Tiếng nhật theo chủ đề

Cách chia động từ
Cách chia động từ

Ngày đăng: 09-05-2017

Địa điểm học tiếng Nhật uy tín tại Hà Nội A. Động từ nhóm I Trường hợp âm cuối của thể ます là い, ち, り thì chúng ta bỏ い, ち, り rồi thêm vào って. Vd:かえりますー> かえって về Trường hợp âm cuối của thể ますlà み, び, に thì chúng ta bỏ み, び, に thêm vào んで. Vd: よみますー>よんでđọc, chết Trường hợp âm cuối của thể ますla き, ぎ thì ta bỏ き, ぎ rồi thêm いて, いで tương ứng. Vd: かきますー>かいてviết Trường hợp âm cuối của thể ます là し thì chúng ta thêm て vào thể ます. Vd:かしますー>かして cho mượn B. Động từ nhóm II Thêm て vào thể ます. Vd:たべますー>たべて ăn,みせますー>みせて  cho xem C. Động từ nhóm III Thêm て vào thể

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề các quốc gia
Từ vựng tiếng Nhật chủ đề các quốc gia

Ngày đăng: 26-04-2017

Trong tiếng Nhật khi nói về tên các nước thì chủ yếu dùng chữ  Katakana và hôm  nay chúng ta tìm hiểu từ vựng tiếng Nhật chủ đề các quốc gia các bạn nhé.

Học từ vựng tiếng Nhật chủ đề âm nhạc cùng Kohi education
Học từ vựng tiếng Nhật chủ đề âm nhạc cùng Kohi education

Ngày đăng: 21-04-2017

Thư giản là việc rất tốt cho cơ thể. Hãy thư giản bằng việc điểm qua các thể loại nhạc bằng tiếng Nhật nhé! Chúng ta cùng tìm hiểu nào.

Trang 1 of 712345...Last »