Đây là mức lương tối thiểu 1 giờ theo vùng của người lao động: (đơn vị tiền tệ JPY)

(Lưu ý đây  là mức lương tối thiểu 1 giờ theo vùng nhé các bạn)

1.png
2.png
coverfb-01
2-01
Facebook Comments

Bài Viết Liên Quan