.000  đ (-30%)
103 đã bán
Lắc tay bạc đính đá PNJSilver The Language of Flowers XMXMW000017
621.000  đ
1.035.000  đ (-40%)
58 đã bán
Lắc tay bạc đính đá STYLE By PNJ Feminine NH00X000002
1.081.500  đ
1.545.000  đ (-30%)
134 đã bán
Lắc tay bạc đính đá Disney|PNJ Beauty and The Beast NHNHW000001
660.000  đ
825.000  đ (-20%)
241 đã bán
Lắc chân bạc đính đá STYLE by PNJ DNA XM00W000005
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
346 đã bán
Lắc tay bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000020
1.676.500  đ
2.395.000  đ (-30%)
123 đã bán
Lắc chân bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000018
556.500  đ
795.000  đ (-30%)
173 đã bán
Lắc chân bạc STYLE by PNJ DNA 0000C000005
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
160 đã bán
Lắc tay Bạc đính đá Disney|PNJ Beauty & The Beast ZTZTC000001
1.192.400  đ
1.355.000  đ (-12%)
254 đã bán
Lắc tay bạc đính đá Disney|PNJ Frozen NHMXW000001
1.092.000  đ
1.365.000  đ (-20%)
162 đã bán
Lắc tay bạc Ý PNJSilver 0000K060073
759.500  đ
1.085.000  đ (-30%)
381 đã bán
Lắc tay hợp kim cao cấp STYLE By PNJ Goddesses 0000Y000006
718.250  đ
845.000  đ (-15%)
39 đã bán
Lắc tay trẻ em bạc Disney|PNJ hình chuột Mickey phối nơ vàng 0000Y060012
535.500  đ
595.000  đ (-10%)
121 đã bán
Lắc tay trẻ em bạc Disney|PNJ hình chuột Mickey đen 0000Y060009
535.500  đ
595.000  đ (-10%)
114 đã bán
Lắc tay trẻ em bạc Disney|PNJ hình chuột Mickey 0000Y060008
535.500  đ
595.000  đ (-10%)
112 đã bán
Lắc tay trẻ em bạc Disney|PNJ hình tròn chữ phối Mickey 0000C060005
535.500  đ
595.000  đ (-10%)
97 đã bán

Kiềng bạc

Kiềng Bạc Ý PNJSilver 0000H060000
1.690.500  đ
2.415.000  đ (-30%)
149 đã bán
Kiềng bạc Ý PNJSilver 0000W060016
2.341.500  đ
3.345.000  đ (-30%)
63 đã bán

Charm bạc

Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000W000003
227.500  đ
325.000  đ (-30%)
1 đã bán
Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000X000003
255.500  đ
365.000  đ (-30%)
4 đã bán
Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000004
206.500  đ
295.000  đ (-30%)
2 đã bán
Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp đính đá STYLE By PNJ XMXMW000001
227.500  đ
325.000  đ (-30%)
1 đã bán
Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000003
206.500  đ
295.000  đ (-30%)
Hạt charm xỏ bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMX000004
486.500  đ
695.000  đ (-30%)
71 đã bán
Phụ kiện Charm hợp kim cao cấp STYLE By PNJ 0000Y000001
157.500  đ
225.000  đ (-30%)
4 đã bán
Phụ kiện charm bạc STYLE By PNJ 0000Y000015
311.500  đ
445.000  đ (-30%)
5 đã bán
Hạt charm xỏ DIY đính đá STYLE by PNJ Spring Love ZTZTW000011
626.500  đ
895.000  đ (-30%)
83 đã bán
Hạt charm xỏ PNJSilver Xmas Collection 0000W000006
255.500  đ
365.000  đ (-30%)
114 đã bán
Hạt charm bạc STYLE by PNJ DNA XM00W000007
346.500  đ
495.000  đ (-30%)
192 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ DNA chữ H 0000Y000035
178.500  đ
255.000  đ (-30%)
179 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ Cung Thiên Yết 0000Y000023
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
86 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Thiên Bình 0000Y000022
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
89 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Xử Nữ 0000Y000021
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
91 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ DNA 0000Y000011
206.500  đ
295.000  đ (-30%)
111 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000059
178.500  đ
255.000  đ (-30%)
31 đã bán
Hạt charm xỏ bạc STYLE by PNJ cung Bạch Dương 0000Y000016
248.500  đ
355.000  đ (-30%)
62 đã bán
Hạt charm treo bạc STYLE by PNJ 0000Y000013
227.500  đ
325.000  đ (-30%)
46 đã bán
Hạt charm bạc DIY STYLE by PNJ DNA 0000Y000010
227.500  đ
325.000  đ (-30%)
72 đã bán
Hạt charm bạc trẻ em DIY PNJSilver hình con thỏ XM00H000001
220.500  đ
315.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Hạt charm bạc đính đá PNJSilver hình que kem XM00W000003
220.500  đ
315.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Hạt charm bạc đính đá PNJSilver XM00W000002
220.500  đ
315.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Hạt charm treo trẻ em DIY PNJSilver Gem Melting hình xe hơi 0000L000005
220.500  đ
315.000  đ (-30%)
404 đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver 0000W060000
318.500  đ
455.000  đ (-30%)
145 đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình trụ đính đá màu xanh dương ZT00A000002
210.000  đ
350.000  đ (-40%)
2000+ đã bán
Hạt charm Bạc xỏ DIY PNJSilver hình bông hoa nhiều màu 0000K060203
364.000  đ
520.000  đ (-30%)
1000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver Enamel 0000K060192
336.000  đ
480.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver Enamel 0000K060194
336.000  đ
480.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver Enamel 0000K060193
336.000  đ
480.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Hạt charm nam PNJSilver My Man hình tròn đính hạt màu đen 0000K060159
294.000  đ
420.000  đ (-30%)
500+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình tròn màu giả cổ ZT00K060020
259.000  đ
370.000  đ (-30%)
1000+ đã bán

Giá bạc trực tuyến 24h trong nước ngày hôm nay

Theo khảo sát vào lúc 06:37 ngày 31/1/2023, thị trường bạc trong nước được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:

Giá bạc Tp Hồ Chí Minh

Ghi nhận ngày 31/01/2023, vào lúc 05:56 , thị trường giá bạc tại Tp HCM được giao dịch cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 05:56 - 31/01/2023
Đơn Vị TínhMua Vào (đồng)Bán Ra (đồng)Chênh Lệch (đồng)
1 kgnannan0
1 ounce000
1 gram000
1 lượng (1 cây)nan nan 0
1 chỉ000

Giá bạc Hà Nội

Theo khảo sát vào lúc 06:18 ngày 31/01/2023, thị trường giá bạc tại Hà Nội được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:

Cập nhật lúc 06:18 - 31/01/2023
Đơn Vị TínhMua Vào (đồng)Bán Ra (đồng)Chênh Lệch (đồng)
1 kgnannan0
1 ounce000
1 gram000
1 lượng (1 cây)nan nan 0
1 chỉ000

Website giá bạc hôm nay: giabac.org

Giá bạc thế giới trên sàn Kitco hôm nay

Khảo sát lúc 06:37 ngày 31/1 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế trên Kitco dao dộng trong 24h như biểu đồ như sau (đơn vị tính USD/oz):

Giá bạc

Thống kê giá bạc trong nước giao dịch trong 24h (quy đổi từ USD sang VND)

Khảo sát lúc 05:17 ngày 31/01 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)

Cập nhật lúc 05:17 - 31/01/2023
Đơn Vị TínhGiá BánGiá Thấp NhấtGiá Cao Nhất
Đồng/Kg 17 814 024 17 754 759 17 930 386
Đồng/Ounce 554 078 552 235 557 697
Đồng/Gram 17 814 17 755 17 930
Đồng/Lượng 638 638 638
Đồng/Chỉ 64 64 64

Lịch sử giá bạc trong nước 90 ngày (quy đổi từ USD sang VND)

Khảo sát lúc 05:17 ngày 31/01 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)

Cập nhật lúc 05:17 - 31/01/2023
NgàyGiá Bán (Đồng/Kg)Giá Bán (Đồng/Ounce)Giá Bán (Đồng/Gram)Giá Bán (Đồng/Lượng)Giá Bán (Đồng/Chỉ)
29/11/2022 16,000 526 184 16 917 600 60
30/11/2022 17,000 546 888 17 583 638 64
31/1/2023 17,000 557 352 17 919 638 64
31/1/2023 18,000 567 550 18 247 675 68
31/1/2023 17,000 534 372 17 180 638 64
31/1/2023 17,000 532 821 17 131 638 64
31/1/2023 17,000 543 845 17 485 638 64
31/1/2023 17,000 549 245 17 659 638 64
31/1/2023 17,000 558 824 17 967 638 64
31/1/2023 17,000 554 223 17 819 638 64
31/1/2023 18,000 561 134 18 041 675 68
31/1/2023 18,000 564 567 18 151 675 68
31/1/2023 17,000 543 465 17 473 638 64
31/1/2023 17,000 548 309 17 629 638 64
31/1/2023 17,000 545 238 17 530 638 64
31/1/2023 18,000 574 652 18 476 675 68
31/1/2023 18,000 569 157 18 299 675 68
31/1/2023 17,000 558 354 17 951 638 64
31/1/2023 18,000 561 534 18 054 675 68
26/12/2022 18,000 560 437 18 018 675 68
27/12/2022 18,000 568 023 18 262 675 68
28/12/2022 17,000 556 605 17 895 638 64
29/12/2022 18,000 565 489 18 181 675 68
30/12/2022 18,000 566 113 18 201 675 68
31/1/2023 18,000 567 951 18 260 675 68
31/1/2023 18,000 564 404 18 146 675 68
31/1/2023 17,000 559 022 17 973 638 64
31/1/2023 17,000 545 875 17 550 638 64
31/1/2023 17,000 559 517 17 989 638 64
31/1/2023 17,000 554 632 17 832 638 64
31/1/2023 17,000 553 623 17 799 638 64
31/1/2023 17,000 549 086 17 654 638 64
31/1/2023 17,000 557 150 17 913 638 64
31/1/2023 18,000 568 882 18 290 675 68
31/1/2023 18,000 569 210 18 301 675 68
31/1/2023 18,000 560 555 18 022 675 68
31/1/2023 17,000 549 941 17 681 638 64
31/1/2023 17,000 559 163 17 978 638 64
31/1/2023 18,000 561 238 18 044 675 68
31/1/2023 17,000 550 158 17 688 638 64
01/2/2023 17,000 555 047 17 845 638 64
25/1/2023 18,000 560 535 18 022 675 68
26/1/2023 18,000 560 711 18 027 675 68
27/1/2023 17,000 553 668 17 801 638 64